Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

Impartim cursos de Formació Professional específica, amb modalitats presencial, semipresencial, i dual. La nostra oferta formativa abasta 8 famílies professionals amb diferents ensenyaments professionalitzadors de formació i inserció , de cicles formatius de grau mitjà i de cicles formatius de grau superior en les diferents modalitats formatives.

Oferta formativa

Cicles Formatius de Grau Mitjà
Cicles Formatius de Grau Superior
Cursos de formació específics per a l'accés a cicles de Grau Mitjà (CAM) i de Grau Superior (CAS)

Formació pràctica en centres de treball 

El nostre alumnat realitza una part de la seva formació pràctica a les empreses dels diferents sectors productius o de serveis.

Formació DUAL i convenis amb empreses i entitats 

El centre imparteix FP Dual fruit dels convenis i compromisos establerts amb les empreses.                     

Programes internacionals de mobilitat 

El nostre alumnat pot realitzar una part de la seva formació pràctica a les empreses, de diferents països de la Unió Europea. 

Innovació i transferència del coneixement 

Creem projectes innovadors per a donar resposta a necessitats d’empreses i entitats.

Empreses simulades 

L'objectiu que es persegueix és que l'alumnat aprengui en un context en què es desenvolupen les condicions d'una relació de  treball, el que li permet  l'aprenentatge per a situacions que  es plantejaran en la seva futura vida laboral i, si escau emprenedora com a futurs empresaris/àries.

Emprenedoria

Potenciem la iniciativa emprenedora des de l’inici de la vida professional del nostre alumnat.

Borsa de treball 

Disposem de borsa de treball, on empresa i alumnat gestionen les diferents ofertes de treball.

 

Orientació i assessorament professional al llarg de la vida i disseny d’itineraris formatius

T’oferim un itinerari formatiu personalitzat per a la teva professionalització.

 

 

Torna a Carta de Serveis