Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

Servei d'assessorament i reconeixement d'FP

(informació anterior) 

 

ETAPA ASSESSORAMENT


2a Convocatòria Febrer 2015 - Juny 2015Informació general

Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives  professionals,  i  la  identificació  i  valoració  de  les ofertes formatives amb les seves variants,  i  que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.

Requisit previ per participar al  Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

 

Carta de compromís de qualitat dels serveis

Cliqueu aquí per accedir-hi.

 

Quin cost té el servei?

Preu del Servei:   60 € (centres públics del  Departament d’Ensenyament)

Bonificacions i exempcions del preu públic

Seran aplicables, amb la justificació documental prèvia, les exempcions i bonificacions següents:

Bonificació

 • Les persones membres de famílies nombroses classificades en la de categoria general  i les  persones  membres  de famílies  monoparentals,  tenen  una bonificació  del  50% dels  imports  dels  preus  públics,  sense  que ambdues bonificacions siguin acumulables.

Exempció

 • Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.
 • Les persones que posseeixin la declaració legal  de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.
 • Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
 • Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

 

Oferta de places

Cliqueu aquí per accedir-hi.

 

Criteris d’admissió

L’ordre d’admissió  als centres del  Departament d’Ensenyament es realitzarà d’acord amb la majoria d’edat  de  la persona  sol•licitant,  segons  normativa  vigent.

Cliqueu aquí per consultar normativa.

 

Sol·licitud i Inscripció al Servei d'Assessorament:

Admissió de sol•licituds al Servei d’Assessorament d’FP

Període: del 12 al 17 de març de 2015.

Lloc: Secretaria de l’Institut de l’Ebre 

Horari Secretaria: 

Matins, de dilluns a divendres, de 10:00 a 13:00 h

Tardes, de dilluns a dijous, de 16:00 a 19:00 h; divendres, de 16:00 a 18:00 h

 

Documentació a presentar:

 1. Full de sol•licitud al Servei d’Assessorament. Cliqueu  aquí  per obtenir l’imprès
 2. Fotocòpia del DNI o document equivalent.

 

NOTES A TENIR EN COMPTE:

 • El 18 de març de 2015  es publicarà la llista de les persones admeses i excloses del Servei d’Assessorament d'FP.
 • Consulteu l'oferta de places per a cada cicle formatiu que hi ha a la convocatòria.
 • També podeu enviar-nos les sol·licituds al següent correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

 

ETAPA RECONEIXEMENT


NOVA INFORMACIÓ:


Convocatòria Setembre 2014 - Febrer 2015

 

Certificats del Servei de Reconeixement d'FP

Podeu passar a recollir els Certificats del Servei de Reconeixement d'FP a partir del dia 18 de febrer de 2015, a la Secretaria de l'Institut de l'Ebre de Tortosa.

 

Resultats definitius de les Juntes de Reconeixement

Data: 13 de febrer de 2015


Resultats provisionals de les Juntes de Reconeixement

Data: 6 de febrer de 2015

El període de reclamació al resultats provisionals de les Juntes de Reconeixement serà del 9  a l'11 de febrer de 2015,  a la Secretaria de l'Institut de l'Ebre.

 

Llista definitiva de persones admeses a l'Etapa de Reconeixement un cop realitzat el pagament

Data: 20 de gener de 2015

Cliqueu aquí per accedir-hi. 

 

Llista provisional de persones admeses a l'Etapa de Reconeixement un cop realitzat el pagament

Data: 15/01/2015

Cliqueu aquí per accedir-hi.

 

Pagament del Servei de Reconeixement

Un cop publicada la llista definitiva de persones admeses a l'Etapa de Reconeixement, les persones aspirants han de procedir a fer efectiu el pagament d'aquest servei.

Termini: del 9  al  14 de gener de 2015

Lloc: Es realitzarà presencialment a la Secretaria de l'Institut de l'Ebre.

Documentació del pagament:


Quin cost té el servei?

Preu del Servei: 18,00 € per Unitat Formativa o 40,00 € per crèdit que es vol reconèixer (centres públics del Departament d’Ensenyament).


Bonificacions i exempcions del preu públic

Seran aplicables, amb la justificació documental prèvia, les exempcions i bonificacions següents:

Bonificació

a) Les persones membres de famílies nombroses classificades en la de categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.

Exempció

a) Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.

b) Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.

c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

d) Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

La informació sobre el cost la trobareu a la documentació del pagament.

 

Informació només per a les persones aspirants al reconeixement del cicle formatiu d'Emergències Sanitàries

Relació de les entrevistes de reconeixement per les persones aspirants en torn obert. Cliqueu aquí.

Per la resta de cicles formatius/famílies professionals ja es posarà en contacte el president de la Junta de Reconeixement amb cada aspirant.

 

Llista definitiva de persones admeses a l'Etapa de Reconeixement

Data: 22 de desembre de 2014

Cliqueu aquí per veure la llista. 

El període d'inscripció, pagament i lliurament de la documentació del Servei de Reconeixement serà del 9 al 14 de gener de 2015.

Al llarg del dia 8 de gener de 2015 es penjarà en aquesta web la documentació necessària per a efectuar el pagament.

 

Llista provisional de persones admeses a l'Etapa de Reconeixement

Data: 18 de desembre de 2014

Cliqueu   aquí   per veure la llista. 

 

Informació general de l'Etapa del Servei de Reconeixement

Cliqueu aquí per accedir-hi.

 

Calendari de l'Etapa de Reconeixement

Cliqueu aquí per accedir-hi.

 

Sol·licitud del Servei de Reconeixement per part de les persones interessades

Com podeu sol·licitar aquest servei?

Termini per a l'admissió de les sol·licituds: Del 10 al 17 de desembre de 2014

Imprès de sol·licitud del Servei de Reconeixement. Cliqueu aquí per accedir-hi.

Lloc: A la Secretaria de l'Institut de l'Ebre, de forma presencial.

També podeu realitzar aquesta sol·licitud de forma telemàtica de la següent forma:

 1. Descarregueu el fitxer full de sol·licitud del servei.
 2. Guardeu el fitxer.
 3. Empleneu-lo.

4. Envieu-lo juntament amb còpia del DNI i full de vida laboral (escanejats) al correu: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i a l'assumpte del vostre email indiqueu: "SOL·LICITUD SERVEI DE RECONEIXEMENT"

Recordeu: no s'acceptarà cap sol·licitud sinó conté tots els documents.

La publicació de la llista provisional d'admesos i places de reserva a les sol·licituds del Servei de Reconeixement sortirà publicada el dia 18/12/2014 a la pàgina web de l'Institut de l'Ebre.

 


 

CONVOCATÒRIA SETEMBRE 2014-GENER 2015

ETAPA D'ASSESSORAMENT

NOVA INFORMACIÓ

 

Documentació de l'Etapa d'Assessorament

Tots els documents relacionats a continuació els hauran de complimentar les persones que participen en l'Etapa d'Assessorament.

DOCUMENTS ESPECÍFICS PER A CADA FAMÍLIA PROFESSIONAL / CICLE FORMATIU:

 

Primera sessió informativa del Servei d’Assessorament

Dia 27 d'octubre de 2014 (dilluns), a les 19:00 hores i a la Sala Mestral de l'Institut de l'Ebre.

Aquesta reunió té caràcter col·lectiu i obligatori. 

En cas que no pugueu assistir a la sessió cal que ho comuniqueu amb antelació. 

La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament.

Nota: Cal que porteu el DNI o document equivalent per a la vostra identificació i signatura de l'assistència a la reunió.

 

Pagament del Servei d'Assessorament

Després de la primera sessió informativa totes les persones que volen continuar amb el Servei d'Assessorament hauran d'efectuar el pagament del preu públic.

Termini de pagament: del 28 al 30 d'octubre de 2014.

NOTA: El pagament també el podreu efectuar el mateix dia 27 d'octubre de 2014 abans de la reunió informativa.  Cal que porteu, EN EFECTIU, els 60,00 € exactes.

 

Document de pagament del Servei d'Assessorament.

Cliqueu aquí per descarregar el document.

 

INSTRUCCIONS PER A REALITZAR EL PAGAMENT MITJANÇANT QUALSEVOL CAIXER AUTOMÀTIC DE L'ENTITAT BANC DE SABADELL  

Cliqueu aquí per descarregar el document.

 

Llista d'inscripcions al Servei d'Assessorament d'FP

Data: 22 d'octubre de 2014
Cliqueu  aquí  per accedir-hi.   

 

Inscripció al Servei d’Assessorament d’FP i presentació de la documentació

Període: del 8 al 21 d'octubre de 2014
Lloc: Secretaria de l’Institut de l’Ebre 
Horari Secretaria: 

 • Matins, de dilluns a divendres, de 10:00 a 13:00 h
 • Tardes, de dilluns a dijous, de 16:00 a 19:00 h; divendres, de 16:00 a 18:00 h

Documentació a presentar: 

 • Full d'inscripció al Servei d’Assessorament. Cliqueu  aquí  per obtenir l’imprès
 • Fotocòpia del DNI o document equivalent.
 • Vida laboral
 • Certificats d'empresa i titulacions

Totes les persones que vau presentar la vida laboral al realitzar la sol·licitud al Servei d'Assessorament, no cal que la torneu a lliurar.

Dels títols, certificats d'empresa i altres documents, només cal que entregueu una fotocòpia de cadascun, els originals els portareu a la Fase d'Assessorament.

Per qualsevol consulta ens podeu escriure un e-mail a la següent electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 

 

Llista de sol·lictituds al Servei d'Assessorament d'FP

Data: 7 d'octubre de 2014
Cliqueu  aquí  per accedir-hi.

 

Admissió de sol•licituds al Servei d’Assessorament d’FP

Període: del 25 de setembre al 3 d'octubre de 2014.
Lloc: Secretaria de l’Institut de l’Ebre
Horari Secretaria:
Matins, de dilluns a divendres, de 10:00 a 13:00 h
Tardes, de dilluns a dijous, de 16:00 a 19:00 h; divendres, de 16:00 a 18:00 h

Documentació a presentar:

 • Full de sol•licitud al Servei d’Assessorament. Cliqueu  aquí  per obtenir l’imprès
 • Fotocòpia del DNI o document equivalent.

 

NOTES A TENIR EN COMPTE:

 • El 7 d'octubre de 2014  es publicarà la llista de les persones admeses i excloses del Servei d’Assessorament d'FP.
 • Consulteu l'oferta de places per a cada cicle formatiu que hi ha a la convocatòria.
 • També podeu enviar-nos les sol·licituds al següent correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. però només fins al 2 d'octubre.

 


 

Informació general

Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats  i  expectatives  professionals,  i  la  identificació  i  valoració  de  les ofertes formatives amb les seves variants,  i  que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.

Requisit previ per participar al  Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

 

Carta de compromís de qualitat dels serveis

Cliqueu aquí per accedir-hi.

 

Quin cost té el servei?

Preu del Servei:   60 € (centres públics del  Departament d’Ensenyament)

 

Bonificacions i exempcions del preu públic

Seran aplicables, amb la justificació documental prèvia, les exempcions i bonificacions següents:

Bonificació

 • Les persones membres de famílies nombroses classificades en la de categoria general  i  les  persones  membres  de famílies  monoparentals,  tenen  una bonificació  del  50% dels  imports  dels  preus  públics,  sense  que ambdues bonificacions siguin acumulables.

Exempció

 • Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.
 • Les persones que posseeixin la declaració legal  de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.
 • Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
 • Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

 

Oferta de places

Cliqueu aquí per accedir-hi.

 

Calendari

 • Del 25 de setembre al 3 d'octubre de 2014: Admissió de sol•licituds al Servei d’Assessorament. 
  • Lloc: Secretaria de l’Institut de l’Ebre.
 • El 7 d'octubre de 2014 es publicaran la llista de les persones admeses i excloses del Servei d’Assessorament d'FP.
 • Del 8 al 21 d'octubre de 2014: Inscripció al Servei d’Assessorament i presentació de la documentació (vida laboral, certificats d’empresa, etc.).
  • Lloc: Secretaria de l’Institut de l’Ebre.
 • El 22 d'octubre de 2014:  Publicació de la llista provisional de persones admeses al Servei d’Assessorament d’FP..
 • El 27 d'octubre de 2014: Reunió informativa, amb caràcter col•lectiu i obligatori, per a totes les persones inscrites al Servei d’Assessorament d’FP.
  • Hora de la reunió: 19 hores
  • Lloc de la reunió: Sala Mestrat (planta baixa) de l’Institut de l’Ebre.
 • Del 28 al 30 d'octubre de 2014: Pagament del preu públic (60,00 €) del Servei d’Assessorament d’FP.
  • Lloc: Secretaria de l’Institut de l’Ebre.
 • El 3 de novembre de 2014 Publicació de la llista definitiva de persones admeses al Servei d’Assessorament d’FP.
 • Del 4 de novembre al  5 de desembre de 2014: Període d’Assessorament.
  • Lloc: Institut de l’Ebre.

NOTA: DURANT LA PRIMERA SETMANA DE SETEMBRE ES PENJARÀ TOTA LA DOCUMENTACIÓ PER A REALITZAR LES SOL·LICITUDS AL SERVEI D'ASSESSORAMENT D'FP.

 

Criteris d’admissió

L’ordre d’admissió  als centres del  Departament d’Ensenyament es realitzarà d’acord amb la majoria d’edat  de  la persona  sol•licitant,  segons  normativa  vigent.

Cliqueu aquí per consultar normativa.

 ETAPA RECONEIXEMENT - CONVOCATÒRIA FEBRER-JUNY 2014

Calendari de l'Etapa de Reconeixement. Cliqueu aquí per accedir-hi.

 

Resultats definitius de les Juntes de Reconeixement

Data: 30 de juny de 2014

ELS CERTIFICATS ES PODEN VENIR A RECOLLIR A PARTIR DEL DIA 3 DE JULIOL DE 2014 A LA SECRETARIA DE L'INSTITUT DE L'EBRE.

EN EL MOMENT DE RECOLLIR ELS CERTIFICATS CAL QUE COMPROVEU QUE TOTES LES DADES SIGUIN CORRECTES.

 

Resultats provisionals de les Juntes de Reconeixement

Data: 25 de juny de 2014

El període de reclamació al resultats provisionals de les Juntes de Reconeixement serà del 25 al 27 de juny de 2014,  a la Secretaria de l'Institut de l'Ebre.

 

Llista definitiva de persones admeses a l'Etapa de Reconeixement un cop realitzat el pagament

Data: 30 de maig de 2014

Cliqueu aquí per accedir-hi.

EL PERÍODE DE LES JUNTES DE RECONEIXEMENT S'INICIA DEL 2 AL 20 DE JUNY DE 2014.  A EXCEPCIÓ DEL CFGM D'EMERGÈNCIES SANITÀRIES, ELS PROFESSORS ES POSARAN EN CONTACTE AMB CADA ASPIRANT.

 

Llista provisional de persones admeses a l'Etapa de Reconeixement un cop realitzat el pagament

Data: 26 de maig de 2014

Cliqueu aquí per accedir-hi.

 

Pagament del Servei de Reconeixement

Un cop publicada la llista definitiva de persones admeses a l'Etapa de Reconeixement, les persones aspirants han de procedir a fer efectiu el pagament d'aquest servei.

Termini: del 20  al  23 de maig de 2014.

Lloc: Es realitzarà presencialment a la Secretaria de l'Institut de l'Ebre.

Documentació del pagament:

Quin cost té el servei?

Preu del Servei: 18,00 € per Unitat Formativa o 40,00 € per crèdit que es vol reconèixer (centres públics del Departament d’Ensenyament).

Bonificacions i exempcions del preu públic

Seran aplicables, amb la justificació documental prèvia, les exempcions i bonificacions següents:

Bonificació

a) Les persones membres de famílies nombroses classificades en la de categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.

Exempció

a) Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.
b) Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.
c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
d) Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

La informació sobre el cost la trobareu a la documentació del pagament.

 

Informació només per a les persones aspirants al reconeixement del cicle formatiu d'Emergències Sanitàries

Relació de les entrevistes de reconeixement per les persones aspirants en torn obert. Cliqueu aquí.

 

Llista definitiva de persones admeses a l'Etapa de Reconeixement

Data: 19 de maig de 2014

Cliqueu aquí per accedir.

 

Llista provisional de persones admeses a l'Etapa de Reconeixement

Data: 14 de maig de 2014

Cliqueu aquí per veure la llista. 

 

Sol·licitud del Servei de Reconeixement per part de les persones interessades

Com podeu sol·licitar aquest servei?

Termini: Del 30 d'abril al 13 de maig de 2014 admissió de les sol.licituds.

Imprès de sol·licitud del Servei de Reconeixement. Cliqueu aquí per accedir-hi.

Lloc: A la Secretaria de l'Institut de l'Ebre, de forma presencial.


També podeu realitzar aquesta sol·licitud de forma telemàtica de la següent forma:

1.  Descarregueu el fitxer full de sol·licitud del servei.
2.  Guardeu el fitxer.
3.  Empleneu-lo.
4.  Envieu-lo  juntament amb còpia del DNI i full de vida laboral (escanejats) al correu: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i a l'assumpte del vostre email indiqueu: "SOL·LICITUD SERVEI DE RECONEIXEMENT"

Recordeu: no s'acceptarà cap sol·licitud sinó conté tots els documents.

La publicació de la llista provisional d'admesos i places de reserva a les sol·licituds del Servei de Reconeixement sortirà publicada el dia 14/05/2014 a la pàgina web de l'Institut de l'Ebre.

 

Informació general de l'Etapa del Servei de Reconeixement

Cliqueu aquí per accedir-hi.

  Clica aquí per accedir a informació anterior del servei d'assessorament i reconeixement.