Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

La participació en la millora de la convivència del centre és cosa de tots, i és per això que, des de l’equip directiu, hem impulsat la creació del Consell de Delegats i Delegades dels grups de classe

 

El passat dia 27 d’octubre vam reunir aquest Consell per tal de tractar temes d’interès per a tot l’alumnat en general: renovació consell escolar, jornada IFest, programes internacionals, activitats extraescolars, etc.

L’alumnat és el centre de la nostra activitat, i l’hem de mantenir informat per potenciar les seves capacitats i activar la seva participació.