Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

SERVEI D'ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT D'FP CURS 2018/2019

INFORMACIÓ GENERAL

El Servei d'assessorament en la formació professional del sistema educatiu i el Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials són dues actuacions regulades a la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d'agost, d'organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.

El Servei d'assessorament en la formació professional del sistema educatiu s'adreça a les persones adultes interessades a obtenir la diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional, i l'itinerari formatiu més adequat per aconseguir l'objectiu de qualificació més idoni. Aquesta diagnosi és un requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

Per la seva banda, el Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials s'adreça a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu. 

És imprescindible disposar de l'informe del servei d'assessorament o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament fet del mateix títol o d'un títol afí.

 

 INFORMACIÓ GENERAL SOBRE LA FASE D'ASSESSORAMENT

Trobareu informació sobre què és el Servei o Fase d'Assessorament, què us ofereix, quin és el seu cost i els criteris d'admissió. Cliqueu aquí per accedir-hi.

 

 INFORMACIÓ GENERAL SOBRE LA FASE DE RECONEIXEMENT   

Trobareu informació sobre què és el Servei o Fase de Reconeixement de l'experiència laboral, quin és el seu cost i els criteris d'admissió. Cliqueu aquí per accedir-hi.

 

CARTA DE COMPROMÍS DE QUALITAT DELS SERVEIS

Cliqueu aquí per accedir-hi.

 

OFERTA PLACES CURS 2018/2019

Al llarg del Curs acadèmic 2018/2019 hi haurà dues convocatòries, repartides de la següent forma:

 • 1a convocatòria: del setembre de 2018 fins al febrer de 2019.
 • 2a convocatòria: del febrer de 2019 al juny de 2019.

En cada convocatòria es seguirà un calendari establert, el qual es publicarà abans del seu inici.

El nombre total de les places que s'ofereixen quedaran repartides en els diferents cicles formatius, tal com podreu veure en el document adjuntat.  Cliqueu aquí per veure el nombre de places que s'ofereixen a cada cicle formatiu.

 

CRITERIS D'ADMISSIÓ

L’ordre d’admissió  als centres del  Departament d’Ensenyament es realitzarà d’acord amb la majoria d’edat  de  la persona  sol•licitant,  segons normativa vigent.

Cliqueu aquí per consultar la normativa. 

 

NOVA CONVOCATÒRIA

2a CONVOCATÒRIA: Febrer 2019 - Juny 2019

 

REUNIÓ INFORMATIVA GENERAL DEL SERVEI D'ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT D'FP 

 • Data: 11 de febrer de 2019 (dilluns)
 • Hora: 18:30 h
 • Lloc: Institut de l’Ebre (Sala Mestral)

Tot i que l'assistència no és obligatòria, el contingut de la reunió és molt interessant per a totes les persones que volen participar en aquest programa. 

Per qualsevol dubte, consulta o suggeriment ens podeu enviar un email a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 

Indiqueu a l'assumpte del correu electrònic: Assessorament/Reconeixement

 

CALENDARIS DE LA 2a CONVOCATÒRIA

Calendari de la Fase d'Assessorament.  Cliqueu  aquí  per accedir-hi.

Calendari de la Fase de Reconeixement.  Cliqueu  aquí   per accedir-hi.

 

 2a part - FASE DE RECONEIXEMENT

Els apartats de la Fase de Reconeixement aniran sortint publicats tal com disposa el calendari d'aquesta etapa.  

Us recordem que per a participar en el Reconeixement, cal haver fet primer l'Assessorament.  

 

Sol·licitud al Servei de Reconeixement

 • Període: del 23 al 30 d'abril de 2019
 • Formes de realitzar la sol·licitud:
  • Presencialment, a la Secretaria de l’Institut de l’Ebre (horari d'atenció al públic: de dilluns a dijous, de 9:30 h a 19:00 h, ininterrompudes; divendes, de 9:30 h a 15:00 h, ininterrompudes)
  • Enviant tota la documentació correctament escanejada a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Cal indicar a l'assumpte de l'email:  "Sol·licitud Reconeixement".
 • Documentació que cal presentar:
  • Full de Sol·licitud al Servei de Reconeixement.  Cliqueu aquí per descarregar-vos aquest imprès.
  • Fotocòpia del DNI o document equivalent.
  • Per a totes aquelles persones que hagin realitzat la Fase o Servei d'Assesssorament en un altre centre educatiu o bé un una altra convocatòria, a més de la documentació esmentada, hauran de presentar:
   • Informe d'Assessorament o equivalent.
   • Informe de la vida laboral (treballadors per compte d'altri o assalariats) o certificats de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral (autònoms o Certificats d'empresa -activitats socials sense relació laboral).
 • NOTES A TENIR EN COMPTE:
  • NO s'acceptarà cap sol·licitud lliurada o enviada fora del termini establert pel calendari de la Fase de Reconeixement.
  • Cal que indiqueu correctament el nom i el codi del CICLE FORMATIU del qual voleu obtenir el reconeixement de les unitats formatives i/o mòduls professionals.  A l'apartat d'OFERTA DE PLACES CURS 2018-2019 està indicat el nom de totes les famílies professionals i dels seus cicles formatius..
  • Un cop finalitzat el termini de sol·licituds al Servei de Reconeixement es publicarà la "Llista provisional de persones admeses al Servei de Reconeixement", concretament el dia 3 de maig de 2019 (divendres). 

 

Llista provisional de persones admeses al Servei de Reconeixement

 • Data: 3 de maig de 2019
 • Cliqueu aquí per descarregar-vos la llista.

 

Reclamacions a la llista provisional de persones admeses al Servei de Reconeixement

 • Període: 6, 7 i 8 de maig de 2019
 • Formes de realitzar la reclamació:
  • Presencialment, a la Secretaria de l’Institut de l’Ebre (horari d'atenció al públic: de dilluns a dijous, de 9:30 h a 19:00 h, ininterrompudes; divendres, de 9:30 h a 15:00 h, ininterrompudes).
  • Enviant el full de reclamació a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Cal indicar a l'assumpte de l'email:  "Reclamació Sol·licitud Reconeixment".
  • Cliqueu aquí per descarregar-vos el Formulari oficial de reclamació a la Sol·licitud de Reconeixement.   
  • Notes a tenir en compte: no s'atendrà cap reclamació presentada fora del termini establert i tampoc si no es presenta en el formulari oficial. 

 

Llista definitiva de persones admeses al Servei de Reconeixement

 • Data: 10 de maig de 2019
 • Cliqueu aquí per descarregar-vos la llista.

 

Inscripció, pagament i presentació de la documentació

 • Període: del 13 al 21 de maig de 2019 (tots dos inclosos)
 • Formes de realitzar la sol·licitud:
  • Presencialment, a la Secretaria de l’Institut de l’Ebre (horari d'atenció al públic: de dilluns a dijous, de 9:30 h a 19:00 h, ininterrompudes; divendres, de 9:30 h a 15:00 h, ininterrompudes)
  • Enviant tota la documentació correctament escanejada a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Cal indicar a l'assumpte de l'email:  "INSCRIPCIÓ I PAGAMENT RECONEIXEMENT"
 • Documentació que cal presentar:
  • Full d'Inscripció al Servei de Reconeixement.  Cliqueu aquí per descarregar-vos aquest document.
  • Fotocòpia del DNI o document equivalent.
  • Document justificatiu de la bonificació o exempció del preu públic, si és el cas.
  • Resguard del pagament del preu públic establert pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Cliqueu aquí per descarregar-vos aquest document.
 • Formes de realitzar el pagament:
  • En efectiu o metàl.lic, quan porteu tota la documentació a la Secretaria de l'Institut de l'Ebre.
  • Si desitgeu efectuar el pagament mitjançant una transferència bancària, cal que envieu un email a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Tot seguit us facilitaríem el nostre núm. de compte corrent.
  • NOTA IMPORTANT: Independentment de la modalitat de pagament escollida, caldrà sempre que ens envieu el full de pagament, així com tota la documentació.
 • No s'acceptarà cap inscripció presentada fora del termini establert pel calendari de la Fase de Reconeixement.
 • Cal indicar totes les unitats formatives/mòduls professionals (títols LOE) i crèdits (títols LOGSE). Exemple:
  • Títol LOE: M1: UF1, UF2, UF3...
  • Títol LOGSE: C1, C2, C3...

  

Llista definitiva de persones admeses al Servei de Reconeixement un cop realitzada la inscripció i el pagament corresponent

 • Data: 22 de maig de 2019 (dimecres)
 • Clique aquí per descarregar-vos la llista

 

Període de Juntes de Reconeixement

 • Període: del 23 de maig al 12 de juny de 2019 (tots dos inclosos)
 • Lloc: Instal·lacions de l'Institut de l'Ebre de Tortosa
 • Els membres de cada Junta de Reconeixement es posaran en contacte amb cada aspirant per a informar-los del dia i hora en la qual tindrà lloc la junta. 
 • L'aspirant que no es presenti a la Junta de Reconeixement sense avisar ni justificar-ne el motiu, perd els seus drets al Reconeixement a les unitats formatives i/o mòduls professionals.

 

 1a part - FASE D'ASSESSORAMENT

 

Els apartats de la Fase d'Assessorament s'aniran completant tal com disposa el calendari establert per aquesta etapa.

 

1. Sol·licitud al Servei d'Assessorament

 • Període: del 12 al 19 de febrer de 2019
 • Formes de realitzar la sol·licitud:
  • Presencialment, a la Secretaria de l’Institut de l’Ebre (horari d'atenció al públic: de dilluns a dijous, de 8:30 h a 19:00 h, ininterrompudes; divendres, de 8:30 h a 15:00 h, ininterrompudes)
  • Enviant tota la documentació correctament escanejada a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Cal indicar a l'assumpte de l'email:  "Sol·licitud Assessorament".
 • Documentació que cal presentar:
  • Full de Sol·licitud al Servei d'Assessorament.  Cliqueu aquí per descarregar-vos aquest imprès.
  • Fotocòpia del DNI o document equivalent.
 • NOTES A TENIR EN COMPTE:
  • NO s'acceptarà cap sol·licitud lliurada o enviada fora del termini establert pel calendari de la Fase d'Assessorament.
  • Les Sol·licituds al Servei d'Assessorament es realitzen per FAMÍLIES PROFESSIONALS, no per CICLES FORMATIUS.  A l'apartat d'OFERTA DE PLACES CURS 2018-2019 està indicat el nom de totes les famílies professionals i dels seus cicles formatius. Per exemple, una persona que vulgui rebre l'assessorament del cicle formatiu d'Atenció de persones en situació de dependència, no haurà indicar el nom d'aquest cicle, sinó el de la família professional a la que pertany, que en aquest serà la de Serveis Socioculturals i a la Comunitat.
  • Un cop finalitzat el termini de sol·licituds al Servei d'Assessorament es publicarà la "Llista provisional de persones admeses i en plaça de reserva", concretament el dia 20 de febrer de 2019

 

2. Publicació de la llista provisional i places de reserva al Servei d'Assessorament

 • Data: 20 de febrer de 2019
 • Cliqueu aquí per descarregar-vos la llista. 

 

3. Reclamacions a la llista de persones admeses i places de reserva

 • Període: 21, 22 i 25 de febrer de 2019 (tots tres inclosos)
 • Formes de realitzar la reclamació:
  • Presencialment, a la Secretaria de l’Institut de l’Ebre (horari d'atenció al públic: de dilluns a dijous, de 8:30 h a 19:00 h, ininterrompudes; divendres, de 8:30 h a 15:00 h, ininterrompudes)
  • Enviant el full de reclamació a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Cal indicar a l'assumpte de l'email:  "Reclamació Sol·licitud Assessorament".
 • Cliqueu aquí per descarregar-vos el Formulari oficial de reclamació a la Sol·licitud d'Assessorament.   
 • Notes a tenir en compte: no s'atendrà cap reclamació presentada fora del termini establert i tampoc si no es presenta en el formulari oficial.

 

4. Publicació de la llista definitiva de persones admeses i places de reserva

 • Data: 26 de febrer de 2019
 • Cliqueu aquí per descarregar-vos la llista.

 

5. Reunió informativa, amb caràcter obligatori, per a totes les persones admeses al Servei d'Assessorament d'FP

 • Data:  27 de febrer de 2019 (dimecres)
 • Hora:  19:00 h
 • Lloc: Sala Mestral de l'Institut de l'Ebre (situada a la planta baixa)
 • Nota important:  Les persones aspirants al Servei d'Assessorament que no assisteixen a aquesta reunió, sense justificació, quedaran fora d'aquest procés fins a la propera convocatòria, la qual s'iniciarà al mes de de setembre de 2019, al nou curs acadèmic.  No s'avisarà personalment a cap aspirant que hagi quedat en plaça de reserva per a una propera convocatòria.
 • Per qualsevol dubte, consulta o suggeriment relacionada amb la reunió informativa ens podeu enviar un email a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..  Indiqueu a l'assumpte del correu electrònic:  "Reunió informativa Assessorament".

 

6. Publicació de la llista definitiva de persones admeses al Servei d'Assessorament un cop realitzat el pagament

 • Data: 27 de febrer de 2019
 • Cliqueu aquí per descarregar-vos la llista.

 

7. Inscripció, pagament i presentació de la documentació

MOLT IMPORTANT: NOMÉS REALITZARAN LA INSCRIPCIÓ I EL PAGAMENT LES PERSONES QUE SURTEN PUBLICADES COM A ADMESES A LA LLISTA DE L'ANTERIOR APARTAT.

 • Període: del 28 de febrer al 7 de març de 2019 (tots dos inclosos)
 • Formes de realitzar la inscripció i pagament:
  • Presencialment, a la Secretaria de l’Institut de l’Ebre (horari d'atenció al públic: de dilluns a dijous, de 8:30 h a 19:00 h, ininterrompudes; divendes, de 8:30 h a 15:00 h, ininterrompudes)
  • Enviant tota la documentació correctament escanejada a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Cal indicar a l'assumpte de l'email:  "INSCRIPCIÓ I PAGAMENT ASSESSORAMENT".
 • Documentació que cal presentar:
  • Full d'INSCRIPCIÓ AL SERVEI D'ASSESSORAMENT.  Cliqueu  aquí per descarregar-vos aquest imprès.
  • Fotocòpia del DNI o document equivalent.
  • Document justificatiu de la bonificació o exempció del preu públic, si és el cas.
  • Resguard del pagament del preu públic establert pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Cliqueu  aquí per descarregar-vos aquest document. 
 • Formes de realitzar el pagament:
  • En efectiu o metàl·lic, quan porteu tota la documentació a la Secretaria de l'Institut de l'Ebre.
  • Mitjançant qualsevol targeta de crèdit en un caixer del BANC DE SABADELL.  Cliqueu  aquí per descarregar-vos les instruccions.
  • Si desitgeu efectuar el pagament mitjançant una transferència bancària, cal que envieu un email a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Tot seguit us facilitaríem el nostre núm. de compte corrent.
  • NOTA IMPORTANT: Independentment de la modalitat de pagament escollida, caldrà sempre que ens envieu el full de pagament.
 • NOTES A TENIR EN COMPTE:
  • NO s'acceptarà cap inscripció lliurada o enviada fora del termini establert pel calendari de la Fase d'Assessorament.
  • Les inscripcions al Servei d'Assessorament es realitzen per FAMÍLIES PROFESSIONALS, no per CICLES FORMATIUS.  A l'apartat d'OFERTA DE PLACES CURS 2018-2019 està indicat el nom de totes les famílies professionals i dels seus cicles formatius. Per exemple, una persona que vulgui rebre l'assessorament del cicle formatiu d'Atenció de persones en situació de dependència, no haurà indicar el nom d'aquest cicle, sinó el de la família professional a la que pertany, que en aquest serà la de Serveis Socioculturals i a la Comunitat
  • Un cop finalitzat el termini d'inscripció i pagament al Servei d'Assessorament es publicarà la "Llista definitiva de persones admeses al Servei d'Assessorament", concretament el dia 8 de març de 2019. 

 

8. Publicació de la llista definitiva de persones admeses al Servei d'Assessorament un cop realitzat el pagament

NOTA: LES PERSONES QUE NO HAN REALITZAT LA INSCRIPCIÓ I EL PAGAMENT EN EL TERMINI ESTABLERT EN EL CALENDARI D'AQUESTA CONVOCATÒRIA, QUEDEN EXCLOSES  D'AQUEST SERVEI.

 • Data: 8 de març de 2019
 • Cliqueu aquí per descarregar-vos la llista.

 

9. Període de sessions del Servei d'Assessorament 

 • Període: de l'11 de març al 10 d'abril de 2019 (tots dos inclosos)
 • Lloc: Institut de l'Ebre de Tortsosa (av. Colom, 34-42).
 • Nota a tenir en compte: Normalment aquest període consta de tres sessions d'Assessorament per a totes les persones aspirants que vulguin completar tot el procés.  Serà cada professor/a assessor/a qui enviarà un email o trucarà a cada aspirant per a concretar l'horari d'aquestes sessions.

 

 

1a CONVOCATÒRIA: SETEMBRE 2018 - FEBRER 2019

REUNIÓ INFORMATIVA GENERAL DEL SERVEI D'ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT D'FP 

 • Data: 19 de setembre  de 2018 (dimecres)
 • Hora: 18:30 h
 • Lloc: Institut de l’Ebre (Sala Mestral)

Tot i que l'assistència no és obligatòria, el contingut de la reunió és molt interessant per a totes les persones que volen participar en aquest programa. 

Per qualsevol dubte, consulta o suggeriment ens podeu enviar un email a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 

Indiqueu a l'assumpte del correu electrònic: Assessorament/Reconeixement

 

CALENDARIS DE LA 1a CONVOCATÒRIA

 • Calendari de la Fase d'Assessorament.  Cliqueu  aquí   per accedir-hi.
 • Calendari de la Fase de Reconeixement.  Cliqueu  aquí   per accedir-hi.

 

 2a part - FASE DE RECONEIXEMENT 

Els apartats de la Fase d'Assessorament aniran sortint publicats tal com disposa el calendari d'aquesta etapa.  

Us recordem que per a participar en el Reconeixement, cal haver fet primer l'Assessorament.  

 

Sol·licitud al Servei de Reconeixement

 • Període: del 3 al 14 de desembre de 2018
 • Formes de realitzar la sol·licitud:
  • Presencialment, a la Secretaria de l’Institut de l’Ebre (horari d'atenció al públic: de dilluns a dijous, de 9:30 h a 19:00 h, ininterrompudes; divendes, de 9:30 h a 15:00 h, ininterrompudes)
  • Enviant tota la documentació correctament escanejada a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Cal indicar a l'assumpte de l'email:  "Sol·licitud Reconeixement".
 • Documentació que cal presentar:
  • Full de Sol·licitud al Servei de Reconeixement.  Cliqueu aquí per descarregar-vos aquest imprès.
  • Fotocòpia del DNI o document equivalent.
  • Per a totes aquelles persones que hagin realitzat la Fase o Servei d'Assesssorament en un altre centre educatiu o bé un una altra convocatòria, a més de la documentació esmentada, hauran de presentar:
   • Informe d'Assessorament o equivalent.
   • Informe de la vida laboral (treballadors per compte d'altri o assalariats) o certificats de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral (autònoms o Certificats d'empresa -activitats socials sense relació laboral).
 • NOTES A TENIR EN COMPTE:
  • NO s'acceptarà cap sol·licitud lliurada o enviada fora del termini establert pel calendari de la Fase de Reconeixement.
  • Cal que indiqueu correctament el nom i el codi del CICLE FORMATIU del qual voleu obtenir el reconeixement de les unitats formatives i/o mòduls professionals.  A l'apartat d'OFERTA DE PLACES CURS 2018-2019 està indicat el nom de totes les famílies professionals i dels seus cicles formatius..
  • Un cop finalitzat el termini de sol·licituds al Servei de Reconeixement es publicarà la "Llista provisional de persones admeses al Servei de Reconeixement", concretament el dia 17 de desembre de 2018 (dilluns). 

 

Llista provisional de persones admeses al Servei de Reconeixement

 • Data: 17 de desembre de 2018
 • Cliqueu aquí per descarregar-vos la llista.

 

Reclamacions a la llista provisional de persones admeses al Servei de Reconeixement

 • Període: 18, 19 i 20 de desembre de 2018
 • Formes de realitzar la reclamació:
  • Presencialment, a la Secretaria de l’Institut de l’Ebre (horari d'atenció al públic: de dilluns a dijous, de 9:30 h a 19:00 h, ininterrompudes; divendres, de 9:30 h a 15:00 h, ininterrompudes).
  • Enviant el full de reclamació a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Cal indicar a l'assumpte de l'email:  "Reclamació Sol·licitud Assessorament".
  • Cliqueu aquí per descarregar-vos el Formulari oficial de reclamació a la Sol·licitud d'Assessorament.   
  • Notes a tenir en compte: no s'atendrà cap reclamació presentada fora del termini establert i tampoc si no es presenta en el formulari oficial. 

 

Llista definitiva de persones admeses i places de reserva al Servei de Reconeixement

 • Data: 9 de gener de 2019
 • Cliqueu aquí per descarregar-vos la llista.

 

Inscripció, pagament i presentació de la documentació

 • Període: del 10 al 17 de gener de 2019 (tots dos inclosos)
 • Formes de realitzar la sol·licitud:
  • Presencialment, a la Secretaria de l’Institut de l’Ebre (horari d'atenció al públic: de dilluns a dijous, de 9:30 h a 19:00 h, ininterrompudes; divendres, de 9:30 h a 15:00 h, ininterrompudes)
  • Enviant tota la documentació correctament escanejada a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Cal indicar a l'assumpte de l'email:  "INSCRIPCIÓ I PAGAMENT RECONEIXEMENT"
 • Documentació que cal presentar:
  • Full d'Inscripció al Servei de Reconeixement.  Cliqueu aquí per descarregar-vos aquest document.
  • Fotocòpia del DNI o document equivalent.
  • Document justificatiu de la bonificació o exempció del preu públic, si és el cas.
  • Resguard del pagament del preu públic establert pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Cliqueu aquí per descarregar-vos aquest document.
 • Formes de realitzar el pagament:
  • En efectiu o metàl.lic, quan porteu tota la documentació a la Secretaria de l'Institut de l'Ebre.
  • Si desitgeu efectuar el pagament mitjançant una transferència bancària, cal que envieu un email a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Tot seguit us facilitaríem el nostre núm. de compte corrent.
  • NOTA IMPORTANT: Independentment de la modalitat de pagament escollida, caldrà sempre que ens envieu el full de pagament, així com tota la documentació.
 • No s'acceptarà cap inscripció presentada fora del termini establert pel calendari de la Fase de Reconeixement.
 • Cal indicar totes les unitats formatives/mòduls professionals (títols LOE) i crèdits (títols LOGSE). Exemple:
  • Títol LOE: M1: UF1, UF2, UF3...
  • Títol LOGSE: C1, C2, C3...

 

Llista definitiva de persones admeses al Servei de Reconeixement un cop realitzada la inscripció i el pagament corresponent

 • Data: 18 de gener de 2019
 • Cliqueu aquí per descarregar-vos la llista. 

 

Període de Juntes de Reconeixement

 • Període: del 21 de gener al 6 de febrer de 2019
 • Lloc: Instal·lacions de l'Institut de l'Ebre de Tortosa
 • Els membres de cada Junta de Reconeixement es posaran en contacte amb cada aspirant per a informar-los del dia i hora en la qual tindrà lloc la junta. 
 • L'aspirant que no es presenti a la Junta de Reconeixement sense avisar ni justificar-ne el motiu, perd els seus drets al Reconeixement a les unitats formatives i/o mòduls professionals.

 

 

 1a part - FASE D'ASSESSORAMENT 

Els apartats de la Fase d'Assessorament aniran sortint publicats tal com disposa el calendari d'aquesta fase.

1. Sol·licitud al Servei d'Assessorament

 • Període: del 20 al 28 de setembre de 2018
 • Formes de realitzar la sol·licitud:
  • Presencialment, a la Secretaria de l’Institut de l’Ebre (horari d'atenció al públic: de dilluns a dijous, de 8:30 h a 19:00 h, ininterrompudes; divendes, de 8:30 h a 15:00 h, ininterrompudes)
  • Enviant tota la documentació correctament escanejada a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Cal indicar a l'assumpte de l'email:  "Sol·licitud Assessorament".
 • Documentació que cal presentar:
  • Full de Sol·licitud al Servei d'Assessorament.  Cliqueu aquí per descarregar-vos aquest imprès.
 • Fotocòpia del DNI o document equivalent.
 • NOTES A TENIR EN COMPTE:
  • NO s'acceptarà cap sol·licitud lliurada o enviada fora del termini establert pel calendari de la Fase d'Assessorament.
  • Les Sol·licituds al Servei d'Assessorament es realitzen per FAMÍLIES PROFESSIONALS, no per CICLES FORMATIUS.  A l'apartat d'OFERTA DE PLACES CURS 2018-2019 està indicat el nom de totes les famílies professionals i dels seus cicles formatius. Per exemple, una persona que vulgui rebre l'assessorament del cicle formatiu d'Atenció de persones en situació de dependència, no haurà indicar el nom d'aquest cicle, sinó el de la família professional a la que pertany, que en aquest serà la de Serveis Socioculturals i a la Comunitat.
  • Un cop finalitzat el termini de sol·licituds al Servei d'Assessorament es publicarà la "Llista provisional de persones admeses i en plaça de reserva", concretament el dia 1 d'octubre de 2018

2. Llista provisional de persones admeses i places de reserva al Servei d'Assessorament

 • Data: 1 d'octubre de 2018
 • Cliqueu aquí per descarregar-vos la llista.

 

3. Reclamacions a la llista provisional de persones admeses i places de reserva al Servei d'Assessorament

 • Període: 2, 3 i 4 d'octubre de 2018
 • Formes de realitzar la reclamació:
  • Presencialment, a la Secretaria de l’Institut de l’Ebre (horari d'atenció al públic: de dilluns a dijous, de 8:30 h a 19:00 h, ininterrompudes; divendres, de 8:30 h a 15:00 h, ininterrompudes)
  • Enviant el full de reclamació a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Cal indicar a l'assumpte de l'email:  "Reclamació Sol·licitud Assessorament".
 • Cliqueu aquí per descarregar-vos el Formulari oficial de reclamació a la Sol·licitud d'Assessorament.   
 • Notes a tenir en compte: no s'atendrà cap reclamació presentada fora del termini establert i tampoc si no es presenta en el formulari oficial. 

 

4. Llista de persones admeses i places de reserva al Servei d'Assessorament

 • Data: 6 d'octubre de 2018
 • Cliqueu aquí per descarregar-vos la llista.

 

5. Reunió informativa, amb caràcter obligatori, per a totes les persones admeses al Servei d'Assessorament d'FP

 • Data:  8 d'octubre de 2018 (dilluns)
 • Hora:  19:00 h
 • Lloc: Sala Mestral de l'Institut de l'Ebre (situada a la planta baixa)
 • Nota important:  Les persones aspirants al Servei d'Assessorament que no assisteixen a aquesta reunió, sense justificació, quedaran fora d'aquest procés fins a la propera convocatòria, la qual s'iniciarà al mes de febrer de 2019.
 • Per qualsevol dubte, consulta o suggeriment relacionada amb la reunió informativa ens podeu enviar un email a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..  Indiqueu a l'assumpte del correu electrònic:  Reunió informativa Assessorament.

 

6. Inscripció, pagament i presentació de la documentació

 • Període: del 9 al 18 d'octubre de 2018 (tots dos inclosos)
 • Formes de realitzar la inscripció i pagament:
  • Presencialment, a la Secretaria de l’Institut de l’Ebre (horari d'atenció al públic: de dilluns a dijous, de 8:30 h a 19:00 h, ininterrompudes; divendes, de 8:30 h a 15:00 h, ininterrompudes)
  • Enviant tota la documentació correctament escanejada a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Cal indicar a l'assumpte de l'email:  "INSCRIPCIÓ I PAGAMENT ASSESSORAMENT".
 • Documentació que cal presentar:
  • Full d'INSCRIPCIÓ AL SERVEI D'ASSESSORAMENT.  Cliqueu aquí per descarregar-vos aquest imprès.
  • Fotocòpia del DNI o document equivalent.
  • Document justificatiu de la bonificació o exempció del preu públic, si és el cas.
  • Resguard del pagament del preu públic establert pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Cliqueu  aquí per descarregar-vos aquest document. 
 • Formes de realitzar el pagament:
  • En efectiu o metàl·lic, quan porteu tota la documentació a la Secretaria de l'Institut de l'Ebre.
  • Mitjançant qualsevol targeta de crèdit en un caixer del BANC DE SABADELL.  Cliqueu  aquí per descarregar-vos les instruccions.
  • Si desitgeu efectuar el pagament mitjançant una transferència bancària, cal que envieu un email a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Tot seguit us facilitaríem el nostre núm. de compte corrent.
  • NOTA IMPORTANT: Independentment de la modalitat de pagament escollida, caldrà sempre que ens envieu el full de pagament.
 • NOTES A TENIR EN COMPTE:
  • NO s'acceptarà cap inscripció lliurada o enviada fora del termini establert pel calendari de la Fase d'Assessorament.
  • Les inscripcions al Servei d'Assessorament es realitzen per FAMÍLIES PROFESSIONALS, no per CICLES FORMATIUS.  A l'apartat d'OFERTA DE PLACES CURS 2018-2019 està indicat el nom de totes les famílies professionals i dels seus cicles formatius. Per exemple, una persona que vulgui rebre l'assessorament del cicle formatiu d'Atenció de persones en situació de dependència, no haurà indicar el nom d'aquest cicle, sinó el de la família professional a la que pertany, que en aquest serà la de Serveis Socioculturals i a la Comunitat
  • Un cop finalitzat el termini d'inscripció i pagament al Servei d'Assessorament es publicarà la "Llista definitiva de persones admeses al Servei d'Assessorament", concretament el dia 19 d'octubre de 2018. 

 

7. Llista definitiva de persones admeses al Servei d'Assessorament un cop realitzada la inscripció i pagament     

 • Data: 19 d'octubre de 2018
 • Cliqueu aquí per descarregar-vos la llista.

 

8. Període de sessions del Servei d'Assessorament d'FP

 • Període: del 22 d'octubre al 30 de novembre de 2018
 • Lloc: Institut de l'Ebre de Tortsosa (av. Colom, 34-42).
 • Nota a tenir en compte: Normalment aquest període consta de tres sessions d'Assessorament per a totes les persones aspirants que vulguin completar tot el procés.  Serà cada professor/a assessor/a qui enviarà un email o trucarà a cada aspirant per a concretar l'horari d'aquestes sessions.