Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

Servei d'assessorament i reconeixement d'FP

(informació anterior) 

 

Informació sobre el  Servei  d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu

 • Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats  i  expectatives  professionals,  i  la  identificació  i  valoració  de  les ofertes formatives amb les seves variants,  i  que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.
 • Requisit previ per participar al  Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.


Carta de compromís de qualitat dels serveis

Cliqueu aquí per consultar-la


Quin cost té el servei?

Preu del Servei:   60 € (centres públics del  Departament d’Ensenyament) 
Bonificacions i exempcions del preu públic.
Seran aplicables, amb la justificació documental prèvia, les exempcions i bonificacions següents:

Bonificació

 • Les persones membres de famílies nombroses classificades en la de categoria general  i  les  persones  membres  de  famílies  monoparentals,  tenen  una bonificació  del  50% dels  imports  dels  preus  públics,  sense  que ambdues bonificacions siguin acumulables.

Exempció

 • Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.
 • Les persones que posseeixin la declaració legal  de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.
 • Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
 • Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

 

ETAPA D'ASSESSORAMENT - CONVOCATÒRIA FEBRER - JUNY 2014

Oferta de places del centre per família professional:

Família professionalCicle formatiuConvocatòria Febrer Juny
Administració i gestióGM Gestió administrativa (LOE)6
 GS Administració i finances (LOE)5
Electricitat i electrònicaGM Intal·lacions elèctriques i automàtiques (LOE)6
Fabricació mecànicaGM Mecanització (LOE)5
Informàtica i comunicacionsGM Sistemes microinformàtics i xarxes (LOE)5
 GS Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE)5
Instal·lació i MantenimentGM Manteniment electromecànic (LOE)5
 GS Prevenció de riscos professionals (LOGSE)5
SanitatGM Cures auxiliars d’infermeria (LOGSE)5
 GM Emergències Sanitàries (LOE)5
 Serveis socioculturals i a la comunitatGM Atenció a persones en situació de dependencia – APD (LOE)15
 GS Educació Infantil (LOE)5
Edificació i obra civilGS Projectes d’Edificació (LOE)5

 

Reunió informativa del Procés d'Assessorament i Reconeixement d'FP

El dia 20 de febrer de 2014 (dijous), a les 19 hores i a la Sala Mestral de l'Institut de l'Ebre de Tortosa tindrà lloc una reunió informativa del Procés d'Assessorament i Reconeixement d'FP.  Aquesta reunió té un caràcter merament informatiu per a totes aquelles persones interessades en participar en aquest procés.  L'assistència no és obligatòria.

Calendari

 • Del 13 al 25 de febrer de 2014 Admissió de sol•licituds al Servei d’Assessorament. 
  • Lloc: Secretaria de l’Institut de l’Ebre.
 • 27 de febrer de 2014 Publicació de les llistes de persones admeses i excloses del Servei d’Assessorament.
 • Del 3 al 6 de març de 2014 Inscripció al Servei d’Assessorament i presentació de la documentació (vida laboral, certificats d’empresa, etc.).
  • Lloc: Secretaria de l’Institut de l’Ebre.
 • 7 de març de 2014 Publicació de la llista provisional de persones admeses al Servei d’Assessorament d’FP.
 • 10 de març de 2014 Reunió informativa, amb caràcter col•lectiu i obligatori, per a totes les persones inscrites al Servei d’Assessorament d’FP.
  • Hora de la reunió: 19 hores
  • Lloc de la reunió: Sala Mestrat (planta baixa) de l’Institut de l’Ebre
 • Del 10 al 13 de març de 2014 Pagament del preu públic (60,00 €) del Servei d’Assessorament d’FP.
  • Lloc: Secretaria de l’Institut de l’Ebre.
 • 14 de març de 2014 Publicació de la llista definitiva de persones admeses al Servei d’Assessorament d’FP.
 • Del 17 de març al 25 d’abril de 2014 Període d’Assessorament.
  • Lloc: Institut de l’Ebre.

 

Criteris d’admissió:

L’ordre d’admissió  als centres del  Departament d’Ensenyament es realitzarà d’acord amb la majoria d’edat  de  la  persona  sol•licitant,  segons  normativa  vigent.

Cliqueu aquí per  consultar normativa.

 

Admissió de sol•licituds al Servei d’Assessorament d’FP

Període: del 13 al 25 de febrer de 2014

Lloc: Secretaria de l’Institut de l’Ebre 

Horari Secretaria: 

Matins, de dilluns a divendres, de 10:00 a 13:00 h

Tardes, de dilluns a dijous, de 16:00 a 19:00 h; divendres, de 16:00 a 18:00 h

Documentació a presentar:

 • Full de sol•licitud al Servei d’Assessorament. Cliqueu aquí per obtenir l’imprès
 • Fotocòpia del DNI o document equivalent.

 

Llista de sol·lictituds al Servei d'Assessorament d'FP

Data: 27 de febrer de 2014

Cliqueu aquí per accedir-hi. 

 

Inscripció al Servei d’Assessorament d’FP i presentació de la documentació

Període: del 3 al 6 de març de 2014

Lloc: Secretaria de l’Institut de l’Ebre 

Horari Secretaria: 

 • Matins, de dilluns a divendres, de 10:00 a 13:00 h
 • Tardes, de dilluns a dijous, de 16:00 a 19:00 h; divendres, de 16:00 a 18:00 h

Documentació a presentar: 

 • Full d'inscripció al Servei d’Assessorament. Cliqueu aquí per obtenir l’imprès
 • Fotocòpia del DNI o document equivalent.
 • Vida laboral
 • Certificats d'empresa i titulacions

Totes les persones que vau presentar la vida laboral al realitzar la sol·licitud al Servei d'Assessorament, no cal que la torneu a lliurar.

Dels títols, certificats d'empresa i altres documents, només cal que entregueu una fotocòpia de cadascun, els originals els portareu a la Fase d'Assessorament.

Per qualsevol consulta ens podeu escriure un e-mail a la següent electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 

 

Llista d'incripcions al Servei d'Assessorament d'FP

Data: 7 de març de 2014

Cliqueu aquí per accedir-hi.

 

Primera sessió informativa del Servei d’Assessorament

Dia 10 de març de 2014 (dilluns), a les 19:00 hores i a la Sala Mestral de l'Institut de l'Ebre.

Aquesta reunió té caràcter col·lectiu i obligatori. En cas que no pugueu assistir a la sessió cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament.

Nota: Cal que porteu el DNI o document equivalent per a la vostra identificació i signatura de l'assistència a la reunió.

 

Pagament del Servei d'Assessorament

Després de la primera sessió informativa totes les persones que volen continuar amb el Servei d'Assessorament hauran d'efectuar el pagament del preu públic.

Termini de pagament: del 10 al 13 de març de 2014.

NOTA: El pagament també el podreu efectuar el mateix dia 10 de març de 2014 abans de la reunió informativa.  Cal que porteu, EN EFECTIU, els 60,00 € exactes.

Document de pagament del Servei d'Assessorament [cliqueu aquí per descarregar el document]


INSTRUCCIONS PER A REALITZAR EL PAGAMENT MITJANÇANT QUALSEVOL CAIXER AUTOMÀTIC DE L'ENTITAT BANC DE SABADELL  [cliqueu aquí per descarregar el document]

 

Etapa d'Assessorament

El període de l'Etapa d'Assessorament serà del 17 de març al 25 d'abril de 2014.  Cada professor/a assessor/a es posarà en contacte amb cada aspirant per a iniciar la primera sessió d'Assessorament.

És necessari que cada aspirant es descarregui els següents documents: DOSSIER DE LA TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL (part comuna) i DOSSIER DE LA TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL ESPECÍFIC DE CADA CICLE FORMATIU).  Aquests documents els trobareu en l'apartat anunciat a continuació.

 

Documentació de l'Etapa d'Assessorament

Tots els documents relacionats a continuació els hauran de complimentar les persones que participen en l'Etapa d'Assessorament.

 

Llista definitiva de persones admeses al Servei d'Assessorament d'FP

Data: 14 de març de 2014

Cliqueu aquí per accedir-hi.

 

CONVOCATÒRIA  OCTUBRE 2013 - GENER 2014

Oferta de places del centre per família professional:

Família professionalCicle formatiuConvocatòria Octubre Gener
Administració i gestióGM Gestió administrativa (LOE)6
 GS Administració i finances (LOE)5
Electricitat i electrònicaGM Intal·lacions elèctriques i automàtiques (LOE)6
Fabricació mecànicaGM Mecanització (LOE)5
Informàtica i comunicacionsGM Sistemes microinformàtics i xarxes (LOE)5
 GS Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE)5
Instal·lació i MantenimentGM Manteniment electromecànic (LOE)5
 GS Prevenció de riscos professionals (LOGSE)5
SanitatGM Cures auxiliars d’infermeria (LOGSE)10
 GM Farmàcia i parafarmàcia (LOE)5
 GM Emergències Sanitàries (LOE)5
Serveis socioculturals i a la comunitatGS Educació Infantil (LOE)5
Edificació i obra civilGS Projectes d’Edificació (LOE)5

 

Període d’admissió i  presentació de la documentació de les sol·licituds pel servei d’assessorament:
 • del 25 de setembre al 3 d’octubre de 2013 a la secretaria del centre.
 • Full  de sol•licitud imprès  amb les  dades  personals  i  la família professional escollida (Cliqueu aquí per obtenir l’imprès).


Criteris d’admissió:

L’ordre d’admissió,  als centres del  Departament,  es realitzarà d’acord amb la major edat  de  la  persona  sol·licitant,  segons  normativa  vigent (Cliqueu  per  consultar normativa).


Publicació de les llistes d’admesos provisionals:

Llista provisional de persones admeses al Servei d'Assessorament d'FP: 14/10/2013. Cliqueu aquí per accedir-hi

Del 14 al 17 d’octubre període de reclamacions a la llista provisional d’admesos


Publicació de les llistes d’admesos definitives:

Llista definitiva de persones admeses al Servei d'Assessorament d'FP: 21/10/2013. Cliqueu aquí per accedir-hi.


Calendari del servei d’assessorament:

L'etapa de l'Assessorament s'inicia el dia 30 d'octubre i finalitzarà el dia 26 de novembre. Consta de les següents fases:

 • 1a Fase: Presentació
 • 2a Fase: Declaració de l'objectiu professional que desitja assolir
 • 3a Fase: Identificació de la formació i l’experiència laboral de què disposa la persona
 • 4a Fase: Relacionar la formació susceptible de ser reconeguda o convalidada des del cicle formatiu
 • 5a Fase: Estudi de l’experiència professional de què disposa la persona i de la formació no reconeixible del cicle formatiu
 • 6a Fase: Elaboració per la persona assessora de l’informe d’assessorament per aconseguir l’objectiu professional desitjat


Primera sessió informativa del Servei d’Assessorament:

Dia 30 d’octubre a les 19:00 hores a la Sala Mestral de l’Institut de l’Ebre En cas que no pugueu assistir a la sessió cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei.


Pagament del servei:

Després de la primera sessió informativa totes les persones que volen continuar amb el Servei d'Assessorament hauran d'efectuar el pagament del preu públic.

Termini de pagament: 4 i 5 de novembre de 2013.

Document de pagament del Servei d'Assessorament [cliqueu aquí per descarregar el document]

 

Documentació de l'Etapa d'Assessorament:

Tots els documents relacionats a continuació els hauran de complimentar les persones que participen en l'Etapa d'Assessorament.

 

Etapa de Reconeixement

Calendari de l'Etapa de Reconeixement. Cliqueu aquí per accedir-hi.

 

Informació general de l'Etapa del Servei de Reconeixement

Cliqueu aquí per accedir-hi.

 

Sol·licitud del Servei de Reconeixement per part de les persones interessades

Com podeu sol·licitar aquest servei?

Termini: Del 2 al 13 de desembre de 2013 admissió de les sol.licituds

Imprés de sol·licitud del Servei de Reconeixement. Cliqueu aquí per descarregar-lo.

Lloc: A la Secretaria de l'Institut de l'Ebre, de forma presencial.

També podeu realitzar aquesta sol·licitud de forma telemàtica de la següent forma:

1.  Descarregueu el fitxer full de sol·licitud del servei.
2.  Guardeu el fitxer.
3.  Empleneu-lo.
4.  Envieu-lo  juntament amb còpia del DNI i full de vida laboral (escanejats) al correu: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i a l'assumpte del vostre email indiqueu: "SOL·LICITUD SERVEI DE RECONEIXEMENT"

Recordeu: no s'acceptarà cap sol·licitud sinó conté tots els documents.

La publicació de la llista provisional d'admesos i places de reserva a les sol·licituds del Servei de Reconeixement sortirà publicada el dia 17/12/2013 a la pàgina web de l'Institut de l'Ebre.

 

Llista provisional de persones admeses a l'Etapa de Reconeixement

Data: 17 de desembre de 2013

Cliqueu aquí per accedir-hi.

 

Llista definitiva de persones admeses a l'Etapa de Reconeixement

Data: 20 de desembre de 2013

Cliqueu aquí per accedir-hi.

 

Pagament del Servei de Reconeixement

Un cop publicada la llista definitiva de persones admeses a l'Etapa de Reconeixement, les persones aspirants han de procedir a fer efectiu el pagament d'aquest servei.

Termini: del 8 al 10 de gener de 2014.

Lloc: Es realitzarà presencialment a la Secretaria de l'Institut de l'Ebre.

Documentació del pagament:

Quin cost té el servei?

Preu del Servei: 18,00 € per Unitat Formativa o 40,00 € per crèdit que es vol reconèixer (centres públics del Departament d’Ensenyament).

Bonificacions i exempcions del preu públic

Seran aplicables, amb la justificació documental prèvia, les exempcions i bonificacions següents:

Bonificació

a) Les persones membres de famílies nombroses classificades en la de categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.

Exempció

a) Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.
b) Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.
c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
d) Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

La informació sobre el cost la trobareu a la documentació del pagament.

 

Llista provisional de persones admeses a l'Etapa de Reconeixement un cop realitzat el pagament

Data: 15 de gener de 2014

Cliqueu aquí per accedir-hi.

 

Llista definitiva persones admeses a l'Etapa de Reconeixement un cop realitzat el pagament del servei

Data: 20 de gener de 2014

Cliqueu aquí per accedir-hi.

El període de convocatòria de les Juntes de Reconeixement de tots els cicles serà del 21 al 31 de gener de 2014 (tots dos inclosos). 

Serà el president/a de cada Junta de Reconeixement el que es posarà en contacte amb cada aspirant per a determinar la data i l’hora de la junta.

 

Calendari Juntes de Reconeixement CFGM Emergències Sanitàries (TORN OBERT)

Cliqueu aquí.

 

Resultats provisionals de les Juntes de Reconeixement

Data: 7 de febrer de 2014

Cliqueu aquí per accedir-hi.

El període de reclamació al resultats provisionals de les Juntes de Reconeixement serà del 10 al 12 de febrer, a la Secretaria de l'Institut de l'Ebre.

 

Resultats definitius de les Juntes de Reconeixement

Data: 14 de febrer de 2014

Cliqueu aquí per accedir-hi.

ELS CERTIFICATS ES PODRAN VENIR A RECOLLIR A PARTIR DEL DIA 20 DE FEBRER.