Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

Acreditat 2015

 

 

Relació provisional de preinscrits admesos i no admesos en llista d'espera

- Qualificació professional: Trasllat sanitari. Clica aquí.
- Qualificació professional:Atenció sociosanitària a persones a domicili. Clica aquí
- Qualificació professional:Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials. Clica aquí.

Publicació de la llista definitiva de persones admeses, no admeses, en llista d'espera i exclosos a la preinscripció el proper dia 22 de setembre de 2015.

 

Sessions informatives

16 de setembre de 2015 a les 12:30 hores Sala Mestral (Àmbit dependència i àmbit trasllat)
17 de setembre de 2015 a les 19:00 hores Sala Mestral (Àmbit dependència i àmbit trasllat)

El pagament per la inscripció a la fase d'assessorament el podeu realitzar els mateixos dies de les sessions informatives al nostre centre i fins el dia 25 de setembre inclòs.

Documentació que cal portar per fer la inscripció a la fase d'assessorament:

 • Full d'inscripció al procés.Descarrega el full aquí.
 • Full de pagament al procés. Descarrega el full aquí.

Si teniu alguna bonificació o exempció cal portar els documents acreditatius.

 

Documents útils per la Fase d’assessorament:


QP Trasllat sanitari

 • Portafolis (Fulls per emplenar i les pautes). Clica aquí per descarregar-lo.
 • Guia de l’aspirant. Clica aquí per descarregar-la.
 • Unitat de competències (UC):
  • UC_2-0069-11_1. Clica aquí per descarregar-lo.
  • UC_2-0070-11_2. Clica aquí per descarregar-lo.
  • UC_2-0071-11_2. Clica aquí per descarregar-lo.
  • UC_2-0072-11_2. Clica aquí per descarregar-lo.


QP Atenció sociosanitària a persones dependents en el domicili

 • Portafolis (Fulls per emplenar i les pautes). Clica aquí per descarregar-lo
 • Guia de l’aspirant. Clica aquí per descarregar-la
 • Unitat de competències (UC):
  • UC_2-0249-11_2. Clica aquí per descarregar-lo.
  • UC_2-0250-11_2. Clica aquí per descarregar-lo.
  • UC_2-0251-11_2. Clica aquí per descarregar-lo.


QP: Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

 • Portafolis (Fulls per emplenar i les pautes). Clica aquí per descarregar-lo
 • Guia de l’aspirant. Clica aquí per descarregar-la
 • Unitat de competències (UC):
  • UC_2-1016-11_2. Clica aquí per descarregar-lo.
  • UC_2-1017-11_2. Clica aquí per descarregar-lo.
  • UC_2-1018-11_2. Clica aquí per descarregar-lo.
  • UC_2-1019-11_2. Clica aquí per descarregar-lo.

 

Relació definitiva de preinscrits admesos i no admesos en llista d'espera

 • Qualificació professional: Trasllat sanitari. Clica aquí.
 • Qualificació professional:Atenció sociosanitària a persones a domicili. Clica aquí.
 • Qualificació professional:Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials. Clica aquí.

 

Llistes provisionals d'inscripció al procediment d'Acreditació de Competències. Fase d'assessorament

 • Àmbit Dependència: QP Domicilis QP Institucions. Cliqueu aquí per accedir a la llista  
 • Àmbit Trasllat: QP Trasllat Sanitari. Cliqueu aquí per accedir a la llista

 

Inscripció a la fase d'avaluació

La inscripció a la fase d'avaluació es pot realitzar fins el dia 15 d'octubre a la consergeria del centre.
Si teniu alguna bonificació o exempció cal portar els documents acreditatius

 • Full de pagament al procés .QP Trasllat sanitàri. Descarrega el full aquí.
 • Full de pagament. QP Domicilis /QP Institucions. Descarrega el full aquí.

 

Llistes definitives d'inscripció al procediment d'Acreditació de Competències. Fase d'assessorament

 • Àmbit Dependència: QP Domicilis QP Institucions. Cliqueu aquí per accedir a la llista  
 • Àmbit Trasllat: QP Trasllat Sanitari. Cliqueu aquí per accedir a la llista

 

Llistes provisionals d'inscripció al procediment d'Acreditació de Competències. Fase d'avaluació

 • Àmbit Dependència: QP Domicilis QP Institucions. Cliqueu aquí per accedir a la llista
 • Àmbit Trasllat: QP Trasllat Sanitari. Cliqueu aquí per accedir a la llista 

 

Llistes definitives d'inscripció al procediment d'Acreditació de Competències. Fase d'avaluació

 • Àmbit Dependència: QP Domicilis QP Institucions. Cliqueu aquí per accedir a la llista
 • Àmbit Trasllat: QP Trasllat Sanitari. Cliqueu aquí per accedir a la llista

 

Dictamen provisional d'avaluació d'evidències indirectes

 • Àmbit Dependència: QP Domicilis QP Institucions. Cliqueu aquí per accedir a la llista
 • Àmbit Trasllat: QP Trasllat Sanitari. Cliqueu aquí per accedir a la llista

Disposeu de tres dies hàbils per presentar al·legacions. Descarregueu aquí la petició de revisió individualitzada.

Dates de entrevista de la QP Trasllat sanitari. Cliqueu aquí per accedir al calendari

 

Dictamen definitiu d'avaluació d'evidències indirectes

 • Àmbit Dependència: QP Domicilis QP Institucions. Cliqueu aquí per accedir a la llista
 • Àmbit Trasllat: QP Trasllat Sanitari. Cliqueu aquí per accedir a la llista

 

Publicació provisional de l'acta d'avaluació final (Resultat entrevista)

 • Àmbit Dependència: QP Domicilis QP Institucions. Cliqueu aquí per fer la consulta a la web del departament.
 • Àmbit Trasllat: QP Trasllat Sanitari.  Cliqueu aquí per accedir a la informació.
  •      El termini per presentar al·legacions del 17 al 19 de novembre
  •      El document per presentar al·legacions.Cliqueu aquí
  •      La llista definitiva es publicarà el dia 20-11-2015
  •      LLIURAMENT I RECOLLIDA DE CERTIFICATS del 25-11-2015 al 3 de desembre del 2015 en la secretaria de l'institut.

 

Publicació definitiva  de l'acta d'avaluació final (Resultat entrevista)

 • Àmbit Dependència: QP Domicilis QP Institucions. Cliqueu aquí per fer la consulta a la web del departament.
  • Lliurament i recollida de certificats de dependència  a partir del dia 25 de novembre de 2015.
 • Àmbit Trasllat: QP Trasllat Sanitari.  Cliqueu aquí per accedir a la informació.
  • Lliurament i recollida de certificats de trasllat a partir del dia 2 de desembre de 2015.

 

 

COM SOL·LICITAR EL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

Cliqueu aquí per accedir a la informació.

 

Tota la informació de la convocatòria es pot consultar a la web http://acreditat.gencat.cat/