Recursos per a l'alumnat del curs  M4 .Recursos Humans i Responsabilitat Social Corporativa  corresponent al 1r curs del CFGS d'Assistència a la Direcció (ADI) de la Família d'Administració i Gestió.