Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

Servei d'assessorament i reconeixement d'FP

Curs 2015/2016


INFORMACIÓ GENERAL

Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives  professionals,  i  la  identificació  i  valoració  de  les ofertes formatives amb les seves variants,  i  que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.

Requisit previ per participar al  Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

 

 INFORMACIÓ GENERAL SOBRE LA FASE D'ASSESSORAMENT

Trobareu informació sobre què és el Servei o Fase d'Assessorament, què us ofereix, quin és el seu cost i els criteris d'admissió. Cliqueu aquí per accedir-hi.

 

 INFORMACIÓ GENERAL SOBRE LA FASE DE RECONEIXEMENT   

Trobareu informació sobre què és el Servei o Fase del Reconeixement de l'experiència laboral, quin és el seu cost i els criteris d'admissió. Cliqueu aquí per accedir-hi.

 

CARTA DE COMPROMÍS DE QUALITAT DELS SERVEIS

Cliqueu aquí per accedir-hi.

 

OFERTA PLACES CURS 2015/2016

Convocatòria oberta al llarg de tot el curs acadèmic 2015/2016.

S'ofereixen un total de 170 places, repartides en els diferents cicles formatius, tal com podreu veure en el document adjuntat.  La data màxima per a sol·licitar el Servei d'Assessorament i/o Reconeixement serà el 10 de maig de 2016.

Cliqueu aquí per veure el nombre de places que s'ofereixen a cada cicle formatiu.

 

CRITERIS D'ADMISSIÓ

L’ordre d’admissió  als centres del  Departament d’Ensenyament es realitzarà d’acord amb la majoria d’edat  de  la persona  sol•licitant,  segons normativa  vigent.

Cliqueu aquí per consultar la normativa.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 CONVOCATÒRIA ASSESSORAMENT CURS 2015/2016

Convocatòria oberta, al llarg de tot el curs 2015/2016, per a participar al Servei d’Assessorament d’FP.

Data màxima per a sol•licitar aquest servei: 10/05/2016

 

Admissió de  sol•licituds al Servei d’Assessorament d’FP

Formes de realitzar la sol•licitud:

1.Presencialment a la Secretaria de l’Institut de l’Ebre 

Horari Secretaria: 

  • Matins, de dilluns a divendres, de 10:00 a 13:00 h.
  • Tardes, de dilluns a dijous, de 16:00 a 19:00 h; divendres, de 16:00 a 18:00 h.

Documentació a presentar:

  • Full de sol•licitud al Servei d’Assessorament, amb les vostres dades personals i la família professional escollida. Cliqueu aquí per obtenir l’imprès.
  • Fotocòpia del DNI o document equivalent.
  • Fotocòpia de la vostra vida laboral.

 

2.Telemàticament, enviant la documentació escanejada a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., indicant a l’assumpte: SOL•LICITUD ASSESSORAMENT.

 

Llista de sol•licituds  al Servei d'Assessorament d'FP

Un cop realitzada la sol•licitud al Servei d’Assessorament d’FP, us confirmarem si heu estat admesos i tot seguit haureu de realitzar la inscripció. També ho publicarem a la pàgina web del nostre institut.

En el cas d’estar exclosos, us indicarem els motius i el termini per a realitzar les reclamacions oportunes.

Cliqueu aquí per accedir a la llista de sol•licituds.

 

Inscripció,  presentació de la documentació i pagament del Servei d’Assessorament

Un cop heu estat admesos al Servei d’Assessorament, heu de realitzar la inscripció i efectuar el corresponent pagament.

El cost del pagament és de 60,00 € (preu establert pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per als centres públics d’Ensenyament).

Cal que tingueu en compte les bonificacions i exempcions del preu públic, explicades a l’apartat d’Informació General de la Fase d’Assessorament.

Caldrà també que presenteu còpia dels certificats d’empresa amb la relació de tasques efectuades, títols de cursos de formació, etc.  Els documents originals els presentareu al vostre professor/a assessor/a.  

 

Forma de realitzar la inscripció i el pagament:

 • Presencialment, a la Secretaria de l’Institut de l’Ebre.

 

Documentació a presentar:

 • Full d’inscripció al Servei d’Assessorament d’FP, amb les vostres dades personals i la família professional escollida. Cliqueu aquí per obtenir l’imprès d’inscripció.
 • Document de pagament al Servei d’Assessorament d’FP. Cliqueu aquí per obtenir l’imprès de pagament.
 • El pagament el podeu realitzar en efectiu a l’Institut de l’Ebre (cal que porteu l’import exacte) o bé mitjançant qualsevol caixer automàtic de l’entitat Banc de Sabadell Document de pagament al Servei d’Assessorament d’FP. Cliqueu aquí per obtenir les instruccions per a realitzar el pagament mitjançant qualsevol caixer automàtic.

 

Llista d’inscripcions al Servei d'Assessorament d'FP

Un cop realitzada la inscripció i el corresponent pagament al Servei d’Assessorament d’FP us comunicarem si heu estat admesos per a rebre el Servei d’Assessorament i també ho publicarem a la pàgina web del nostre centre, a l’apartat d’Assessorament/Reconeixement d’FP.

En el cas d’estar exclosos, us indicarem els motius i el termini per a realitzar les reclamacions oportunes.

Cliqueu aquí per accedir a la llista d’inscripcions.

 

ETAPA ASSESSORAMENT

Una vegada publicada la llista d’inscripcions al Servei d’Assessorament, totes els persones admeses tindran un/a professor/a assessor, el qual es posarà en contacte amb cada aspirant per a concretar les sessions d’assessorament.

Properament es publicarà la documentació que necessitarà cada aspirant per a l’etapa d’Assessorament.

Per qualsevol consulta podeu enviar un email a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., indicant a l’assumpte: CONSULTA ASSESSORAMENT.  

També podeu contactar-nos telefònicament al 977500949.  L’horari d’atenció telefònica és els dilluns d’11:30 h a 13:00 h i els dimecres de 16:30 h a 18:00 h.

 

Documentació de l'Etapa d'Assessorament

Tots els documents relacionats a continuació els hauran d'emplenar les persones que participen en l'Etapa d'Assessorament:

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 CONVOCATÒRIA RECONEIXEMENT CURS 2015/2016   

És obligatori haver fet l'Assessorament els últims cinc anys, per poder fer el Reconeixement.

Convocatòria oberta, al llarg de tot el curs 2015/2016, per a participar al Servei de Reconeixement d’FP.

Data màxima per a sol•licitar aquest servei: 10/05/2016

 

Sol·licitud del Servei de Reconeixement per part de les persones interessades

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

 • Imprès de sol·licitud del Servei de Reconeixement. Cliqueu aquí per descarregar-lo.
 • Fotocòpia del DNI
 • Full de Vida laboral (actual). Només per aquelles persones que no han realitzat l'Etapa d'Assessorament a l'Institut de l'Ebre.

 

Lloc: A la Secretaria de l'Institut de l'Ebre, de forma presencial.

També podeu realitzar aquesta sol·licitud de forma telemàtica de la següent forma:

 1. Descarregueu el fitxer Imprés de sol·licitud del servei.
 2. Guardeu el fitxer.
 3. Empleneu-lo.
 4. Envieu-lo  juntament amb còpia del DNI i full de vida laboral (escanejats) al correu: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i a l'assumpte del vostre email indiqueu: "SOL·LICITUD SERVEI DE RECONEIXEMENT"

Recordeu: no s'acceptarà cap sol·licitud sinó conté tots els documents.

Un cop realitzada aquesta sol.licitud us comunicarem si heu estat admesos i també ho publicarem a la pàgina web del nostre institut, a l'apartat d'Assessorament/Reconeixment d'FP.

En el cas d'estar exclosos, us indicarem els motius i el termini per a realitzar les reclamacions oportunes.

 

Llista sol·licituds del Servei de Reconeixement

Cliqueu aquí per accedir a la llista de sol·licituds al Servei de Reconeixement.

 

Inscripció i Pagament del Servei de Reconeixement

Un cop realitzada la sol.licitud al Servei de Reconeixement, heu d'efectuar la inscripció i el corresponent pagament.

Lloc: Es realitzarà presencialment a la Secretaria de l'Institut de l'Ebre.

Documentació del pagament:

 • INSCRIPCIÓ I PAGAMENT AL SERVEI DE RECONEIXEMENT. Cliqueu aquí per descarregar-vos el document.
 • RESGUARD DEL PAGAMENT. Cliqueu aquí per descarregar-vos el document.

 

Quin cost té el servei?

Preu del Servei: 18,00 € per Unitat Formativa o 40,00 € per crèdit que es vol reconèixer (centres públics del Departament d’Ensenyament).

Bonificacions i exempcions del preu públic

Seran aplicables, amb la justificació documental prèvia, les exempcions i bonificacions següents:

Bonificació

 1. Les persones membres de famílies nombroses classificades en la de categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.

Exempció

 1. Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.
 2. Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.
 3. Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
 4. Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

La informació sobre el cost la trobareu a la documentació del pagament.

 

Llista de persones admeses al Servei de Reconeixement un cop realitzat el pagament

Un cop realitzada la inscripció i el corresponent pagament al Servei de Reconeixement, us comunicarem si heu estat admesos i també publicarem la llista a la pàgina web del nostre centre.

En el cas d’estar exclosos, us indicarem els motius i el termini per a realitzar les reclamacions oportunes.

Cliqueu aquí per accedir a la llista d’inscripcions.

 

Calendari Juntes de Reconeixement 

Serà el president/a de cada Junta de Reconeixement el que es posarà en contacte amb cada aspirant per a determinar la data i l’hora de la junta.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Clica aquí per accedir a informació anterior del servei d'assessorament i reconeixement.