Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

 INFORMACIÓ GENERAL

 El Servei d'assessorament en la formació professional del sistema educatiu i el Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials són dues actuacions regulades a la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d'agost, d'organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.

El Servei d'assessorament en la formació professional del sistema educatiu s'adreça a les persones adultes interessades a obtenir la diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional, i l'itinerari formatiu més adequat per aconseguir l'objectiu de qualificació més idoni. Aquesta diagnosi és un requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

Per la seva banda, el Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials s'adreça a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu.

És imprescindible disposar de l'informe del servei d'assessorament o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament fet del mateix títol o d'un títol afí.

 

 INFORMACIÓ GENERAL SOBRE LA FASE D'ASSESSORAMENT

Trobareu informació sobre què és el Servei o Fase d'Assessorament, què us ofereix, quin és el seu cost i els criteris d'admissió. Cliqueu aquí per accedir-hi.

 

 INFORMACIÓ GENERAL SOBRE LA FASE DE RECONEIXEMENT   

Trobareu informació sobre què és el Servei o Fase de Reconeixement de l'experiència laboral, quin és el seu cost i els criteris d'admissió. Cliqueu aquí per accedir-hi.

 

CARTA DE COMPROMÍS DE QUALITAT DELS SERVEIS

Cliqueu aquí per accedir-hi.

 

SERVEI D'INFORMACIÓ

Per qualsevol consulta, dubte o pregunta sobre el Servei d'Assessorament i Reconeixement ens podeu enviar un email a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

També podeu sol·licitar cita prèvia a la mateixa adreça electrònica o bé trucant al número de telèfon de l'Institut de l'Ebre, el 977500949.  L'horari d'atenció al públic de forma presencial és de dilluns a divendres de 10 a 13,30h i de dilluns a dijous de 16 a 18,30 h.

 

OFERTA PLACES CURS 2021/2022

Al llarg del Curs acadèmic 2021/2022 hi haurà dues convocatòries, repartides de la següent forma:

 • 1a convocatòria: del setembre de 2021 fins al febrer de 2022.
 • 2a convocatòria: del febrer de 2022 al juny de 2022.

En cada convocatòria es seguirà un calendari establert, el qual es publicarà abans del seu inici.

El nombre total de les places que s'ofereixen quedaran repartides en els diferents cicles formatius, tal com podreu veure en el document adjuntat.  Cliqueu aquí per veure el nombre de places que s'ofereixen a cada cicle formatiu. 

 

CRITERIS D'ADMISSIÓ

L’ordre d’admissió  als centres del  Departament d’Educació es realitzarà d’acord amb la majoria d’edat  de  la persona  sol•licitant,  segons normativa vigent.

Cliqueu aquí per consultar la normativa.

 

CALENDARIS PREVISTOS EN CADA CONVOCATÒRIA

Els calendaris previstos en cada convocatòria seran els següents:

1a convocatòria: setembre 2021 - febrer 2022

 • Calendari de la Fase d'Assessorament.  Cliqueu  aquí per accedir-hi.
 • Calendari de la Fase de Reconeixement.  Cliqueu  aquí per accedir-hi.

2a convocatòria: febrer 2022 - juny 2022

 • Calendari de la Fase d'Assessorament.  Cliqueu  aquí per accedir-hi.
 • Calendari de la Fase de Reconeixement.  Cliqueu  aquí per accedir-hi.

Tenint en compte la situació de pandèmia mundial, provoca per la covid, aquests calendaris poden ser susceptibles d'alguna modificació pel que fa a les dates d'aplicació. Si es donés aquesta circumstància s'informaria a les persones usuàries d'aquest servei.

 

 

1a CONVOCATÒRIA: setembre 2021 - febrer 2022

 

ASSESSORAMENT (FORA DE TERMINI)

 

 • Data: 21 de setembre de 2021 
 • Hora: 18 h
 • Lloc: Sala Mestral de l'Institut de l'Ebre.  El punt de trobada serà la Consergeria, la persona responsable d'aquest Servei us vindrà a buscar.

Notes a tenir en compte:

 • Tot i que l'assistència no és obligatòria, el contingut de la reunió és molt interessant per a totes les persones que volen participar en aquest programa. 
 • Caldrà que confirmeu la vostra assistència enviant un email a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.En el cas que no ho feu, no podreu accedir a les dependències de l'Institut de l'Ebre. 

 

RELACIÓ DE CICLES FORMATIUS ALS QUALS S'OFEREIX AQUEST SERVEI:

FAMÍLIA PROFESSIONAL D'ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ:

 • CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA

FAMÍLIA PROFESSIONAL DE COMERÇ I MÀRQUETING:

 • CFGS MÀRQUETING I PUBLICITAT

FAMÍLIA PROFESSIONAL D'ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA:

 • CFGS AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL

FAMÍLIA PROFESSIONAL DE FABRICACIÓ MECÀNICA:

 • CFGM MECANITZACIÓ
 • CFGS PROGRAMACIÓ A LA PRODUCCIÓ PER FABRICACIÓ MECÀNICA

FAMÍLIA PROFESSIONAL D'INFORMÀTICA I COMUNICACIONS:

 • CFGS ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA
 • CFGS DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA

FAMÍLIA PROFESSIONAL DE SANITAT:

 • CFGM CURS AUXILIARS D'INFERMERIA
 • CFGM FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA
 • CFGS LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC
 • CFGS DIETÈTICA

FAMÍLIA PROFESSIONAL DE SERVEIS SOCIOCULTURALS  I A LA COMUNITAT:

 • CFGS EDUCACIÓ INFANTIL

Nota informativa per a la persones interessades en altres cicles formatius que no figurin en la relació anterior. Cliqueu a la paraula 'aquí'.

 

 1a part - FASE D'ASSESSORAMENT

Els apartats de la Fase d'Assessorament s'aniran completant tal com disposa el calendari establert per aquesta fase.

 

1. Sol·licitud al Servei d'Assessorament

 • Període: del 22 al 30 de setembre de 2021 (tots dos inclosos)
 • Forma de realitzar la sol·licitud:
  • Enviant tota la documentació correctament escanejada a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
  • Cal indicar a l'assumpte de l'email:  "Sol·licitud Assessorament".
 • Documentació que cal presentar:
  • Full de Sol·licitud al Servei d'Assessorament.  Cliqueu aquí per descarregar-vos aquest imprès.
  • Fotocòpia del DNI o document equivalent.

NOTES A TENIR EN COMPTE:

 • NO s'acceptarà cap sol·licitud lliurada o enviada fora del termini establert pel calendari de la Fase d'Assessorament.
 • Les Sol·licituds al Servei d'Assessorament es realitzen per FAMÍLIES PROFESSIONALS, no per CICLES FORMATIUS.  A l'apartat d'OFERTA DE PLACES CURS 2021-2022 està indicat el nom de totes les famílies professionals i dels seus cicles formatius. Per exemple, una persona que vulgui rebre l'assessorament del cicle formatiu d'Atenció de persones en situació de dependència, no haurà indicar el nom d'aquest cicle, sinó el de la família professional a la que pertany, que en aquest serà la de Serveis Socioculturals i a la Comunitat.
 • Un cop finalitzat el termini de sol·licituds al Servei d'Assessorament es publicarà la "Llista provisional de persones admeses i en plaça de reserva", concretament el dia 1 d'octubre de 2021.

 

2. Publicació de la llista provisional i places de reserva al Servei d'Assessorament

 • Data: 1 d'octubre de  2021
 • Clica aquí per accedir a la llista.

 

3. Reclamacions a la llista provisional de persones admeses i places de reserva

 • Període:  4, 5 i 6 d'octubre de 2021
 • Formes de realitzar la reclamació:
  • Enviant el full de reclamació a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Cal indicar a l'assumpte de l'email:  "Reclamació Sol·licitud Assessorament".
 • Cliqueu  aquí per descarregar-vos el Formulari oficial de reclamació a la Sol·licitud d'Assessorament.
 • Notes a tenir en compte: no s'atendrà cap reclamació presentada fora del termini establert i tampoc si no es presenta en el formulari oficial.

  

4. Publicació de la llista definitiva de persones admeses i places de reserva

 • Data: 8 d'octubre de 2021
 • Clica aquí per accedir a la llista.

  

5. Reunió informativa, amb caràcter obligatori, per a totes les persones admeses al Servei d'Assessorament d'FP 

 • Data:  14 d'octubre de 2021
 • Hora:  18,30 h
 • Nota important: l'assistència a aquesta reunió és obligatòria, si una persona aspirant al Servei d'Assessorament no hi pot assistir cal que ho justifiqui. 
 • Lloc: Institut de l’Ebre (Sala Mestral)
 • Notes a tenir en compte:
  • Les persones aspirants al Servei d’Assessorament que no assisteixin a aquesta reunió, sense justificació, quedaran fora d’aquest procés fins a la propera convocatòria.
  • Caldrà que confirmeu l’assistència enviant un email a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

 6. Publicació de la llista definitiva de persones admeses i places de reserva un cop realitzada la reunió informativa, amb caràcter obligatori

 • Data: 15 d'octubre de 2021
 • Clica aquí per accedir a la llista.

 

7. Inscripció, pagament i presentació de la documentació

MOLT IMPORTANT: NOMÉS REALITZARAN LA INSCRIPCIÓ I EL PAGAMENT LES PERSONES QUE SURTEN PUBLICADES COM A ADMESES A LA LLISTA DE L'ANTERIOR APARTAT.

 • Període: del 15 al 22 d'octubre 2021 (tots dos inclosos)
 • Formes de realitzar la inscripció i pagament:  enviant tota la documentació correctament escanejada a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Cal indicar a l'assumpte de l'email:  "INSCRIPCIÓ I PAGAMENT ASSESSORAMENT".
 • Documentació que cal presentar:
  • Full d'INSCRIPCIÓ AL SERVEI D'ASSESSORAMENT.  Cliqueu  aquí  per descarregar-vos aquest imprès.
  • Fotocòpia del DNI o document equivalent.
  • Document justificatiu de la bonificació o exempció del preu públic, si és el cas.
  • Resguard del pagament del preu públic establert pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Cliqueu  aquí  per descarregar-vos aquest document.
 • Formes de realitzar el pagament: mitjançant una transferència bancària, cal que envieu un email a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Tot seguit us facilitaríem el nostre núm. de compte corrent. 
 • NOTES A TENIR EN COMPTE:
  • NO s'acceptarà cap inscripció lliurada o enviada fora del termini establert pel calendari de la Fase d'Assessorament.
  • Les inscripcions al Servei d'Assessorament es realitzen per FAMÍLIES PROFESSIONALS, no per CICLES FORMATIUS.  A l'apartat d'OFERTA DE PLACES CURS 2021-2022 està indicat el nom de totes les famílies professionals i dels seus cicles formatius. Per exemple, una persona que vulgui rebre l'assessorament del cicle formatiu d'Atenció de persones en situació de dependència, no haurà indicar el nom d'aquest cicle, sinó el de la família professional a la que pertany, que en aquest serà la de Serveis Socioculturals i a la Comunitat
  • Un cop finalitzat el termini d'inscripció i pagament al Servei d'Assessorament es publicarà la "Llista definitiva de persones admeses al Servei d'Assessorament", concretament el dia 25 d'octubre de 2021 (divendres). 

 

8. Publicació de la llista definitiva de persones admeses i places de reserva  al Servei d'Assessorament un cop realitzat el pagament

 • Data: 25 d'octubre de 2021
 • Clica aquí per accedir a la llista.

 

9.  Període de sessions del Servei d'Assessorament

 • Període: del 26 d'octubre al 30 de novembre de 2021 (tots dos inclosos).
 • Lloc: Les sessions d'assessorament es podran fer presencialment, a les dependències de l'Institut de l'Ebre, i també de forma telemàtica, preferentment,  tenint en compte la situació actual de pandèmia mundial pel covid.
 • Els requisits que ha de complir un aspirant per a poder realitzar una video-reunió  són els següents:
  • Disposar dels recursos informàtics corresponents per tal que la video-reunió es pugui desenvolupar de forma adient.
  • L'aspirant ha de demostrar la seva identitat mostrant el DNI/NIE a través de la video-reunió.
  • L'aspirant en cap moment podrà gravar les sessions ni difondre cap imatge o contingut del desenvolupament de les mateixes.
 • Nota a tenir en compte: Normalment aquest període consta de tres sessions d'Assessorament per a totes les persones aspirants que vulguin completar tot el procés.  Serà cada professor/a assessor/a qui enviarà un email o trucarà a cada aspirant per a concretar l'horari d'aquestes sessions.

 

 

  FASE DE RECONEIXEMENT   

 

1.- Sol·licitud al Servei de Reconeixement

 • Període: de l’1 a l’15 de desembre de 2021 (tots dos inclosos)
 • Forma: enviant un correu electrònic a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

2.- Publicació de la llista provisional de persones admeses al Servei de Reconeixement

 • Data: 17 de desembre de 2021.
 • Clica aquí per consultar el llistat provisional.

3.-  Reclamacions a la llista de persones admeses

 • Període: 20, 21 i 22 de desembre de 2021
 • Forma: enviant un email a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

4.- Publicació de la llista definitiva de persones admeses

 • Data: 11 de gener de 2022.
 • Clica aquí per consultar el llistat definitiu.

5.- Inscripció, pagament i presentació de la documentació al Servei de Reconeixement

 • Període: del 12 al 19 de gener de 2022 (tots dos inclosos)
 • Lloc: Secretaria de l’Institut de l’Ebre o bé enviant tota la documentació a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

6.-Publicació de la llista definitiva un cop realitzat el pagament

 • Data: 19 de gener de 2021 (dimecres)

7.- Període de sessions de les Juntes de Reconeixement

 • Període: del 20 de gener al 2 de febrer de 2022 (tots dos inclosos)
 • Lloc: Institut de l’Ebre
 • El/la president/a de cada Junta de Reconeixement citarà a cada aspirant indicant-li el dia i l’hora en la qual tindrà lloc cada sessió de junta.

 

INFORMACIÓ 1a CONVOCATÒRIA -  CURS 2021/2022 - SERVEI ASSESSORAMENT I SERVEI RECONEIXEMENT

Cliqueu a la paraula aquí per a consultar la informació