CAM

Activitats de tecnologia del curs d'accés a grau mitjà CAM

Curs per compartir materials i penjar tasques dels alumnes.

Informàtica a bàsica a nivell d'usuari

Curs d'Accès a Cicle Mitjà

Tecnologia

Professora: Lara Melich

Curs d'Accès a Cicle Mitjà

Ciències Socials

Professora: Lara Melich

Curs d'Accès a Cicle Mitjà (CAM)

Estructures comunes

Professora: Lara Melich