Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

 

Fa anys que l’Institut de l’Ebre ve participant a les xarxes de centres organitzades pel Departament d’Ensenyament, entre les quals està la xarxa 3 de “Serveis d’Assessorament a Empreses”. El dia 29 de novembre representants dels 40 centres que formen part d’aquesta xarxa van vindre al nostre centre per tal d’intercanviar bones pràctiques en relació a la implicació del professorat en la carta de serveis del centre i els projectes que se’n deriven del treball en equip.

 

El professorat que participa a les diferents xarxes és:

 • Xarxa d’Assessorament a les persones:
  • Ferran Sabaté
  • Iris Maturana 
 • Xarxa d’Innova FP:
  • Sisco Besalduch 
 • Xarxa d’Emprenedoria:
  • Dolors Ferreres
 • Xarxa de Qualitat i Millora Contínua:
  • Manu Macías
  • Elisa Puig
  • Armand Pons 
 • Xarxa FP Dual:
  • Raquel Planell
  • Sisco Besalduch
 • Xarxa de Serveis a Empreses.
  • Armand Pons