CAS

Seguiment de la tutoria del grup CAS A

Material didàctic i activitats d'aprenentatge per al seguiment del bloc de química de la matèria optativa de Química-Biologia del curs CAS

Realització d'activitats i seguiment de la matèria de matemàtiques del curs d'accés als cicles formatius de grau superior

Espai per penjar tasques i avaluar.

Curs d'Accés a Superiors (Economia d'Empresa)

Aula per compartir material complementari per al curs d'anglès dins al CAS.

Carme Aznar