Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

L'Institut de l'Ebre ha obtingut la Carta Erasmus d’Educació Superior (ECHE), la qual cosa ens permet la participació en activitats formatives i de mobilitat de persones, així com la cooperació per la innovació i les bones pràctiques en el marc dels programes europeus.

La ECHE ens va ser concedida el passat dijous 25 d’octubre de 2018, dins del marc general de qualitat de les activitats de col·laboració europea i internacional que tot centre d’educació superior pot dur a terme en el marc del Programa Erasmus+ de la Comissió Europea.

El Programa Erasmus+ té com a objectiu atendre les necessitats d’ensenyament i aprenentatge d’estudiants universitaris i de formació professional de grau superior, independentment de la durada dels seus estudis o qualificació. El Programa ofereix oportunitats per a la mobilitat d’alumnat i professorat en països europeus.

L’obtenció de la Carta Erasmus ens permet donar un pas endavant en el Pla d’Internacionalització del centre pel que fa a la mobilitat internacional en els Cicles Formatius de Grau Superior.

Tanmateix seguim treballant i avançant en l’augment de participació de l’alumnat i el professorat del centre en mobilitat internacional.