CFGM Empresa i Iniciativa Emprenedora. 2n d'Atenció a persones en situació de dependència