FAMÍLIA D'ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

CFGS ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ. 1r CURS

CURS 2018/2019

Aquest curs contindrà materials per a l'alumnat de 1r curs de l'M01. Comunicació i Atenció al Client.

Professor: Ferran Sabaté Borràs