De forma excepcional he obert aquest curs per aquell alumnat que estava cursant la UF2 de FOL amb la professora Marisa Grau. D'ara endavant jo realitzaré les seves tasques docents.

MÒDUL D'EMPRESA I INICIATIVA EMPRESARIAL

Professores: Laura Casanvoa / Carmina Andreu Pons

MÒDUL DE FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

Professora: Carmina Andreu Pons

M10. EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA

Professora: Carmina Andreu Pons