Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

Objectiu:

Facilitar l'accés als ensenyaments de formació professional de les persones que no poden assistir presencialment a totes les hores lectives.

 

Qui pot acollir-se a la matrícula semipresencial?

Les persones que acrediten DOCUMENTALMENT (justificant oficial) la incompatibilitat amb l’horari de les classes pels següents motius:

  • Treball
  • Tenir cura d’altres persones
  • O per qualsevol altra circumstància excepcional.

 

Quan  es sol•licita?

A l’inici del curs. L’alumnat que reuneixi els requisits esmentats anteriorment i estigui interessat en aquesta modalitat, cal que informe de la seva intenció al/a la tutor/a del seu grup. Cal sol•licitar-la emplenant aquest formulari. Una vegada emplenat rebràs al teu correu les respostes de l’enquesta.   Cal presentar la documentació justificativa al formulari.

 

Característiques:

Aquesta mesura flexibilitzadora combina les activitats presencials amb aquelles que no impliquen la presència dels alumnes en el centre.

  • Sols és pot demanar la semipresencialitat dels  mòduls, crèdits o unitats formatives que l’institut oferta en aquesta modalitat. 
  • Cal assistir presencialment almenys a la meitat de les hores previstes per al crèdit o unitat formativa.
  • Cal fer totes les activitats d'aprenentatge programades per al crèdit o unitat formativa.
  • Les activitats que els alumnes cursin de modalitat semipresencial han de comportar la mateixa càrrega horària que les presencials.
  • El professorat tutoritzarà les activitats dels alumnes de manera telemàtica o amb els mitjans que s'acordin.
  • Els continguts cursats de manera semipresencial s'avaluen de manera presencial.

 

Aquí pots consultar les unitats formatives de cada cicle que es poden cursar en modalitat semipresencial.

NOTA IMPORTANT: TOTS ELS MÒDULS D'ANGLÈS TÈCNIC TAMBÉ S'OFEREIXEN EN MODALITAT SEMIPRESENCIAL

Cicles formatius de grau superior:

Administració i gestió

Arts gràfiques

Arts plàstiques i disseny

Comerç i màrqueting

Electricitat i electrònica

Energia i aigua

Fabricació mecànica

Informàtica

Sanitat

Serveis socioculturals i a la comunitat

 

Cicles formatius de grau mitjà:

Administració i gestió

Arts gràfiques

Comerç i màrqueting

Electricitat i electrònica

Instal•lació i Manteniment

Fabricació mecànica

Informàtica

Sanitat

Serveis socioculturals i a la comunitat