Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

L'Institut de l'Ebre ofereix el següent itinerari específic:

Itinerari Formatiu Específic "Manteniment d'instal·lacions esportives"

Clicant damunt del títol podeu accedir a més informació.

I si voleu obtenir més informació adreceu-vos a la web de la Generalitat.

 

I en acabar l'itinerari...

La superació de l'itinerari comporta l'obtenció del certificat acadèmic i professional amb la qualificació final obtinguda i l'acreditació de les competències professionals assolides.