CFGS Dietètica

CFGS DIETÈTICA 1r Curs. Crèdit 1: Organització i gestió de l'àrea de treball assignada en la unitat de dietètica.

CFGS DIETÈTICA 2n Curs. Crèdit 3: Dietoteràpia

CFGS DIETÈTICA 1r Curs. Crèdit 7: Fisiopatologia aplicada a la dietètica.