Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

 INFORMACIÓ GENERAL

 El Servei d'assessorament en la formació professional del sistema educatiu i el Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials són dues actuacions regulades a la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d'agost, d'organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.

El Servei d'assessorament en la formació professional del sistema educatiu s'adreça a les persones adultes interessades a obtenir la diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional, i l'itinerari formatiu més adequat per aconseguir l'objectiu de qualificació més idoni. Aquesta diagnosi és un requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

Per la seva banda, el Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials s'adreça a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu.

És imprescindible disposar de l'informe del servei d'assessorament o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament fet del mateix títol o d'un títol afí.

 

 INFORMACIÓ GENERAL SOBRE LA FASE D'ASSESSORAMENT

Trobareu informació sobre què és el Servei o Fase d'Assessorament, què us ofereix, quin és el seu cost i els criteris d'admissió. Cliqueu aquí per accedir-hi.

 

 INFORMACIÓ GENERAL SOBRE LA FASE DE RECONEIXEMENT   

Trobareu informació sobre què és el Servei o Fase de Reconeixement de l'experiència laboral, quin és el seu cost i els criteris d'admissió. Cliqueu aquí per accedir-hi.

 

CARTA DE COMPROMÍS DE QUALITAT DELS SERVEIS

Cliqueu aquí per accedir-hi.

 

SERVEI D'INFORMACIÓ

Per qualsevol consulta, dubte o pregunta sobre el Servei d'Assessorament i Reconeixement ens podeu enviar un email a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

També podeu sol·licitar cita prèvia a la mateixa adreça electrònica o bé trucant al número de telèfon de l'Institut de l'Ebre, el 977500949.  L'horari d'atenció al públic de forma presencial és tots els dilluns de les 16:00 h a les 18:00 h.

 

OFERTA PLACES CURS 2020/2021

Al llarg del Curs acadèmic 2020/2021 hi haurà dues convocatòries, repartides de la següent forma:

 • 1a convocatòria: del setembre de 2020 fins al febrer de 2021.
 • 2a convocatòria: del febrer de 2021 al juny de 2021.

En cada convocatòria es seguirà un calendari establert, el qual es publicarà abans del seu inici.

El nombre total de les places que s'ofereixen quedaran repartides en els diferents cicles formatius, tal com podreu veure en el document adjuntat.  Cliqueu aquí per veure el nombre de places que s'ofereixen a cada cicle formatiu.

 

CRITERIS D'ADMISSIÓ

L’ordre d’admissió  als centres del  Departament d’Educació es realitzarà d’acord amb la majoria d’edat  de  la persona  sol•licitant,  segons normativa vigent.

Cliqueu aquí per consultar la normativa.

 

CALENDARIS PREVISTOS EN CADA CONVOCATÒRIA

Els calendaris previstos en cada convocatòria seran els següents:

1a convocatòria: setembre 2020 - febrer 2021

 • Calendari de la Fase d'Assessorament.  Cliqueu  aquí per accedir-hi.
 • Calendari de la Fase de Reconeixement.  Cliqueu  aquí per accedir-hi.

2a convocatòria: febrer 2021 - juny 2021

 • Calendari de la Fase d'Assessorament.  Cliqueu  aquí per accedir-hi.
 • Calendari de la Fase de Reconeixement.  Cliqueu  aquí per accedir-hi.

Tenint en compte la situació de pandèmia mundial, provoca per la covid, aquests calendaris poden ser susceptibles d'alguna modificació pel que fa a les dates d'aplicació. Si es donés aquesta circumstància s'informaria a les persones usuàries d'aquest servei.

 

 

NOVA CONVOCATÒRIA

1a CONVOCATÒRIA: setembre 2020 - febrer 2021

 

REUNIÓ INFORMATIVA GENERAL DEL SERVEI D'ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT D'FP

 • Data: 22 de setembre de 2020 (dimarts)
 • Hora: 18:30 h
 • Lloc: Institut de l’Ebre. El punt de trobada serà la Consergeria, la persona responsable d'aquest Servei us vindrà a buscar.

Notes a tenir en compte:

 • Tot i que l'assistència no és obligatòria, el contingut de la reunió és molt interessant per a totes les persones que volen participar en aquest programa. 
 • Caldrà que confirmeu la vostra assistència enviant un email a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..  En el cas que no ho feu, no podreu accedir a les dependències de l'Institut de l'Ebre. 

 

 

 1a part - FASE D'ASSESSORAMENT

Els apartats de la Fase d'Assessorament s'aniran completant tal com disposa el calendari establert per aquesta fase.

 

1. Sol·licitud al Servei d'Assessorament

 • Període: del 23 al 30 de setembre de 2020 (tots dos inclosos)
 • Forma de realitzar la sol·licitud:
  • Enviant tota la documentació correctament escanejada a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
  • Cal indicar a l'assumpte de l'email:  "Sol·licitud Assessorament".
 • Documentació que cal presentar:
  • Full de Sol·licitud al Servei d'Assessorament.  Cliqueu aquí per descarregar-vos aquest imprès.
  • Fotocòpia del DNI o document equivalent.

NOTES A TENIR EN COMPTE:

 • NO s'acceptarà cap sol·licitud lliurada o enviada fora del termini establert pel calendari de la Fase d'Assessorament.
 • Les Sol·licituds al Servei d'Assessorament es realitzen per FAMÍLIES PROFESSIONALS, no per CICLES FORMATIUS.  A l'apartat d'OFERTA DE PLACES CURS 20120-2021 està indicat el nom de totes les famílies professionals i dels seus cicles formatius. Per exemple, una persona que vulgui rebre l'assessorament del cicle formatiu d'Atenció de persones en situació de dependència, no haurà indicar el nom d'aquest cicle, sinó el de la família professional a la que pertany, que en aquest serà la de Serveis Socioculturals i a la Comunitat.
 • Un cop finalitzat el termini de sol·licituds al Servei d'Assessorament es publicarà la "Llista provisional de persones admeses i en plaça de reserva", concretament el dia 2 d'octubre de 2020 (divendres).

 

2. Publicació de la llista provisional i places de reserva al Servei d'Assessorament

 • Data: 2 d'octubre de 2020
 • Cliqueu aquí per descarregar-vos la llista.

 

3. Reclamacions a la llista provisional de persones admeses i places de reserva

 • Període: 5, 6 i 7 d'octubre de 2020
 • Formes de realitzar la reclamació:
  • Enviant el full de reclamació a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Cal indicar a l'assumpte de l'email:  "Reclamació Sol·licitud Assessorament".
 • Cliqueu  aquí per descarregar-vos el Formulari oficial de reclamació a la Sol·licitud d'Assessorament.
 • Notes a tenir en compte: no s'atendrà cap reclamació presentada fora del termini establert i tampoc si no es presenta en el formulari oficial.

 

4. Publicació de la llista definitiva de persones admeses i places de reserva

 • Data: 9 d'octubre de 2020
 • Cliqueu aquí per descarregar-vos la llista. 

 

5. Reunió informativa, amb caràcter obligatori, per a totes les persones admeses al Servei d'Assessorament d'FP 

 • Data:  13 d'octubre de 2020 (dimarts)
 • Hora:  18:30 h
 • Forma:  La reunió es farà de forma telemàtica, cal que envieu un email a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..  Tot seguit us enviarem l'enllaç per a seguir la reunió
 • Nota important: l'assistència a aquesta reunió és obligatòria, si una persona aspirant al Servei d'Assessorament no hi pot assistir cal que ho justifiqui. 

 

 6. Publicació de la llista definitiva de persones admeses i places de reserva un cop realitzada la reunió informativa, amb caràcter obligatori

 • Data: 14 d'octubre de 2020
 • Cliqueu aquí per descarregar-vos la llista.

 

7. Inscripció, pagament i presentació de la documentació

MOLT IMPORTANT: NOMÉS REALITZARAN LA INSCRIPCIÓ I EL PAGAMENT LES PERSONES QUE SURTEN PUBLICADES COM A ADMESES A LA LLISTA DE L'ANTERIOR APARTAT.

 • Període: del 14 al 21 d'octubre de 2020 (tots dos inclosos)
 • Formes de realitzar la inscripció i pagament:  enviant tota la documentació correctament escanejada a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Cal indicar a l'assumpte de l'email:  "INSCRIPCIÓ I PAGAMENT ASSESSORAMENT".
 • Documentació que cal presentar:
  • Full d'INSCRIPCIÓ AL SERVEI D'ASSESSORAMENT.  Cliqueu  aquí  per descarregar-vos aquest imprès.
  • Fotocòpia del DNI o document equivalent.
  • Document justificatiu de la bonificació o exempció del preu públic, si és el cas.
  • Resguard del pagament del preu públic establert pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Cliqueu  aquí  per descarregar-vos aquest document.
 • Formes de realitzar el pagament: mitjançant una transferència bancària, cal que envieu un email a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Tot seguit us facilitaríem el nostre núm. de compte corrent. 
 • NOTES A TENIR EN COMPTE:
  • NO s'acceptarà cap inscripció lliurada o enviada fora del termini establert pel calendari de la Fase d'Assessorament.
  • Les inscripcions al Servei d'Assessorament es realitzen per FAMÍLIES PROFESSIONALS, no per CICLES FORMATIUS.  A l'apartat d'OFERTA DE PLACES CURS 2020-2021 està indicat el nom de totes les famílies professionals i dels seus cicles formatius. Per exemple, una persona que vulgui rebre l'assessorament del cicle formatiu d'Atenció de persones en situació de dependència, no haurà indicar el nom d'aquest cicle, sinó el de la família professional a la que pertany, que en aquest serà la de Serveis Socioculturals i a la Comunitat
  • Un cop finalitzat el termini d'inscripció i pagament al Servei d'Assessorament es publicarà la "Llista definitiva de persones admeses al Servei d'Assessorament", concretament el dia 23 d'octubre de 2020 (divendres). 

 

8. Publicació de la llista definitiva de persones admeses i places de reserva  al Servei d'Assessorament un cop realitzat el pagament

 • Data: 23 d'octubre de 2020
 • Cliqueu aquí per descarregar-vos la llista.

 

9.  Període de sessions del Servei d'Assessorament

 • Període: del 26 d'octubre al 30 de novembre de 2020 (tots dos inclosos).
 • Lloc: Les sessions d'assessorament es podran fer presencialment, a les dependències de l'Institut de l'Ebre, i també de forma telemàtica, preferentment,  tenint en compte la situació actual de pandèmia mundial pel covid.
 • Els requisits que ha de complir un aspirant per a poder realitzar una video-reunió  són els següents:
  • Disposar dels recursos informàtics corresponents per tal que la video-reunió es pugui desenvolupar de forma adient.
  • L'aspirant ha de demostrar la seva identitat mostrant el DNI/NIE a través de la video-reunió.
  • L'aspirant en cap moment podrà gravar les sessions ni difondre cap imatge o contingut del desenvolupament de les mateixes.
 • Nota a tenir en compte: Normalment aquest període consta de tres sessions d'Assessorament per a totes les persones aspirants que vulguin completar tot el procés.  Serà cada professor/a assessor/a qui enviarà un email o trucarà a cada aspirant per a concretar l'horari d'aquestes sessions.

 

 

 2a part - FASE DE RECONEIXEMENT

Us recordem que per a participar en el Reconeixement, cal haver fet primer l'Assessorament. 

La fase d'entrevista, entre la persona aspirant i els membres de la  junta de reconeixement, amb caràcter general, es farà presencial, però també es podrà fer telemàticament per causa justificada, segons la normativa vigent en matèria sanitària. 

Els diferents apartats de la Fase de Reconeixement aniran sortint publicats tal com disposa el calendari d'aquesta etapa.  

 

1. Sol·licitud al Servei de Reconeixement

 • Període: de l'1 a l'11 de desembre de 2020 (tots dos inclosos)
 • Formes de realitzar la sol·licitud:
  • Enviant tota la documentació correctament escanejada a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Cal indicar a l'assumpte de l'email:  "Sol·licitud Reconeixement".
 • Documentació que cal presentar:
  • Full de Sol·licitud al Servei de Reconeixement.  Cliqueu  aquí   per descarregar-vos aquest imprès.  [Fes l'enllaç a la paraula 'aqui' al document adjuntat: Sol·licitud al servei de reconeixement.doc]
  • Fotocòpia del DNI o document equivalent.
  • Per a totes aquelles persones que hagin realitzat la Fase o Servei d'Assessorament en un altre centre educatiu o bé un una altra convocatòria, a més de la documentació esmentada, hauran de presentar:
   • Informe d'Assessorament o equivalent.
   • Informe de la vida laboral (treballadors per compte d'altri o assalariats) o certificats de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral (autònoms o Certificats d'empresa -activitats socials sense relació laboral).
 • NOTES A TENIR EN COMPTE:
  • NO s'acceptarà cap sol·licitud lliurada o enviada fora del termini establert pel calendari de la Fase de Reconeixement.
  • Cal que indiqueu correctament el nom i el codi del CICLE FORMATIU del qual voleu obtenir el reconeixement de les unitats formatives i/o mòduls professionals.  A l'apartat d'OFERTA DE PLACES CURS 2020-2021  està indicat el nom de totes les famílies professionals i dels seus cicles formatius..
  • Un cop finalitzat el termini de sol·licituds al Servei de Reconeixement es publicarà la "Llista provisional de persones admeses al Servei de Reconeixement", concretament el dia 14 de desembre de 2020 (dilluns).  Disposareu d'un termini de tres dies hàbils, a comptar de la data de publicació d'aquesta llista per a realitzar, si s'escau, qualsevol reclamació.

 

2. Publicació de la llista provisional de persones admeses al Servei de Reconeixement

 • Data: 14 de desembre de 2020
 • Cliqueu aquí per descarregar-vos la llista. 

 

3. Reclamacions a la llista provisional de persones admeses al Servei de Reconeixement

 • Període: 15, 16 i 17 de desembre de 2020
 • Formes de realitzar la reclamació:
  • Enviant el full de reclamació a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Cal indicar a l'assumpte de l'email:  "Reclamació Sol·licitud Reconeixement".
 • Cliqueu  aquí per descarregar-vos el Formulari oficial de reclamació a la Sol·licitud de Reconeixement.
 • Notes a tenir en compte: no s'atendrà cap reclamació presentada fora del termini establert i tampoc si no es presenta en el formulari oficial.

 

4. Publicació de la llista definitiva de persones admeses al Servei de Reconeixement

 • Data: 21 de desembre de 2020
 • Cliqueu aquí per descarregar-vos la llista.

 

5. Inscripció, pagament i presentació de la documentació al Servei de Reconeixement d'FP

 • Període:  de l'11 al 15 de gener de 2021 (tots dos inclosos)
 • Forma de realitzar la inscripció:
  • Enviant tota la documentació correctament escanejada a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..  Cal indicar a l'assumpte de l'email: INSCRIPCIÓ I PAGAMENT RECONEIXEMENT FP
 • Documentació que cal presentar:
  • Full d'inscripció al Servei de Reconeixement.  Cliqueu  aquí  per descarregar-vos aquest document. 
  • Fotocòpia del DNI o document equivalent.
  • Document justificatiu de la bonificació o exempció del preu públic, si és el cas.
  • Resguard del pagament del preu públic establert pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.  Cliqueu  aquí  per descarregar-vos aquest document.
 • Forma de realitzar el pagament: mitjançant una transferència bancària, cal que envieu un email a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Tot seguit us facilitaríem el nostre núm. de compte corrent.  Nota important: caldrà sempre que en envieu el full de pagament, així com tota la documentació.

No s'acceptarà cap inscripció presentada fora del termini establert pel calendari de la Fase de Reconeixement.

La publicació de la llista definitiva, un cop realitzada la inscripció i el pagament, dels aspirants al Servei de Reconeixement serà el dilluns, 19 de gener de 2021.

Cal que indiqueu totes les unitats formatives/mòduls professionals (títols LOE) i crèdits (títols LOGSE).  Exemple:

 • Títol LOE:  M1: UF1, UF2, UF3...; M2: UF1, UF2..
 • Títol LOGSE: C1, C2, C3...

Vigileu de no equivocar-vos, ja que el Reconeixement serà de les unitats formatives/mòduls professionals o crèdits que pagueu.