Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

Acreditat àmbits Acció social i Dependència i teleassistència

 

Cliqueu aquí per obtenir informació general del procés.

DOCUMENTS PER L’ASPIRANT

 

CALENDARI

 

PREINSCRIPCIÓ

 • Termini de presentació de la sol•licitud de preinscripció: del 4 al 12 de febrer de 2020
 • Termini de presentació de la documentació justificativa al centre seleccionat: del 4 al 12 de febrer de 2020

La documentació s'ha de presentar preferiblement de forma presencial al centre escollit en primera opció o, en tot cas, al registre dels serveis territorials d'Educació que corresponguin segons el centre escollit en primera opció, indicat a l'apartat 

 • Publicació dels resultats provisionals d'admesos, en llista d'espera, i exclosos de la preinscripció: a partir del 17 de març de 2020
 • Termini de reclamacions: tres dies hàbils (18,19,20 de març), a partir de l'endemà de la publicació del resultat provisional de la preinscripció (Model sol·licitud de reclamació). Horari de secretaria:
  • Dilluns-Dijous 09:30h-19:00h.
  • Divendres 09:30h-15:00h. 
 • Publicació dels resultats definitius d'admesos, en llista d'espera, i exclosos de la preinscripció: a partir del 15 d'abril de 2020

 

PELS CANDIDATS ADMESOS A LA FASE D’ASSESSORAMENT

 • Calendari de les sessions informatives: Dia 17 d'abril a les 15:00 hores (es podrà realitzar la inscripció i pagament a la fase d'assessorament)
 • Inscripció a la fase d’assessorament: del 17/04/2020 a 23/04/2020
 • Publicació del resultat provisional d’inscripció a la fase d’assessorament: 24/04/2020
 • Publicació del calendari de les sessions d’assessorament: 24/04/2020
 • Reclamació del resultat provisional d’inscripció a la fase d’assessorament: del 27/04/2020 al 29/07/2020
 • Publicació del resultat definitiu d’inscripció a la fase d’assessorament: 05/05/2020

 

PELS CANDIDATS ADMESOS A LA FASE D’AVALUACIÓ

 • Inscripció a la fase d’avaluació: del 27/04/2020 a 18/05/2020
 • Publicació del resultat provisional d’inscripció a la fase d’avaluació: 19/05/2020
 • Publicació del calendari de les sessions d’avaluació: 19/05/2020
 • Reclamacions: del 20/05/2020 al 22/05/2020
 • Publicació del resultat definitiu d’inscripció a la fase d’avaluació: 25/05/2020
 • Publicació del resultat provisional d’avaluació: 17/0672020
 • Reclamacions: de 18/06/2020 a 22/06/2020
 • Publicació del resultat definitiu d’avaluació: 23/06/2020
 • Lliurament de certificats/itinerari formatiu/emplenament enquesta satisfacció aspirants: del 17/06/2020  al 30/06/2020