Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

Beques convocades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional per a estudiants que el curs acadèmic 2021-2022 cursen ensenyaments postobligatoris

  

Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d'Educació i Formació Professional per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu.