Crèdit 10: relacions en l'equip de treball.

Crèdit 10: relacions en l'equip de treball.