CFGM Mòdul 11 de Formació i Orientació Laboral.  1r d'Atenció a pesones en situació de depedència