Recolzament de la UF5 de M7 (CFGM FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA).