Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

Acreditat

 


Cliqueu aqui per obtenir informació general del procés.
Clique aquí per accedir a l'OVT.

CALENDARI DEL PROCÉS

A partir del 4 d’octubre es  publicarà la Llista provisional de persones admeses, no admeses (en llista d’espera) i de les excloses a la preinscripció. En cas de que la persona estigui admesa o en llista d’espera se l’informarà del centre assignat. I en cas d’exclusió, del motiu (manca de justificació de mèrits i requisits/manca de vacants).
Les persones interessades disposaran de tres dies hàbils (sense computar el dissabte, si n’hi hagués), a partir del dia següent de la publicació de les llistes provisionals per a fer les reclamacions. Les al·legacions es presentaran per escrit al registre dels Serveis Territorials d’Ensenyament.

 

PUBLICACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES, NO ADMESES EN LLISTA D’ESPERA I DE LES EXCLOSES A LA PREINSCRIPCIÓ

  • Publicació  de la  llista provisional de persones admeses, no admeses en llista d'espera i de les excloses a la preinscripció .Cliqueu aquí per accedir a la llista 
  • Convocada la  sessió informativa el proper dia 16 de d'octubre a les 18:30 hores

 

DOCUMENTACIÓ DE LA SESSIÓ INFORMATIVA DEL DIA 16 D'OCTUBRE DE 2013

Aquí teniu tota la informació necesaria que se us va donar el dia 16 a la sessió informativa:

El proper dia 25 d’octubre es publicarà el calendari d’assessoraments.

 

PUBLICACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES, NO ADMESES EN LLISTA D’ESPERA I DE LES EXCLOSES A LA PREINSCRIPCIÓ

Cliqueu aquí per accedir a la llista.

 

PUBLICACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL INSCRITS AL PROCÉS D'ASSESSORAMENT

Cliqueu aquí per accedir a la llista. Disposeu de 3 dies hàbils per realitzar reclamacions.

 

PUBLICACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA INSCRITS AL PROCÉS D'ASSESSORAMENT

Cliqueu aquí per accedir a la llista.

 

PUBLICACIÓ DE LES DATES DE LA PRIMERA SESSIÓ D'ASSESSORAMENT

Cliqueu aquí per accedir a les dates.

 

PUBLICACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D'INSCRIPCIÓ A LA FASE D'AVALUACIÓ

Cliqueu aquí per accedir a la llista.
Disposeu de tres dies hàbils per realitzar reclamacions. Clique aquí per descarregar-vos el full de reclamacions.

 

DICTAMEN PROVISIONAL D´AVALUACIÓ D´EVIDÈNCIES INDIRECTES

Cliqueu aquí per accedir a la llista

 

PUBLICACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA D'INSCRIPCIÓ AL PROCÉS D'AVALUACIÓ

Cliqueu aquí per accedir a la llista

 

DICTAMEN DEFINITIU D´AVALUACIÓ D´EVIDÈNCIES INDIRECTES

Cliqueu aquí per accedir a la llista

 

RESULTAT PROVISIONAL DE L'AVALUACIÓ

Cliqueu aquí per accedir als resultats

 

RESULTAT DEFINITIU DE L'AVALUACIÓ

Cliqueu aquí per accedir als resultats

 

PROCEDIMENT DE COM SOL.LICITAR UN CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

Clica aquí per descarregar-te'l