Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

Per obtenir informació actualitzada podeu consultar la web del Departament d'Educació:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/

 

La preinscripció és telemàtica 

 

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació́ telemàtica, els centre disposa d’una eina de cita prèvia per a l’accés al centre. Preferentment es realitzaran les consultes al telèfon del centre 977500949, a partir del dia 2 de juny. L’horari d’atenció al públic serà de 9 a 13:30 hores.

 

 

PREINSCRIPCIÓ CICLES GM

Actiu del 2 al 9 de juny

PREINSCRIPCIÓ CICLES GS 

Actiu del 10 al 18 de juny

 

Mesures preventives per l’atenció presencial: 

  • Al centre ha de venir una sola persona per la gestió
  • Portar mascareta i guants; 
  • Portar un bolígraf propi per si cal emplenar documentació́
  • No han d’acudir al centre les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a fer les gestions. 

 

Consulta aquí les guies sobre com fer la preinscripció telemàtica, trobaràs els enllaços necessaris per realitzar la preinscripció :

 

Abans de realitzar la preinscripció has de fer els següents passos (explicat també a les guies de preinscripció):

1. Alta a l'idCAT Mòbil (Heu de fer-ho per realitzar la consulta de l'identificador de l'alumne)

https://idcatmobil.seu.cat

 

2. Consulta de l'identificador de l'alumne (IDALU)

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne?category=bd1b6d64-ca6f-11e5-8c48-005056924a59

Per consultar l'identificador, cal autenticar-se electrònicament per una de les vies següents: 

  • idCAT Mòbil, que és la via més fàcil i ràpida;
  • certificat digital (per exemple, T-CAT, DNIe o Cl@ve).

En el cas que els alumnes majors d'edat o els tutors de l'alumne utilitzin l'idCAT Mòbil:

  • un cop donats d'alta al servei, cal seleccionar l'opció "Accés amb idCAT Mòbil";
  • a continuació, cal identificar-se amb el DNI i el número de telèfon mòbil, i clicar a l'opció "Utilitza el meu idCAT Mòbil";
  • tot seguit es genera una contrasenya (que caduca als 30 minuts i que és d'un sol ús), que s'envia per SMS al telèfon mòbil de l'usuari;
  • finalment, cal introduir la contrasenya a l'aplicació i automàticament s'hi accedeix per consultar l'identificador de l'alumne.

 

Segona fase d'admissió per a CFGS i CFGM

Hi ha un segon període d'admissió en què només poden participar els sol·licitants que han fet la preinscripció en el primer període i que no han obtingut plaça.

Les vacants que s'ofereixen en aquesta segona fase d'admissió es publiquen en aquest web i en els centres. La data queda ajornada d'acord amb el Reial Decret 463/2020.

Als alumnes que poden participar en la segona fase d'admissió se'ls envia un correu amb un enllaç a la sol·licitud de preinscripció telemàtica per tal que hi accedeixin i facin l'ampliació de sol·licituds. La data queda ajornada d'acord amb el Reial Decret 463/2020.

Per accedir-hi, cal que s'identifiquin amb el codi de sol·licitud i el document identificatiu de l'alumne, si és major d'edat o fa els 18 anys l'any 2020, o del tutor referent, especificat en la sol·licitud si l'alumne és menor o no fa els 18 anys l'any 2020.

Es poden introduir fins a cinc peticions més d'entre els centres i cicles que hagin ofert vacants en la segona fase d’admissió. Es pot modificar la informació, afegint o esborrant peticions, les vegades que calgui durant els dies previstos per aquest tràmit, tenint en compte que, en finalitzar, sempre cal desar la informació perquè es desin els canvis.

En aquesta segona fase d'admissió, les sol·licituds s'ordenen d'acord amb els mateixos criteris de barem que en el procés de preinscripció del juny (qualificacions dels estudis o prova que en permet l'accés i número de desempat), amb l'excepció que no es tenen en compte les vies d'accés. 

Els sol·licitants poden consultar les assignacions en aquest web o al centre. La data queda ajornada d'acord amb el Reial Decret 463/2020.