Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

1a CONVOCATÒRIA: Setembre 2019 - Febrer 2020

 

REUNIÓ INFORMATIVA GENERAL DEL SERVEI D'ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT D'FP 

 • Data: 18 de setembre de 2019 (dimecres)
 • Hora: 18:30 h
 • Lloc: Institut de l’Ebre (Sala Mestral, planta baixa)

Tot i que l'assistència no és obligatòria, el contingut de la reunió és molt interessant per a totes les persones que volen participar en aquest programa. 

Per qualsevol dubte, consulta o suggeriment ens podeu enviar un email a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Indiqueu a l'assumpte del correu electrònic: Assessorament/Reconeixement 

 

CALENDARIS DE LA 1a CONVOCATÒRIA

Calendari de la Fase d'Assessorament.  Cliqueu  aquí per accedir-hi.

Calendari de la Fase de Reconeixement.  Cliqueu  aquí  per accedir-hi.

 

 

 2a part - FASE DE RECONEIXEMENT

Els diferents apartats de la Fase de Reconeixement aniran sortint publicats tal com disposa el calendari d'aquesta etapa.  

 

Us recordem que per a participar en el Reconeixement, cal haver fet primer l'Assessorament.  

1. Sol·licitud al Servei de Reconeixement

 • Període: del 2 al 13 de desembre de 2019 (tots dos inclosos)
 • Formes de realitzar la sol·licitud:
  • Presencialment, a la Secretaria de l’Institut de l’Ebre (horari d'atenció al públic: de dilluns a dijous, de 9:30 h a 19:00 h, ininterrompudes; divendres, de 9:30 h a 15:00 h, ininterrompudes)
  • Enviant tota la documentació correctament escanejada a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Cal indicar a l'assumpte de l'email:  "Sol·licitud Reconeixement".
 • Documentació que cal presentar:
  • Full de Sol·licitud al Servei de Reconeixement.  Cliqueu  aquí   per descarregar-vos aquest imprès.
  • Fotocòpia del DNI o document equivalent.
  • Per a totes aquelles persones que hagin realitzat la Fase o Servei d'Assesssorament en un altre centre educatiu o bé un una altra convocatòria, a més de la documentació esmentada, hauran de presentar:
   • Informe d'Assessorament o equivalent.
   • Informe de la vida laboral (treballadors per compte d'altri o assalariats) o certificats de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral (autònoms o Certificats d'empresa -activitats socials sense relació laboral).
 • NOTES A TENIR EN COMPTE:
  • NO s'acceptarà cap sol·licitud lliurada o enviada fora del termini establert pel calendari de la Fase de Reconeixement.
  • Cal que indiqueu correctament el nom i el codi del CICLE FORMATIU del qual voleu obtenir el reconeixement de les unitats formatives i/o mòduls professionals.  A l'apartat d'OFERTA DE PLACES CURS 2019-2020  està indicat el nom de totes les famílies professionals i dels seus cicles formatius..
  • Un cop finalitzat el termini de sol·licituds al Servei de Reconeixement es publicarà la "Llista provisional de persones admeses al Servei de Reconeixement", concretament el dia 16 de desembre de 2019 (dilluns). 

 

2. Llista provisional de persones admeses al Servei de Reconeixement d'FP

 • Data: 16 de desembre de 2019
 • Cliqueu aquí per descarregar-vos la llista.

 

3. Reclamacions a la llista provisional de persones admeses al Servei de Reconeixement d'FP

 • Període: 17, 18 i 19 de desembre de 2019
 • Formes de realitzar la reclamació:
  • Presencialment, a la Secretaria de l’Institut de l’Ebre (horari d'atenció al públic: de dilluns a dijous, de 9:30 h a 19:00 h, ininterrompudes; divendres, de 9:30 h a 15:00 h, ininterrompudes).
  • Enviant el full de reclamació a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Cal indicar a l'assumpte de l'email:  "Reclamació Sol·licitud Assessorament".
  • Cliqueu aquí per descarregar-vos el Formulari oficial de reclamació a la Sol·licitud d'Assessorament.
  • Notes a tenir en compte: no s'atendrà cap reclamació presentada fora del termini establert i tampoc si no es presenta en el formulari oficial.

 

4. Llista definitiva de persones admeses al Servei de Reconeixement d'FP

 • Data: 8 de gener de 2020
 • Cliqueu aquí per descarregar-vos la llista.

 

5. Inscripció, pagament i presentació de la documentació al Servei de Reconeixement d'FP

 • Període:  del 10 al 17 de gener de 2020 (tots dos inclosos)
 • Formes de realitzar la inscripció:
  • Presencialment, a la Secretaria de l'Institut de l'Ebre (horari d'atenció al públic: de dilluns a dijous, de 9:30 h a 19:00 h, ininterrompudes; divendres, de 9:30 h a 15:00 h, ininterrompudes)
  • Enviant tota la documentació correctament escanejada a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..  Cal indicar a l'assumpte de l'email: INSCRIPCIÓ I PAGAMENT RECONEIXEMENT FP
 • Documentació que cal presentar:
  • Full d'inscripció al Servei de Reconeixement.  Cliqueu  aquí per descarregar-vos aquest document. 
  • Fotocòpia del DNI o document equivalent.
  • Document justificatiu de la bonificació o exempció del preu públic, si és el cas.
  • Resguard del pagament del preu públic establert pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.  Cliqueu  aquí per descarregar-vos aquest document.
 • Formes de realitzar el pagament:
  • En efectiu o metàl·lic, quan porteu tota la documentació a la Secretaria de l'Institut de l'Ebre.
  • Si desitgeu efectuar el pagament mitjançant una transferència bancària, cal que envieu un correu electrònic a la següent adreça electrònica:  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..  Tot seguit us facilitarem el nostre número de compte corrent.
  • Nota important: independentment de la modalitat de pagament escollida, caldrà sempre que en envieu el full de pagament, així com tota la documentació.

No s'acceptarà cap inscripció presentada fora del termini establert pel calendari de la Fase de Reconeixement. La publicació de la llista definitiva, un cop realitzada la inscripció i el pagament, dels aspirants al Servei de Reconeixement serà el dilluns, 20 de gener de 2020.

Cal que indiqueu totes les unitats formatives/mòduls professionals (títols LOE) i crèdits (títols LOGSE).  Exemple:

 • Títol LOE:  M1: UF1, UF2, UF3...; M2: UF1, UF2..
 • Títol LOGSE: C1, C2, C3...

Vigileu de no equivocar-vos, ja que el Reconeixement serà de les unitats formatives/mòduls professionals o crèdits que pagueu. 

 

6. Llista definitiva de persones admeses al Servei de Reconeixement d'FP un cop realitzadada la inscripció i el pagament de les unitats formatives/mòduls professionals o crèdits 

 • Data: 20 de gener de 2020
 • Cliqueu aquí per descarregar-vos la llista. 

Nota a important: Tal com s'especifica en els apartats anteriors, totes les persones que no han realitzat la inscripció i han fet el efectiu el pagament de les unitats formatives/mòduls professionals o crèdits, objecte de Reconeixement, dins del termini establert en el calandari d'aquesta fase o etapa, queden exclosos d'aquesta convocatòria.  

 

7. Període de sessions de les Juntes de Reconeixement

 • Període: Del 21 de gener al 14 de febrer de 2020 (tots dos inclosos)
 • Lloc: Instal·lacions de l'Institut de l'Ebre de Tortosa.

Nota a important: El/la president/a de cada junta de Reconeixement citarà a cada aspirant indicant-li la data, l'hora i el lloc en la qual tindrà lloc la Junta de Reconeixement.  En el cas que un aspirant no es presenti a la junta de reconeixement sense justificar l'absència, quedarà exclòs d'aquest procés.

 

 

 1a part - FASE D'ASSESSORAMENT

Els apartats de la Fase d'Assessorament s'aniran completant tal com disposa el calendari establert per aquesta etapa. 

1. Sol·licitud al Servei d'Assessorament

 • Període: del 20 al 27 de setembre de 2019 (tots dos inclosos)
 • Formes de realitzar la sol·licitud:
  • Presencialment, a la Secretaria de l’Institut de l’Ebre (horari d'atenció al públic: de dilluns a dijous, de 8:30 h a 19:00 h, ininterrompudes; divendres, de 8:30 h a 15:00 h, ininterrompudes)
  • Enviant tota la documentació correctament escanejada a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Cal indicar a l'assumpte de l'email:  "Sol·licitud Assessorament".
 • Documentació que cal presentar:
  • Full de Sol·licitud al Servei d'Assessorament.  Cliqueu aquí per descarregar-vos aquest imprès.
  • Fotocòpia del DNI o document equivalent.
 • NOTES A TENIR EN COMPTE:
  • NO s'acceptarà cap sol·licitud lliurada o enviada fora del termini establert pel calendari de la Fase d'Assessorament.
  • Les Sol·licituds al Servei d'Assessorament es realitzen per FAMÍLIES PROFESSIONALS, no per CICLES FORMATIUS.  A l'apartat d'OFERTA DE PLACES CURS 2019-2020 està indicat el nom de totes les famílies professionals i dels seus cicles formatius. Per exemple, una persona que vulgui rebre l'assessorament del cicle formatiu d'Atenció de persones en situació de dependència, no haurà indicar el nom d'aquest cicle, sinó el de la família professional a la que pertany, que en aquest serà la de Serveis Socioculturals i a la Comunitat.
  • Un cop finalitzat el termini de sol·licituds al Servei d'Assessorament es publicarà la "Llista provisional de persones admeses i en plaça de reserva", concretament el dia 1 d'octubre de 2019.

 

2. Llista provisional de persones admeses i places de reserva al Servei d'Assessorament

 • Data: 1 d'octubre de 2019
 • Cliqueu  aquí per descarregar-vos la llista. 

 

3. Reclamacions a la llista provisional de persones admeses i places de reserva al Servei d'Assessorament 

 • Període: 2, 3 i 4 d'octubre de 2019
 • Formes de realitzar la reclamació:
  • Presencialment, a la Secretaria de l’Institut de l’Ebre (horari d'atenció al públic: de dilluns a dijous, de 9:30 h a 19:00 h, ininterrompudes; divendres, de 9:30 h a 15:00 h, ininterrompudes)
  • Enviant el full de reclamació a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Cal indicar a l'assumpte de l'email:  "Reclamació Sol·licitud Assessorament".
 • Cliqueu  aquí per descarregar-vos el Formulari oficial de reclamació a la Sol·licitud d'Assessorament.   
 • Notes a tenir en compte: no s'atendrà cap reclamació presentada fora del termini establert i tampoc si no es presenta en el formulari oficial.

 

4. Llista de persones admeses i places de reserva al Servei d'Assessorament  

 • Data: 7 d'octubre de 2019
 • Cliqueu aquí per descarregar-vos la llista.

 

5. Reunió informativa, amb caràcter obligatori, per a totes les persones admeses al Servei d'Assessorament d'FP    

 • Data:  8 d'octubre de 2019 (dimarts)
 • Hora:  18:30 h
 • Lloc: Sala Mestral de l'Institut de l'Ebre (situada a la planta baixa)
 • Nota important:  Les persones aspirants al Servei d'Assessorament que no assisteixen a aquesta reunió, sense justificació, quedaran fora d'aquest procés fins a la propera convocatòria, la qual s'iniciarà al mes de febrer de 2020.
 • Per qualsevol dubte, consulta o suggeriment relacionada amb la reunió informativa ens podeu enviar un email a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..  Indiqueu a l'assumpte del correu electrònic:  Reunió informativa Assessorament.

 

6. Publicació de la llista definitiva de persones admeses, places de reserva i excloses, un cop realitzada la reunió informativa, amb caràcter i assistència obligatòria per a tots els assistents a la Fase d'Assessorament

 • Data: 9 d'octubre de 2019
 • Cliqueu aquí per descarregar-vos la llista. 

 

7. Inscripció, pagament i presentació de la documentació

MOLT IMPORTANT: NOMÉS REALITZARAN LA INSCRIPCIÓ I EL PAGAMENT LES PERSONES QUE SURTEN PUBLICADES COM A ADMESES A LA LLISTA DE L'ANTERIOR APARTAT.

 • Període: del 10 al 18 d'octubre de 2019 (tots dos inclosos)
 • Formes de realitzar la inscripció i pagament:
  • Presencialment, a la Secretaria de l’Institut de l’Ebre (horari d'atenció al públic: de dilluns a dijous, de 9:30 h a 19:00 h, ininterrompudes; divendes, de 9:30 h a 15:00 h, ininterrompudes)
  • Enviant tota la documentació correctament escanejada a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Cal indicar a l'assumpte de l'email:  "INSCRIPCIÓ I PAGAMENT ASSESSORAMENT".
 • Documentació que cal presentar:
  • Full d'INSCRIPCIÓ AL SERVEI D'ASSESSORAMENT.  Cliqueu  aquí per descarregar-vos aquest imprès.
  • Fotocòpia del DNI o document equivalent.
  • Document justificatiu de la bonificació o exempció del preu públic, si és el cas.
  • Resguard del pagament del preu públic establert pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Cliqueu  aquí per descarregar-vos aquest document.
 • Formes de realitzar el pagament:
  • En efectiu o metàl·lic, quan porteu tota la documentació a la Secretaria de l'Institut de l'Ebre.
  • Mitjançant qualsevol targeta de crèdit en un caixer del BANC DE SABADELL.  Cliqueu  aquí per descarregar-vos les instruccions.
  • Si desitgeu efectuar el pagament mitjançant una transferència bancària, cal que envieu un email a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Tot seguit us facilitaríem el nostre núm. de compte corrent.
  • NOTA IMPORTANT: Independentment de la modalitat de pagament escollida, caldrà sempre que ens envieu el full de pagament.
 • NOTES A TENIR EN COMPTE:
  • NO s'acceptarà cap inscripció lliurada o enviada fora del termini establert pel calendari de la Fase d'Assessorament.
  • Les inscripcions al Servei d'Assessorament es realitzen per FAMÍLIES PROFESSIONALS, no per CICLES FORMATIUS.  A l'apartat d'OFERTA DE PLACES CURS 2019-2020 està indicat el nom de totes les famílies professionals i dels seus cicles formatius. Per exemple, una persona que vulgui rebre l'assessorament del cicle formatiu d'Atenció de persones en situació de dependència, no haurà indicar el nom d'aquest cicle, sinó el de la família professional a la que pertany, que en aquest serà la de Serveis Socioculturals i a la Comunitat
  • Un cop finalitzat el termini d'inscripció i pagament al Servei d'Assessorament es publicarà la "Llista definitiva de persones admeses al Servei d'Assessorament", concretament el dia 21 d'octubre de 2019.

 

8. Publicació de la llista definitiva de persones admeses, places de reserva i excloses, un cop realitzada la inscripció i el pagament al Servei d'Assessorament

 • Data: 21 d'octubre de 2019
 • Cliqueu aquí per descarregar-vos la llista.
 • Nota: Totes les persones que no han fet efectiva la inscripció i el corresponent pagament al Servei d'Assessorament, dins del termini establert, quedaran excloses d'aquesta convocatòria.

 

9. Període de sessions d'Assessorament

 

 • Període: del 22 d'octubre al 29 de novembre de 2019
 • Lloc: Institut de l'Ebre de Tortosa (av. Colom, 34-42).
 • Nota a tenir en compte: Normalment aquest període consta de tres sessions d'Assessorament per a totes les persones aspirants que vulguin completar tot el procés.  Serà cada professor/a assessor/a qui enviarà un email o trucarà a cada aspirant per a concretar l'horari d'aquestes sessions.