Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

Servei d'assessorament i reconeixement d'FP

Curs 2016/2017


INFORMACIÓ GENERAL

El Servei d'assessorament en la formació professional del sistema educatiu i el Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials són dues actuacions regulades a la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d'agost, d'organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.

El Servei d'assessorament en la formació professional del sistema educatiu s'adreça a les persones adultes interessades a obtenir la diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional, i l'itinerari formatiu més adequat per aconseguir l'objectiu de qualificació més idoni. Aquesta diagnosi és un requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

Per la seva banda, el Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials s'adreça a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu. 

És imprescindible disposar de l'informe del servei d'assessorament o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament fet del mateix títol o d'un títol afí.

 

 INFORMACIÓ GENERAL SOBRE LA FASE D'ASSESSORAMENT

Trobareu informació sobre què és el Servei o Fase d'Assessorament, què us ofereix, quin és el seu cost i els criteris d'admissió. Cliqueu aquí per accedir-hi.

 

 INFORMACIÓ GENERAL SOBRE LA FASE DE RECONEIXEMENT   

Trobareu informació sobre què és el Servei o Fase de Reconeixement de l'experiència laboral, quin és el seu cost i els criteris d'admissió. Cliqueu aquí per accedir-hi.

 

CARTA DE COMPROMÍS DE QUALITAT DELS SERVEIS

Cliqueu aquí per accedir-hi.

 

OFERTA PLACES CURS 2016/2017

Al llarg del Curs acadèmic 2016/2017 hi haurà dues convocatòries, repartides de la següent forma:

 • 1a convocatòria: del setembre de 2016 fins al febrer de 2017.
 • 2a convocatòria: del febrer de 2017 al juny de 2017.

En cada convocatòria es seguirà un calendari establert, el qual es publicarà abans del seu inici.

El nombre total de les places que s'ofereixen quedaran repartides en els diferents cicles formatius, tal com podreu veure en el document adjuntat.  Cliqueu aquí  per veure el nombre de places que s'ofereixen a cada cicle formatiu.

 

CRITERIS D'ADMISSIÓ

L’ordre d’admissió  als centres del  Departament d’Ensenyament es realitzarà d’acord amb la majoria d’edat  de  la persona  sol•licitant,  segons normativa  vigent.

Cliqueu aquí per consultar la normativa.

 

 

 

2a CONVOCATÒRIA: FEBRER 2017 - JUNY 2017

Reunió informativa general del Servei d'Assessorament i Reconeixement d'FP 

 • Data: 13 de febrer de 2017 (dilluns)
 • Hora: 19:00
 • Lloc: Institut de l’Ebre (Sala Mestral)
 • Nota: l’assistència a aquesta reunió té caràcter voluntari.

Per qualsevol dubte, consulta o suggeriment ens podeu enviar un email a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 

Indiqueu a l'assumpte del correu electrònic: Assessorament/Reconeixement

 

NOVA OFERTA DE PLACES PER A LA  2a CONVOCATÒRIA

S'han incrementat el nombre de places oferides per a cada família professional i cicles formatius.  Cliqueu aquí  per veure el nombre de places que s'ofereixen a cada cicle formatiu.

Per qualsevol consulta sobre l'assessorament o el reconeixement d'un cicle formatiu que no figura en aquesta llista  ens ho podeu consultar enviant un email a la següent adreça electrònica:  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 

 

CALENDARIS DE LA 2a CONVOCATÒRIA

 • Calendari de la Fase d'Assessorament.  Cliqueu aquí per accedir-hi.    
 • Calendari de la Fase de Reconeixement.  Cliqueu aquí per accedir-hi.

  

 

 1a part - FASE D'ASSESSORAMENT

Els apartats de la Fase d'Assessorament aniran sortint publicats tal com disposa el calendari d'aquesta fase.

 

Sol·licitud al Servei d'Assessorament

 • Període: del 13 al 20 de febrer de 2017 (tots dos inclosos)
 • Formes de realitzar la sol·licitud:
  • Presencialment, a la Secretaria de l’Institut de l’Ebre (horari d'atenció al públic: de dilluns a dijous, de 8:30 h a 19:00 h, ininterrompudes; divendres, de 8:30 h a 15:00 h, ininterrompudes)
  • Enviant tota la documentació correctament escanejada a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Cal indicar a l'assumpte de l'email:  "Sol·licitud Assessorament".
 • Documentació que cal presentar:
  • Full de Sol·licitud al Servei d'Assessorament.  Cliqueu aquí per descarregar-vos aquest imprès.
  • Fotocòpia del DNI o document equivalent.
 • NOTES A TENIR EN COMPTE:
  • NO s'acceptarà cap sol·licitud lliurada o enviada fora del termini establert pel calendari de la Fase d'Assessorament.
  • Les Sol·licituds al Servei d'Assessorament es realitzen per FAMÍLIES PROFESSIONALS, no per CICLES FORMATIUS.  A l'apartat de NOVA OFERTA DE PLACES PER A LA 2a CONVOCATÒRIA està indicat el nom de totes les famílies professionals i dels seus cicles formatius. Per exemple, una persona que vulgui rebre l'assessorament del cicle formatiu d'Atenció de persones en situació de dependència, no haurà indicar el nom d'aquest cicle, sinó el de la família professional a la que pertany, que en aquest serà la de Serveis Socioculturals i a la Comunitat.
  • Un cop finalitzat el termini de sol·licituds al Servei d'Assessorament es publicarà la "Llista provisional de persones admeses i en plaça de reserva", concretament el dia 21 de febrer de 2017

 

Llista provisional de persones admeses i places de reserva al Servei d'Assessorament

 • Data: 21 de febrer de 2017
 • Cliqueu aquí per descarregar-vos la llista.

 

Reclamacions a la llista provisional de persones admeses i places de reserva al Servei d'Assessorament

 • Període: 21, 22 i 23 de febrer de 2017
 • Formes de realitzar la reclamació:
  • Presencialment, a la Secretaria de l’Institut de l’Ebre (horari d'atenció al públic: de dilluns a dijous, de 8:30 h a 19:00 h, ininterrompudes; divendes, de 8:30 h a 15:00 h, ininterrompudes)
  • Enviant el full de reclamació a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Cal indicar a l'assumpte de l'email:  "Reclamació Sol·licitud Assessorament".
 • Cliqueu  aquí  per descarregar-vos el Formulari oficial de reclamació a la Sol·licitud d'Assessorament.
 • Notes a tenir en compte: no s'atendrà cap reclamació presentada fora del termini establert i tampoc si no es presenta en el formulari oficial.

 

Llista definitiva de persones admeses al Servei d'Assessorament

 • Data: 24 de febrer de 2017
 • Clica aquí per descarregar-vos la llista

 

Reunió informativa, amb caràcter obligatori, per a totes les persones admeses al Servei d'Assessorament d'FP

 • Data: 28 de febrer de 2017
 • Hora: 19:00h
 • Lloc: INSTITUT DE L'EBRE, a la Sala Mestral (planta baixa)
 • Nota:  Les persones aspirants al Servei d'Assessorament que no assisteixin a aquesta reunió, sense justificació, quedaran fora d'aquest procés fins a la propera convocatòria. 
 • Per qualsevol dubte, consulta o suggeriment relacionada amb la reunió informativa ens podeu enviar un e-mail a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Indiqueu a l'assumpte del correu electrònic: Reunió informativa Assessorament.

 

Inscripció, pagament i presentació de la documentació 

 • Període: de l'1 al 10 de març de 2017
 • Formes de realitzar la sol·licitud:
  • Presencialment, a la Secretaria de l’Institut de l’Ebre (horari d'atenció al públic: de dilluns a dijous, de 8:30 h a 19:00 h, ininterrompudes; divendes, de 8:30 h a 15:00 h, ininterrompudes)
  • Enviant tota la documentació correctament escanejada a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Cal indicar a l'assumpte de l'email:  "INSCRIPCIÓ I PAGAMENT ASSESSORAMENT".
 • Documentació que cal presentar:
  • Full d'Inscripció al Servei d'Assessorament.  Cliqueu aquí per descarregar-vos aquest document.
  • Fotocòpia del DNI o document equivalent.
  • Document justificatiu de la bonificació o exempció del preu públic, si és el cas.
  • Resguard del pagament del preu públic establert pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Cliqueu aquí per descarregar-vos aquest document.
 • Formes de realitzar el pagament:
  • En efectiu o metàl·lic, quan porteu tota la documentació a la Secretaria de l'Institut de l'Ebre.
  • Mitjançant qualsevol targeta de crèdit en un caixer del BANC DE SABADELL.  Cliqueu aquí per descarregar-vos les instruccions.
  • Si desitgeu efectuar el pagament mitjançant una transferència bancària, cal que envieu un email a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Tot seguit us facilitaríem el nostre núm. de compte corrent.
  • NOTA IMPORTANT: Independentment de la modalitat de pagament escollida, caldrà sempre que ens envieu el full de pagament.
 • No s'acceptarà cap inscripció presentada fora del termini establert pel calendari de la Fase d'Asssessorament.

 

Llista definitiva de persones admeses al Servei d'Assessorament un cop realitzat el pagament

 • Data: 14 de març de 2017  
 • Clica aquí per descarregar-vos la llista

 

Període de sessions del Servei d'Assessorament

 • Període:  Del 15 de març al 15 de maig de 2017 (tots dos inclosos)
 • Lloc: Institut de l'Ebre
 • Nota: Per les sessions d'Assessorament serà cada professor/a assessor/a qui enviarà un e-mail o trucarà a cada aspirant per a concretar l'horari.  Si una persona no es presenta a una d'aquestes sessions sense avisar i/o justificar, quedarà exclòs del procés.

 

 2a part - FASE DE RECONEIXEMENT

Els apartats de la Fase de Reconeixement aniran sortint publicats tal com disposa el calendari d'aquesta fase.

 

Sol·licitud al Servei de Reconeixement

 • Període: del 16 al 18 de maig de 2017
 • Formes de realitzar la sol·licitud:
  • Presencialment, a la Secretaria de l’Institut de l’Ebre (horari d'atenció al públic: de dilluns a dijous, de 8:30 h a 19:00 h, ininterrompudes; divendres, de 8:30 h a 15:00 h, ininterrompudes)
  • Enviant tota la documentació correctament escanejada a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Cal indicar a l'assumpte de l'e-mail:  "Sol·licitud Reconeixement".
 • Documentació que cal presentar:
  • Full de Sol·licitud al Servei de Reconeixement.  Cliqueu aquí per descarregar-vos aquest imprès.
  • Fotocòpia del DNI o document equivalent.
  • Per a toques aquelles persones que hagin realitzat la fase o Servei d'Assessorament en un altre centre educatiu o bé en una altra convocatòria, a més de la documentació esmentada, hauran de presentar:
  • Informe d'Assessorament o equivalent.
  • Informe de vida laboral (treball assalariat) o certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral (autònoms o Certificat d'empresa (activitats socials sense relació laboral).
 • NOTES A TENIR EN COMPTE:
  • NO s'acceptarà cap sol·licitud lliurada o enviada fora del termini establert pel calendari de la Fase de Reconeixement.
  • Cal que indiqueu correctament el nom i el codi del CICLE FORMATIU del qual voleu obtenir el reconeixement de les unitats formatives i/o mòduls professionals.  A l'apartat d'OFERTA DE PLACES CURS 2016-2017 està indicat el nom de totes les famílies professionals i dels seus cicles formatius..
  • Un cop finalitzat el termini de sol·licituds al Servei de Reconeixement es publicarà la "Llista provisional de persones admeses al Servei de Reconeixement", concretament el dia 19 de maig de 2017 (divendres).

 

Llista provisional de persones admeses al Servei de Reconeixement

 • Data: 19 de maig de 2017
 • Cliqueu aquí per descarregar-vos la llista.

 

Reclamacions a la llista provisional de persones admeses al Servei de Reconeixement

 • Període: 22 i 23 de maig de 2017
 • Formes de realitzar la reclamació:
  • Presencialment, a la Secretaria de l’Institut de l’Ebre (horari d'atenció al públic: de dilluns a dijous, de 8:30 h a 19:00 h, ininterrompudes; divendres, de 8:30 h a 15:00 h, ininterrompudes)
  • Enviant el full de reclamació a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Cal indicar a l'assumpte de l'e-mail:  "Reclamació Sol·licitud Assessorament".
 • Cliqueu  aquí  per descarregar-vos el Formulari oficial de reclamació a la Sol·licitud de Reconeixement.
 • Notes a tenir en compte: no s'atendrà cap reclamació presentada fora del termini establert i tampoc si no es presenta en el formulari oficial.

 

Llista definitiva de persones admeses al Servei de Reconeixement

 • Data: 24 de maig de 2017
 • Cliqueu  aquí  per descarregar-vos la llista. INFORMACIÓ DISPONIBLE A PARTIR DES DEL DIA 24/05/2017,

 

Inscripció, pagament i presentació de la documentació

 • Període: del 24 al 29 de maig de 2017
 • Formes de realitzar la sol·licitud:
  • Presencialment, a la Secretaria de l’Institut de l’Ebre (horari d'atenció al públic: de dilluns a dijous, de 8:30 h a 19:00 h, ininterrompudes; divendres, de 8:30 h a 15:00 h, ininterrompudes)
  • Enviant tota la documentació correctament escanejada a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Cal indicar a l'assumpte de l'email:  "INSCRIPCIÓ I PAGAMENT RECONEIXEMENT"
 • Documentació que cal presentar:
  • Full d'Inscripció al Servei de Reconeixement.  Cliqueu  aquí  per descarregar-vos aquest document.
  • Fotocòpia del DNI o document equivalent.
  • Document justificatiu de la bonificació o exempció del preu públic, si és el cas.
  • Resguard del pagament del preu públic establert pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Cliqueu  aquí  per descarregar-vos aquest document.
 • Formes de realitzar el pagament:
  • En efectiu o metàl·lic, quan porteu tota la documentació a la Secretaria de l'Institut de l'Ebre.
  • Si desitgeu efectuar el pagament mitjançant una transferència bancària, cal que envieu un email a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Tot seguit us facilitaríem el nostre núm. de compte corrent.
  • NOTA IMPORTANT: Independentment de la modalitat de pagament escollida, caldrà sempre que ens envieu el full de pagament, així com tota la documentació.
 • No s'acceptarà cap inscripció presentada fora del termini establert pel calendari de la Fase de Reconeixement.

 

Llista definitiva de persones admeses al Servei de Reconeixement, un cop realitzat el pagament

 • Data: 30 de maig de 2017
 • Cliqueu   aquí   per descarregar-vos la llista.  INFORMACIÓ DISPONIBLE A PARTIR DES DEL DIA 30/05/2017

 

Juntes de Reconeixement

 • Període: De l'1 al 15 de juny de 2017 (tots dos inclosos) 
 • Lloc: Institut de l'Ebre
 • Nota a tenir en compte: El/la president/a de cada Junta de Reconeixement es posarà en contacte amb cada aspirant per a concretar la data i l'hora de la Junta.  En el cas que un aspirant no es presenti sense avisar i/o justificació, quedarà fora del procés de Reconeixement.

 

Lliurament de certificats dels reconeixements obtinguts

 • Des de la coordinació del Servei d'Assessorament i Reconeixement us comunicaran la data a partir de la qual podreu venir a buscar els certificats que acreditaran les unitats formatives/mòduls professional o crèdits reconeguts.

 

 

 

1a CONVOCATÒRIA: SETEMBRE 2016 - FEBRER 2017

Reunió informativa general del Servei d'Assessorament i Reconeixement d'FP

 • Data: 14 de setembre de 2016  (dimecres)
 • Hora: 19:00
 • Lloc: Institut de l’Ebre (Sala Mestral)
 • Nota: l’assistència a aquesta reunió té caràcter voluntari.

Per qualsevol dubte, consulta o suggeriment ens podeu enviar un email a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 

Indiqueu a l'assumpte del correu electrònic: Assessorament/Reconeixement

 

CALENDARIS DE LA 1a CONVOCATÒRIA

 • Calendari de la Fase d'Assessorament.  Cliqueu aquí per accedir-hi.
 • Calendari de la Fase de Reconeixement.  Cliqueu aquí per accedir-hi.

  

Sol·licitud al Servei d'Assessorament

 • Període: del 19  al  28  de setembre de 2016 (tots dos inclosos)
 • Formes de realitzar la sol·licitud:
  • Presencialment, a la Secretaria de l’Institut de l’Ebre (horari d'atenció al públic: de dilluns a dijous, de 8:30 h a 19:00 h, ininterrompudes; divendes, de 8:30 h a 15:00 h, ininterrompudes)
  • Enviant tota la documentació correctament escanejada a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Cal indicar a l'assumpte de l'email:  "Sol·licitud Assessorament".
 • Documentació que cal presentar:
  • Full de Sol·licitud al Servei d'Assessorament.  Cliqueu aquí per descarregar-vos aquest imprès.
  • Fotocòpia del DNI o document equivalent.
 • NOTES A TENIR EN COMPTE:
  • NO s'acceptarà cap sol·licitud lliurada o enviada fora del termini establert pel calendari de la Fase d'Assessorament.
  • Les Sol·licituds al Servei d'Assessorament es realitzen per FAMÍLIES PROFESSIONALS, no per CICLES FORMATIUS.  A l'apartat d'OFERTA DE PLACES CURS 2016-2017 està indicat el nom de totes les famílies professionals i dels seus cicles formatius. Per exemple, una persona que vulgui rebre l'assessorament del cicle formatiu d'Atenció de persones en situació de dependència, no haurà indicar el nom d'aquest cicle, sinó el de la família professional a la que pertany, que en aquest serà la de Serveis Socioculturals i a la Comunitat.
  • Un cop finalitzat el termini de sol·licituds al Servei d'Assessorament es publicarà la "Llista provisional de persones admeses i en plaça de reserva", concretament el dia 30 de setembre de 2016. 

 

Llista provisional de persones admeses i places de reserva al Servei d'Assessorament

 • Data: 30 de setembre de 2016
 • Cliqueu  aquí  per descarregar-vos la lista.

 

Reclamacions a la llista provisional de persones admeses i places de reserva al Servei d'Assessorament

 • Període: 3, 4 i 5 d'octubre de 2016
 • Formes de realitzar la reclamació:
  • Presencialment, a la Secretaria de l’Institut de l’Ebre (horari d'atenció al públic: de dilluns a dijous, de 8:30 h a 19:00 h, ininterrompudes; divendes, de 8:30 h a 15:00 h, ininterrompudes)
  • Enviant el full de reclamació a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Cal indicar a l'assumpte de l'email:  "Reclamació Sol·licitud Assessorament".
 • Cliqueu  aquí  per descarregar-vos el Formulari oficial de reclamació a la Sol·licitud d'Assessorament.
 • Notes a tenir en compte: no s'atendrà cap reclamació presentada fora del termini establert i tampoc si no es presenta en el formulari oficial.

 

Llista definitiva de persones admeses al Servei d'Assessorament

 • Data: 7 d'octubre de 2016
 • Clica aquí per descarregar-vos la llista

 

Reunió informativa, amb caràcter obligatori, per a totes les persones admeses al Servei d'Assessorament d'FP

 • Data: 11 d'octubre de 2016
 • Hora: 19:00
 • Lloc: INSTITUT DE L'EBRE, a la Sala Mestral (planta baixa)
 • Nota:  Les persones aspirants al Servei d'Assessorament que no assisteixin a aquesta reunió, sense justificació, quedaran fora d'aquest procés fins a la propera convocatòria. 
 • Per qualsevol dubte, consulta o suggeriment relacionada amb la reunió informativa ens podeu enviar un e-mail a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Indiqueu a l'assumpte del correu electrònic: Reunió informativa Assessorament.

 

Inscripció, pagament i presentació de la documentació

 • Període: del 13 al 21 d'octubre de 2016
 • Formes de realitzar la sol·licitud:
  • Presencialment, a la Secretaria de l’Institut de l’Ebre (horari d'atenció al públic: de dilluns a dijous, de 8:30 h a 19:00 h, ininterrompudes; divendes, de 8:30 h a 15:00 h, ininterrompudes)
  • Enviant tota la documentació correctament escanejada a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Cal indicar a l'assumpte de l'email:  "INSCRIPCIÓ I PAGAMENT ASSESSORAMENT".
 • Documentació que cal presentar:
  • Full d'Inscripció al Servei d'Assessorament.  Cliqueu  aquí  per descarregar-vos aquest document.
  • Fotocòpia del DNI o document equivalent.
  • Document justificatiu de la bonificació o exempció del preu públic, si és el cas.
  • Resguard del pagament del preu públic establert pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Cliqueu  aquí  per descarregar-vos aquest document.
 • Formes de realitzar el pagament:
  • En efectiu o metàlic, quan porteu tota la documentació a la Secretaria de l'Institut de l'Ebre.
  • Mitjançant qualsevol targeta de crèdit en un caixer del BANC DE SABADELL.  Cliqueu  aquí  per descarregar-vos les instruccions.
  • Si desitgeu efectuar el pagament mitjançant una transferència bancària, cal que envieu un email a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Tot seguit us facilitaríem el nostre núm. de compte corrent.
  • NOTA IMPORTANT: Independentment de la modalitat de pagament escollida, caldrà sempre que ens envieu el full de pagament.
 •  No s'acceptarà cap inscripció presentada fora del termini establert pel calendari de la Fase d'Asssessorament.

 

Llista definitiva, un cop realitzat el pagament, al Servei d'Assessorament

 • Data:  26 d'octubre de 2016
 • Cliqueu aquí per descarregar-vos la llista

 

Període de sessions del Servei d'Assessorament

 • Període:  Del 2 de novembre al 2 de desembre de 2016 (tots dos inclosos)
 • Lloc: Institut de l'Ebre
 • Nota: Per les sessions d'Assessorament serà cada professor/a assessor/a qui enviarà un e-mail o trucarà a cada aspirant per a concretar l'horari.  Si una persona no es presenta a una d'aquestes sessions sense avisar i/o justificar, quedarà exclòs del procés.

 

 

 2a part - FASE DE RECONEIXEMENT

Els apartats de la Fase de Reconeixement aniran sortint publicats tal com disposa el calendari d'aquesta fase.

 

Sol·licitud al Servei de Reconeixement

 • Període: del 5 al 15 de desembre de 2016
 • Formes de realitzar la sol·licitud:
  • Presencialment, a la Secretaria de l’Institut de l’Ebre (horari d'atenció al públic: de dilluns a dijous, de 8:30 h a 19:00 h, ininterrompudes; divendes, de 8:30 h a 15:00 h, ininterrompudes)
  • Enviant tota la documentació correctament escanejada a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Cal indicar a l'assumpte de l'email:  "Sol·licitud Reconeixement".
 • Documentació que cal presentar:
  • Full de Sol·licitud al Servei de Reconeixement.  Cliqueu aquí per descarregar-vos aquest imprès.
  • Fotocòpia del DNI o document equivalent.
  • Per a toques aquelles persones que hagin realitzat la fase o Servei d'Assessorament en un altre centre educatiu o bé en una altra convocatòria, a més de la documentació esmentada, hauran de presentar:
  • Informe d'Assessorament o equivalent.
  • Informe de vida laboral (treball assalariat) o certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral (autònoms o Certificat d'empresa (activitats socials sense relació laboral).
 • NOTES A TENIR EN COMPTE:
  • NO s'acceptarà cap sol·licitud lliurada o enviada fora del termini establert pel calendari de la Fase de Reconeixement.
  • Cal que indiqueu correctament el nom i el codi del CICLE FORMATIU del qual voleu obtenir el reconeixement de les unitats formatives i/o mòduls professionals.  A l'apartat d'OFERTA DE PLACES CURS 2016-2017 està indicat el nom de totes les famílies professionals i dels seus cicles formatius..
  • Un cop finalitzat el termini de sol·licituds al Servei de Reconeixement es publicarà la "Llista provisional de persones admeses al Servei de Reconeixement", concretament el dia 19 de desembre de 2016 (dilluns).

 

Llista provisional de persones admeses al Servei de Reconeixement

 • Data: 19 de desembre de 2016
 • Cliqueu  aquí  per descarregar-vos la llista.

 

Reclamacions a la llista provisional de persones admeses al Servei de Reconeixement

 • Període: 20, 21 i 22 de desembre de 2016
 • Formes de realitzar la reclamació:
  • Presencialment, a la Secretaria de l’Institut de l’Ebre (horari d'atenció al públic: de dilluns a dijous, de 8:30 h a 19:00 h, ininterrompudes; divendres, de 8:30 h a 15:00 h, ininterrompudes)
  • Enviant el full de reclamació a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Cal indicar a l'assumpte de l'e-mail:  "Reclamació Sol·licitud Assessorament".
 • Cliqueu  aquí  per descarregar-vos el Formulari oficial de reclamació a la Sol·licitud de Reconeixement.
 • Notes a tenir en compte: no s'atendrà cap reclamació presentada fora del termini establert i tampoc si no es presenta en el formulari oficial.

 

Llista definitiva de persones admeses al Servei de Reconeixement

 • Data: 10 de gener de 2017
 • Cliqueu aquí per descarregar-vos la llista.

 

Inscripció, pagament i presentació de la documentació

 • Període: de l'11 al 19 de gener de 2017
 • Formes de realitzar la sol·licitud:
  • Presencialment, a la Secretaria de l’Institut de l’Ebre (horari d'atenció al públic: de dilluns a dijous, de 8:30 h a 19:00 h, ininterrompudes; divendes, de 8:30 h a 15:00 h, ininterrompudes)
  • Enviant tota la documentació correctament escanejada a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Cal indicar a l'assumpte de l'email:  "INSCRIPCIÓ I PAGAMENT RECONEIXEMENT"
 • Documentació que cal presentar:
  • Full d'Inscripció al Servei de Reconeixement.  Cliqueu  aquí  per descarregar-vos aquest document.
  • Fotocòpia del DNI o document equivalent.
  • Document justificatiu de la bonificació o exempció del preu públic, si és el cas.
  • Resguard del pagament del preu públic establert pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Cliqueu  aquí  per descarregar-vos aquest document.
 • Formes de realitzar el pagament:
  • En efectiu o metàl·lic, quan porteu tota la documentació a la Secretaria de l'Institut de l'Ebre.
  • Si desitgeu efectuar el pagament mitjançant una transferència bancària, cal que envieu un email a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Tot seguit us facilitaríem el nostre núm. de compte corrent.
  • NOTA IMPORTANT: Independentment de la modalitat de pagament escollida, caldrà sempre que ens envieu el full de pagament, així com tota la documentació.
 • No s'acceptarà cap inscripció presentada fora del termini establert pel calendari de la Fase de Reconeixement.

 

Llista definitiva de persones admeses al Servei de Reconeixement, un cop realitzat el pagament

 • Data: 20 de gener de 2017
 • Cliqueu aquí per descarregar-vos la llista.
 • Nota tenir en compte: Totes les persones que encara no han realitzat el pagament, ajornem el termini fins al proper dia 25 de gener de 2017, passada aquesta data quedaran excloses del procés de Reconeixement.

 

Juntes de Reconeixement

 • Període: Del 23 de gener al 10 de febrer de 2017 (tots dos inclosos) 
 • Lloc: Institut de l'Ebre
 • Nota a tenir en compte: El/la president/a de cada Junta de Reconeixement es posarà en contacte amb cada aspirant per a concretar la data i l'hora de la Junta.  En el cas que un aspirant no es presenti sense avisar i/o justificació, quedarà fora del procés de Reconeixement.

 

Lliurament de certificats dels reconeixements obtinguts

 • Des de la coordinació del Servei d'Assessorament i Reconeixement us comunicaran la data a partir de la qual podreu venir a buscar els certificats que acreditaran les unitats formatives/mòduls professional o crèdits reconeguts.