Aquesta Unitat Formativa pertany a FOL, és una unitat específica pels Cicles Superiors d'Arts. En la qual, es donen els conceptes de propietat intel·lectual,

drets d'autor, patents, registre i propietat industrial. En aquesta unitat el que es pretendrà és formar l'alumne per tal de que tingui uns coneixements

bàsics respecte a la legislació vigent i les eines que cal emprar per protegir la seva obra o projecte creatiu.  L'alumne també serà sabedor dels drets i

deures d'un autor, en tots els seus àmbits inclòs l'entorn virtual.