Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

Si has de sol•licitar el títol acadèmic a la secretaria del nostre centre has d’emplenar el següent formulari: (el nom ha d’estar complert segons consti al teu DNI/NIE i la resta de dades emplenades correctament)

FORMULARI DE SO·LICITUD

 

T’enviarem al correu el resguard per tal que facis el pagament a “La Caixa” Una vegada fet demanaràs cita previa per presentar el resguard de pagament a la secretària del centre.

 

TAXES D'EXPEDICIÓ DE TÍTOLS 

 

  • ESO: gratuït
  • Batxillerat: 66,90€
  • Cicles formatius de grau mitjà ( títol de Tècnic/a ) : 66,90 €
  • Cicles formatius de grau superior ( títol de Tècnic/a superior ) : 74,95 €
  • Ensenyaments d'arts  plàstiques i disseny: (títol de Tècnic/a superior ) : 74,95 €
  • Per disposar del títol de família nombrosa de categoria general, cal abonar només el 50% de les taxes.