Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

 INFORMACIÓ GENERAL SOBRE LA FASE D'ASSESSORAMENT

Trobareu informació sobre què és el Servei o Fase d'Assessorament, què us ofereix, quin és el seu cost i els criteris d'admissió. Cliqueu aquí per accedir-hi.

 

 INFORMACIÓ GENERAL SOBRE LA FASE DE RECONEIXEMENT   

Trobareu informació sobre què és el Servei o Fase de Reconeixement de l'experiència laboral, quin és el seu cost i els criteris d'admissió. Cliqueu aquí per accedir-hi.

 

CARTA DE COMPROMÍS DE QUALITAT DELS SERVEIS

Cliqueu aquí per accedir-hi.

 

OFERTA PLACES CURS 2019/2020

Al llarg del Curs acadèmic 2019/2020 hi haurà dues convocatòries, repartides de la següent forma:

 • 1a convocatòria: del setembre de 2019 fins al febrer de 2020.
 • 2a convocatòria: del febrer de 2020 al juny de 2020.

En cada convocatòria es seguirà un calendari establert, el qual es publicarà abans del seu inici.

El nombre total de les places que s'ofereixen quedaran repartides en els diferents cicles formatius, tal com podreu veure en el document adjuntat.  Cliqueu aquí per veure el nombre de places que s'ofereixen a cada cicle formatiu.

 

CRITERIS D'ADMISSIÓ

L’ordre d’admissió  als centres del  Departament d’Ensenyament es realitzarà d’acord amb la majoria d’edat  de  la persona  sol•licitant,  segons normativa vigent.

Cliqueu aquí per consultar la normativa. 

 

NOVA CONVOCATÒRIA

2a CONVOCATÒRIA: Febrer 2020 - Juny 2020

 

REUNIÓ INFORMATIVA GENERAL DEL SERVEI D'ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT D'FP

 • Data: 5 de febrer de 2020 (dimecres)
 • Hora: 18:30 h
 • Lloc: Institut de l’Ebre (Sala Mestral, planta baixa)

Tot i que l'assistència no és obligatòria, el contingut de la reunió és molt interessant per a totes les persones que volen participar en aquest programa. 

Per qualsevol dubte, consulta o suggeriment ens podeu enviar un email a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 

Indiqueu a l'assumpte del correu electrònic: Assessorament/Reconeixement 

 

CALENDARIS DE LA 2a CONVOCATÒRIA

 • Calendari de la Fase d'Assessorament.  Cliqueu  aquí  per accedir-hi. 
 • Calendari de la Fase de Reconeixement.  Cliqueu  aquí  per accedir-hi.

 

 1a part - FASE D'ASSESSORAMENT

Els apartats de la Fase d'Assessorament s'aniran completant tal com disposa el calendari establer per aquesta fase.

 

1. Sol·licitud al Servei d'Assessorament

 • Període: del 6 al 12 de febrer de 2020 (tots dos inclosos)
 • Formes de realitzar la sol·licitud:
  • Presencialment, a la Secretaria de l’Institut de l’Ebre (horari d'atenció al públic: de dilluns a dijous, de 9:30 h a 19:00 h, ininterrompudes; divendes, de 9:30 h a 15:00 h, ininterrompudes)
  • Enviant tota la documentació correctament escanejada a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Cal indicar a l'assumpte de l'email:  "Sol·licitud Assessorament".
 • Documentació que cal presentar:
  • Full de Sol·licitud al Servei d'Assessorament.  Cliqueu aquí per descarregar-vos aquest imprès.
 • Fotocòpia del DNI o document equivalent.
 • NOTES A TENIR EN COMPTE:
  • NO s'acceptarà cap sol·licitud lliurada o enviada fora del termini establert pel calendari de la Fase d'Assessorament.
  • Les Sol·licituds al Servei d'Assessorament es realitzen per FAMÍLIES PROFESSIONALS, no per CICLES FORMATIUS.  A l'apartat d'OFERTA DE PLACES CURS 2019-2020 està indicat el nom de totes les famílies professionals i dels seus cicles formatius. Per exemple, una persona que vulgui rebre l'assessorament del cicle formatiu d'Atenció de persones en situació de dependència, no haurà indicar el nom d'aquest cicle, sinó el de la família professional a la que pertany, que en aquest serà la de Serveis Socioculturals i a la Comunitat.
  • Un cop finalitzat el termini de sol·licituds al Servei d'Assessorament es publicarà la "Llista provisional de persones admeses i en plaça de reserva", concretament el dia 14 de febrer de 2020 (divendres).

 

2. Publicació de la llista provisional i places de reserva al Servei d'Assessorament

 • Data: 14 de febrer de 2020
 • Cliqueu aquí per descarregar-vos la llista.

 

3. Reclamacions a la llista de persones admeses i places de reserva

 • Període de reclamació: 17, 18 i 19 de febrer de 2020 (tots dos inclosos)
 • Formes de realitzar la reclamació:
  • Presencialment, a la Secretaria de l’Institut de l’Ebre (horari d'atenció al públic: de dilluns a dijous, de 9:30 h a 19:00 h, ininterrompudes; divendres, de 9:30 h a 15:00 h, ininterrompudes)
  • Enviant el full de reclamació a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Cal indicar a l'assumpte de l'email: "Reclamació Sol·licitud Assessorament".
 • Cliqueu aquí per descarregar-vos el Formulari oficial de reclamació a la Sol·licitud d'Assessorament.
 • Notes a tenir en compte: no s'atendrà cap reclamació presentada fora del termini establert i tampoc si no es presenta en el formulari oficial.

 

4. Publicació de la llista definitiva de persones admeses i places de reserva

 • Data: 20 de febrer de 2020
 • Cliqueu aquí per descarregar-vos la llista.

 

5. Reunió informativa, amb caràcter obligatori, per a totes les persones admeses al Servei d'Assessorament d'FP

 • Data: 21 de febrer de 2020 (divendres)
 • Hora: 18:30 h
 • Lloc: Sala Mestral de l'Institut de l'Ebre (situada a la planta baixa)
 • Nota important: Les persones aspirants al Servei d'Assessorament que no assisteixen a aquesta reunió, sense justificació, quedaran fora d'aquest procés fins a la propera convocatòria, la qual s'iniciarà al mes de febrer de 2020.
 • Per qualsevol dubte, consulta o suggeriment relacionada amb la reunió informativa ens podeu enviar un email a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Indiqueu a l'assumpte del correu electrònic: Reunió informativa Assessorament.

 

6. Publicació de la llista definitiva de persones admeses i places de reserva un cop realitzada la reunió informativa, amb caràcter obligatori

 • Data: 25 de febrer de 2020
 • Cliqueu  aquí per descarregar-vos la llista. 

 

7. Inscripció, pagament i presentació de la documentació

MOLT IMPORTANT: NOMÉS REALITZARAN LA INSCRIPCIÓ I EL PAGAMENT LES PERSONES QUE SURTEN PUBLICADES COM A ADMESES A LA LLISTA DE L'ANTERIOR APARTAT.

 • Període: del 25 de febrer al 4 de març de 2020 (tots dos inclosos)
 • Formes de realitzar la inscripció i pagament:
  • Presencialment, a la Secretaria de l’Institut de l’Ebre (horari d'atenció al públic: de dilluns a dijous, de 9:30 h a 19:00 h, ininterrompudes; divendes, de 9:30 h a 15:00 h, ininterrompudes)
  • Enviant tota la documentació correctament escanejada a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Cal indicar a l'assumpte de l'email:  "INSCRIPCIÓ I PAGAMENT ASSESSORAMENT".
 • Documentació que cal presentar:
  • Full d'INSCRIPCIÓ AL SERVEI D'ASSESSORAMENT.  Cliqueu  aquí per descarregar-vos aquest imprès.
  • Fotocòpia del DNI o document equivalent.
  • Document justificatiu de la bonificació o exempció del preu públic, si és el cas.
  • Resguard del pagament del preu públic establert pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Cliqueu  aquí per descarregar-vos aquest document.
 • Formes de realitzar el pagament:
  • En efectiu o metàl·lic, quan porteu tota la documentació a la Secretaria de l'Institut de l'Ebre.
  • Mitjançant qualsevol targeta de crèdit en un caixer del BANC DE SABADELL.  Cliqueu  aquí per descarregar-vos les instruccions.
  • Si desitgeu efectuar el pagament mitjançant una transferència bancària, cal que envieu un email a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Tot seguit us facilitaríem el nostre núm. de compte corrent.
  • NOTA IMPORTANT: Independentment de la modalitat de pagament escollida, caldrà sempre que ens envieu el full de pagament.
 • NOTES A TENIR EN COMPTE:
  • NO s'acceptarà cap inscripció lliurada o enviada fora del termini establert pel calendari de la Fase d'Assessorament.
  • Les inscripcions al Servei d'Assessorament es realitzen per FAMÍLIES PROFESSIONALS, no per CICLES FORMATIUS.  A l'apartat d'OFERTA DE PLACES CURS 2019-2020 està indicat el nom de totes les famílies professionals i dels seus cicles formatius. Per exemple, una persona que vulgui rebre l'assessorament del cicle formatiu d'Atenció de persones en situació de dependència, no haurà indicar el nom d'aquest cicle, sinó el de la família professional a la que pertany, que en aquest serà la de Serveis Socioculturals i a la Comunitat
  • Un cop finalitzat el termini d'inscripció i pagament al Servei d'Assessorament es publicarà la "Llista definitiva de persones admeses al Servei d'Assessorament", concretament el dia 6 de març de 2020.

 

8. Publicació de la llista definitiva de persones admeses i places de reserva  al Servei d'Assessorament un cop realitzat el pagament

 • Data: 6 de març de 2020
 • Cliqueu  aquí per descarregar-vos la llista.

 

9.  Període de sessions del Servei d'Assessorament

 • Com a conseqüència del tancament del nostre centre educatiu, a partir del 14 de març de 2020, a causa de la pandèmia proclamada per l'ONU, pel COVID-19, el nou període de sessions del Servei d'Assessorament serà el següent: del 30 d'abril al 20 de maig de 2020 (tots dos inclosos).
 • Les sessions d'assessorament es realitzaran per videoconferència i tota la documentació és lliurarà per correu electrònic.

 

 2a part - FASE DE RECONEIXEMENT

Us recordem que per a participar en el Reconeixement, cal haver fet primer l'Assessorament.  

 

1. Sol·licitud al Servei de Reconeixement

 • Període: del 27 de maig al 2 de juny de 2020  (tots dos inclosos)
 • Formes de realitzar la sol·licitud:
  • Enviant tota la documentació correctament escanejada a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Cal indicar a l'assumpte de l'email:  "Sol·licitud Reconeixement".
 • Documentació que cal presentar:
  • Full de Sol·licitud al Servei de Reconeixement.  Cliqueu  aquí  per descarregar-vos aquest imprès.
  • Fotocòpia del DNI o document equivalent.
  • Per a totes aquelles persones que hagin realitzat la Fase o Servei d'Assesssorament en un altre centre educatiu o bé un una altra convocatòria, a més de la documentació esmentada, hauran de presentar:
   • Informe d'Assessorament o equivalent.
   • Informe de la vida laboral (treballadors per compte d'altri o assalariats) o certificats de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral (autònoms o Certificats d'empresa -activitats socials sense relació laboral).
 • NOTES A TENIR EN COMPTE:
  • NO s'acceptarà cap sol·licitud lliurada o enviada fora del termini establert pel calendari de la Fase de Reconeixement.
  • Cal que indiqueu correctament el nom i el codi del CICLE FORMATIU del qual voleu obtenir el reconeixement de les unitats formatives i/o mòduls professionals.  A l'apartat d'OFERTA DE PLACES CURS 2019-2020  està indicat el nom de totes les famílies professionals i dels seus cicles formatius..
  • Un cop finalitzat el termini de sol·licituds al Servei de Reconeixement es publicarà la "Llista provisional de persones admeses al Servei de Reconeixement", concretament el dia 3 de juny de 2020 (dimecres). 

 

2. Llista provisional de persones admeses al Servei de Reconeixement d'FP

 • Data: 3 de juny de 2020
 • Cliqueu aquí per descarregar-vos la llista.

 

3. Reclamacions a la llista provisional de persones admeses al Servei de Reconeixement d'FP

 • Període: 3, 4 i 5 de 2020
 • Formes de realitzar la reclamació:
  • Enviant el full de reclamació a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Cal indicar a l'assumpte de l'email:  "Reclamació Sol·licitud Reconeixement".
  • Cliqueu aquí per descarregar-vos el Formulari oficial de reclamació a la Sol·licitud de Reconeixement.
  • Notes a tenir en compte: no s'atendrà cap reclamació presentada fora del termini establert i tampoc si no es presenta en el formulari oficial.

 

 4. Llista definitiva de persones admeses al Servei de Reconeixement d'FP

 • Data: 8 de juny de 2020
 • Cliqueu aquí per descarregar-vos la llista.

 

5. Inscripció, pagament i presentació de la documentació al Servei de Reconeixement d'FP

 • Període:  del 9 al 12  de juny de 2020 (tots dos inclosos)
 • Formes de realitzar la inscripció:
  • Enviant tota la documentació correctament escanejada a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..  Cal indicar a l'assumpte de l'email: INSCRIPCIÓ I PAGAMENT RECONEIXEMENT FP
 • Documentació que cal presentar:
  • Full d'inscripció al Servei de Reconeixement.  Cliqueu aquí per descarregar-vos aquest document. 
  • Fotocòpia del DNI o document equivalent.
  • Document justificatiu de la bonificació o exempció del preu públic, si és el cas.
  • Resguard del pagament del preu públic establert pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.  Cliqueu  aquí per descarregar-vos aquest document.
 • Formes de realitzar el pagament:
  • Mitjançant mitjançant una transferència bancària, cal que envieu un correu electrònic a la següent adreça electrònica:  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..  Tot seguit us facilitarem el nostre número de compte corrent.
  • Nota important: independentment de la modalitat de pagament escollida, caldrà sempre que en envieu el full de pagament, així com tota la documentació.
 • No s'acceptarà cap inscripció presentada fora del termini establert pel calendari de la Fase de Reconeixement. La publicació de la llista definitiva, un cop realitzada la inscripció i el pagament, dels aspirants al Servei de Reconeixement serà el dilluns, 20 de gener de 2020.
 • Cal que indiqueu totes les unitats formatives/mòduls professionals (títols LOE) i crèdits (títols LOGSE).  Exemple:
  • Títol LOE:  M1: UF1, UF2, UF3...; M2: UF1, UF2..
  • Títol LOGSE: C1, C2, C3...
 • Vigileu de no equivocar-vos, ja que el Reconeixement serà de les unitats formatives/mòduls professionals o crèdits que pagueu. 

 

6. Llista definitiva de persones admeses al Servei de Reconeixement d'FP un cop realitzadada la inscripció i el pagament de les unitats formatives/mòduls professionals o crèdits 

 • Data: 16 de juny de 2020
 • Clique aquí per descarregar-vos la llista

Nota a important: Tal com s'especifica en els apartats anteriors, totes les persones que no han realitzat la inscripció i han fet el efectiu el pagament de les unitats formatives/mòduls professionals o crèdits, objecte de Reconeixement, dins dels terminis establerts, queden exclosos d'aquesta convocatòria.  

 

7. Període de sessions de les Juntes de Reconeixement

 • Les juntes de reconeixement es realitzaran del 18 al 25 de juny  de 2020 (tots dos inclosos).
 • El/la president/a de cada junta de reconeixement citarà a cada aspirant indicant-li la data, l'hora i la forma (presencial o telemàtica).
 • En el cas que un aspirant no es presenti a la junta de reconeixement sense justificar l'absència, quedarà exclòs d'aquest procés.

 

8. Resultats de les Juntes de reconeixement

 • S'informarà a cada aspirant dels resultats de les juntes de reconeixement el dia 26 de juny de 2020, per correu electrònic.
 • En el cas que un aspirant no estigui d'acord amb els resultats obtinguts, disposarà d'un termini de tres dies per efectuar una reclamació, a comptar des de la notificació per correu electrònic.

  

INFORMACIÓ SOBRE LA PRIMERA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI D'ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT

Cliqueu a la paraula aquí per a veure la informació.