Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

REUNIÓ INFORMATIVA GENERAL DEL SERVEI D'ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT D'FP

  • Data: 21 de setembre de 2021 
  • Hora: 18 h
  • Lloc: Sala Mestral de l'Institut de l'Ebre.  El punt de trobada serà la Consergeria, la persona responsable d'aquest Servei us vindrà a buscar.

Notes a tenir en compte:

  • Tot i que l'assistència no és obligatòria, el contingut de la reunió és molt interessant per a totes les persones que volen participar en aquest programa. 
  • Caldrà que confirmeu la vostra assistència enviant un email a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..  En el cas que no ho feu, no podreu accedir a les dependències de l'Institut de l'Ebre. 

 

 

 1a part - FASE D'ASSESSORAMENT

Els apartats de la Fase d'Assessorament s'aniran completant tal com disposa el calendari establert per aquesta fase.

 1. Sol·licitud al Servei d'Assessorament

 • Període: del 22 al 30 de setembre de 2021 (tots dos inclosos)
 • Forma de realitzar la sol·licitud:
  • Enviant tota la documentació correctament escanejada a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
  • Cal indicar a l'assumpte de l'email:  "Sol·licitud Assessorament".
 • Documentació que cal presentar:
  • Full de Sol·licitud al Servei d'Assessorament.  Cliqueu aquí per descarregar-vos aquest imprès.
  • Fotocòpia del DNI o document equivalent.

NOTES A TENIR EN COMPTE:

 • NO s'acceptarà cap sol·licitud lliurada o enviada fora del termini establert pel calendari de la Fase d'Assessorament.
 • Les Sol·licituds al Servei d'Assessorament es realitzen per FAMÍLIES PROFESSIONALS, no per CICLES FORMATIUS.  A l'apartat d'OFERTA DE PLACES CURS 2021-2022 està indicat el nom de totes les famílies professionals i dels seus cicles formatius. Per exemple, una persona que vulgui rebre l'assessorament del cicle formatiu d'Atenció de persones en situació de dependència, no haurà indicar el nom d'aquest cicle, sinó el de la família professional a la que pertany, que en aquest serà la de Serveis Socioculturals i a la Comunitat.
 • Un cop finalitzat el termini de sol·licituds al Servei d'Assessorament es publicarà la "Llista provisional de persones admeses i en plaça de reserva", concretament el dia 1 d'octubre de 2021.

 

2. Publicació de la llista provisional i places de reserva al Servei d'Assessorament

 • Data: 1 d'octubre de  2021

 

3. Reclamacions a la llista provisional de persones admeses i places de reserva

 • Període:  4, 5 i 6 d'octubre de 2021
 • Formes de realitzar la reclamació:
  • Enviant el full de reclamació a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Cal indicar a l'assumpte de l'email:  "Reclamació Sol·licitud Assessorament".
 • Cliqueu  aquí per descarregar-vos el Formulari oficial de reclamació a la Sol·licitud d'Assessorament.
 • Notes a tenir en compte: no s'atendrà cap reclamació presentada fora del termini establert i tampoc si no es presenta en el formulari oficial.

  

4. Publicació de la llista definitiva de persones admeses i places de reserva

 • Data: 8 d'octubre de 2021

  

5Reunió informativa, amb caràcter obligatori, per a totes les persones admeses al Servei d'Assessorament d'FP 

 • Data:  14 d'octubre de 2021
 • Hora:  18:30 h
 • Nota important: l'assistència a aquesta reunió és obligatòria, si una persona aspirant al Servei d'Assessorament no hi pot assistir cal que ho justifiqui. 
 • Lloc: Institut de l’Ebre (Sala Mestral)
 • Notes a tenir en compte:
  • Les persones aspirants al Servei d’Assessorament que no assisteixin a aquesta reunió, sense justificació, quedaran fora d’aquest procés fins a la propera convocatòria.
  • Caldrà que confirmeu l’assistència enviant un email a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

 6. Publicació de la llista definitiva de persones admeses i places de reserva un cop realitzada la reunió informativa, amb caràcter obligatori

 • Data: 15 d'octubre de 2021

 

7. Inscripció, pagament i presentació de la documentació

MOLT IMPORTANT: NOMÉS REALITZARAN LA INSCRIPCIÓ I EL PAGAMENT LES PERSONES QUE SURTEN PUBLICADES COM A ADMESES A LA LLISTA DE L'ANTERIOR APARTAT.

 • Període: del 15 al 22 d'octubre 2021 (tots dos inclosos)
 • Formes de realitzar la inscripció i pagament:  enviant tota la documentació correctament escanejada a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Cal indicar a l'assumpte de l'email:  "INSCRIPCIÓ I PAGAMENT ASSESSORAMENT".
 • Documentació que cal presentar:
  • Full d'INSCRIPCIÓ AL SERVEI D'ASSESSORAMENT.  Cliqueu  aquí  per descarregar-vos aquest imprès.
  • Fotocòpia del DNI o document equivalent.
  • Document justificatiu de la bonificació o exempció del preu públic, si és el cas.
  • Resguard del pagament del preu públic establert pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Cliqueu  aquí  per descarregar-vos aquest document.
 • Formes de realitzar el pagament: mitjançant una transferència bancària, cal que envieu un email a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Tot seguit us facilitaríem el nostre núm. de compte corrent. 
 • NOTES A TENIR EN COMPTE:
  • NO s'acceptarà cap inscripció lliurada o enviada fora del termini establert pel calendari de la Fase d'Assessorament.
  • Les inscripcions al Servei d'Assessorament es realitzen per FAMÍLIES PROFESSIONALS, no per CICLES FORMATIUS.  A l'apartat d'OFERTA DE PLACES CURS 2021-2022 està indicat el nom de totes les famílies professionals i dels seus cicles formatius. Per exemple, una persona que vulgui rebre l'assessorament del cicle formatiu d'Atenció de persones en situació de dependència, no haurà indicar el nom d'aquest cicle, sinó el de la família professional a la que pertany, que en aquest serà la de Serveis Socioculturals i a la Comunitat
  • Un cop finalitzat el termini d'inscripció i pagament al Servei d'Assessorament es publicarà la "Llista definitiva de persones admeses al Servei d'Assessorament", concretament el dia 25 d'octubre de 2021 (divendres). 

 

8. Publicació de la llista definitiva de persones admeses i places de reserva  al Servei d'Assessorament un cop realitzat el pagament

 • Data: 25 d'octubre de 2021

 

9.  Període de sessions del Servei d'Assessorament

 • Període: del 26 d'octubre al 30 de novembre de 2021 (tots dos inclosos).
 • Lloc: Les sessions d'assessorament es podran fer presencialment, a les dependències de l'Institut de l'Ebre, i també de forma telemàtica, preferentment,  tenint en compte la situació actual de pandèmia mundial pel covid.
 • Els requisits que ha de complir un aspirant per a poder realitzar una video-reunió  són els següents:
  • Disposar dels recursos informàtics corresponents per tal que la video-reunió es pugui desenvolupar de forma adient.
  • L'aspirant ha de demostrar la seva identitat mostrant el DNI/NIE a través de la video-reunió.
  • L'aspirant en cap moment podrà gravar les sessions ni difondre cap imatge o contingut del desenvolupament de les mateixes.
 • Nota a tenir en compte: Normalment aquest període consta de tres sessions d'Assessorament per a totes les persones aspirants que vulguin completar tot el procés.  Serà cada professor/a assessor/a qui enviarà un email o trucarà a cada aspirant per a concretar l'horari d'aquestes sessions.

 

 

 

 2a part - FASE DE RECONEIXEMENT

Us recordem que per a participar en el Reconeixement, cal haver fet primer l'Assessorament. 

La fase d'entrevista, entre la persona aspirant i els membres de la  junta de reconeixement, amb caràcter general, es farà presencial, però també es podrà fer telemàticament per causa justificada, segons la normativa vigent en matèria sanitària. 

Els diferents apartats de la Fase de Reconeixement aniran sortint publicats tal com disposa el calendari d'aquesta etapa.  

 

1. Sol·licitud al Servei de Reconeixement

 • Període: de l'1 a l'15 de desembre de 2021 (tots dos inclosos)
 • Formes de realitzar la sol·licitud:
  • Enviant tota la documentació correctament escanejada a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Cal indicar a l'assumpte de l'email:  "Sol·licitud Reconeixement".
 • Documentació que cal presentar:
  • Full de Sol·licitud al Servei de Reconeixement.  Cliqueu  aquí   per descarregar-vos aquest imprès.  [Fes l'enllaç a la paraula 'aqui' al document adjuntat: Sol·licitud al servei de reconeixement.doc]
  • Fotocòpia del DNI o document equivalent.
  • Per a totes aquelles persones que hagin realitzat la Fase o Servei d'Assessorament en un altre centre educatiu o bé un una altra convocatòria, a més de la documentació esmentada, hauran de presentar:
   • Informe d'Assessorament o equivalent.
   • Informe de la vida laboral (treballadors per compte d'altri o assalariats) o certificats de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral (autònoms o Certificats d'empresa -activitats socials sense relació laboral).
 • NOTES A TENIR EN COMPTE:
  • NO s'acceptarà cap sol·licitud lliurada o enviada fora del termini establert pel calendari de la Fase de Reconeixement.
  • Cal que indiqueu correctament el nom i el codi del CICLE FORMATIU del qual voleu obtenir el reconeixement de les unitats formatives i/o mòduls professionals.  A l'apartat d'OFERTA DE PLACES CURS 2021-2022  està indicat el nom de totes les famílies professionals i dels seus cicles formatius.
  • Un cop finalitzat el termini de sol·licituds al Servei de Reconeixement es publicarà la "Llista provisional de persones admeses al Servei de Reconeixement", concretament el dia 17 de desembre de 2021.  Disposareu d'un termini de tres dies hàbils, a comptar de la data de publicació d'aquesta llista per a realitzar, si s'escau, qualsevol reclamació.

 

2. Publicació de la llista provisional de persones admeses al Servei de Reconeixement

 • Data: 17 de desembre de 2021

 

3. Reclamacions a la llista provisional de persones admeses al Servei de Reconeixement

 • Període: 20, 21 i 22 de desembre de 2020
 • Formes de realitzar la reclamació:
  • Enviant el full de reclamació a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Cal indicar a l'assumpte de l'email:  "Reclamació Sol·licitud Reconeixement".
 • Cliqueu  aquí per descarregar-vos el Formulari oficial de reclamació a la Sol·licitud de Reconeixement.
 • Notes a tenir en compte: no s'atendrà cap reclamació presentada fora del termini establert i tampoc si no es presenta en el formulari oficial.

 

4. Publicació de la llista definitiva de persones admeses al Servei de Reconeixement

 • Data: 11 de gener de 2022

 

5. Inscripció, pagament i presentació de la documentació al Servei de Reconeixement d'FP

 • Període:  de l'12 al 19 de gener de 2022 (tots dos inclosos)
 • Forma de realitzar la inscripció:
  • Enviant tota la documentació correctament escanejada a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..  Cal indicar a l'assumpte de l'email: INSCRIPCIÓ I PAGAMENT RECONEIXEMENT FP
 • Documentació que cal presentar:
  • Full d'inscripció al Servei de Reconeixement.  Cliqueu  aquí  per descarregar-vos aquest document. 
  • Fotocòpia del DNI o document equivalent.
  • Document justificatiu de la bonificació o exempció del preu públic, si és el cas.
  • Resguard del pagament del preu públic establert pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.  Cliqueu  aquí  per descarregar-vos aquest document.
 • Forma de realitzar el pagament: mitjançant una transferència bancària, cal que envieu un email a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Tot seguit us facilitaríem el nostre núm. de compte corrent.  Nota important: caldrà sempre que en envieu el full de pagament, així com tota la documentació.

No s'acceptarà cap inscripció presentada fora del termini establert pel calendari de la Fase de Reconeixement.

La publicació de la llista definitiva, un cop realitzada la inscripció i el pagament, dels aspirants al Servei de Reconeixement serà el dilluns, 19 de gener de 2022.

Cal que indiqueu totes les unitats formatives/mòduls professionals (títols LOE) i crèdits (títols LOGSE).  Exemple:

 • Títol LOE:  M1: UF1, UF2, UF3...; M2: UF1, UF2..
 • Títol LOGSE: C1, C2, C3...

Vigileu de no equivocar-vos, ja que el Reconeixement serà de les unitats formatives/mòduls professionals o crèdits que pagueu.

 

6. Publicació de la llista definitiva de persones admeses al Servei de Reconeixement

 • Data: 19 de gener de 2022

 

7.  Període de les juntes de Reconeixement

 

 • Període: del 20 de gener al 2 de febrer de 2022 (tots dos inclosos).
 • Lloc: Les sessions de les juntes de reconeixement es podran fer presencialment, a les dependències de l'Institut de l'Ebre, i també de forma telemàtica,   tenint en compte la situació actual de pandèmia mundial pel covid.
 • Els requisits que ha de complir un aspirant per a poder realitzar una video-reunió  són els següents:
  • Disposar dels recursos informàtics corresponents per tal que la video-reunió es pugui desenvolupar de forma adient.
  • L'aspirant ha de demostrar la seva identitat mostrant el DNI/NIE a través de la video-reunió.
  • L'aspirant en cap moment podrà gravar les sessions ni difondre cap imatge o contingut del desenvolupament de les mateixes.
 • Nota a tenir en compte: Serà el president o presidenta de cada junta de reconeixement qui comunicarà a cada aspirant la data i l'hora de la sessió en la qual tindrà lloc la junta.  En el cas que un aspirant no es presenti, sense justificació, perdrà el dret a reconèixer les unitats formatives/mòduls professionals.