Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

CALENDARI 

 • Inscripció a les proves: del 07/10/2021 al 20/10/2021 en el següent: https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/obtencio-titols-fp/
 • Presentació de la documentació per a les convalidacions i exempcions: del 7 al 22 d'octubre de 2021, a la secretaria de l’Institut.
 • Presentació de les sol·licituds de convalidacions singulars: fins al 20 d'octubre de 2021, al Departament d’Educació.
 • Pagament ordinari de la taxa: fins al 21 d'octubre de 2021 (abans de les 22 h).
 • Sol·licitud de recursos addicionals per a aspirants amb el reconeixement oficial de situacions de discapacitat: fins al 8 de novembre de 2021.
 • Consulta de la llista provisional d'admesos i exclosos, amb indicació dels motius d'exclusió i de les convalidacions atorgades: a partir del 25 de novembre de 2021.
 • Presentació de la documentació i reclamacions: del 26 de novembre al 14 de desembre de 2021, a la secretaria de l’Institut de l’Ebre
 • Consulta de la llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 20 de desembre de 2021

 

CARACTERÍSTIQUES DE LES PROVES

Podeu descarregar-vos les característiques específiques de les proves del cicle formatiu de grau mitjà d’Emergències Sanitàries en el següent enllaç.

 

REALITZACIÓ DE LES PROVES

 • Proves tècniques: 
  • realització del 17/01/2022 al 25/01/2022
  • publicació de qualificacions provisionals a partir del 01/02/2022
  • període de reclamacions Del 02/02/2022 al 04/02/2022
  • publicació de qualificacions definitives a partir del 10/02/2022 
 • Proves úniques: 
  • realització del 17/01/2020 al 24/02/2022
  • publicació qualificacions provisionals a partir del 03/03/2022
  • període de reclamacions del 04/03/2022 al 08/03/2022
  • publicació qualificacions definitives a partir del 14/03/2022 
 • Proves pràctiques: 
  • realització del 17/01/2022 al 24/02/2022
  • publicació qualificacions provisionals a partir del 03/03/2022
  • període de reclamacions del 04/03/2022 al 08/03/2022 
 • Proves úniques i pràctiques: 
  • publicació qualificacions definitives a partir del 14/03/2022 
 • Crèdit/mòdul de síntesi/projecte: 
  • informació de la comissió avaluadora als aspirants 15/03/2022 (16.00 h)
  • exposició i defensa del 28/03/2022 al 04/04/2022
  • qualificacions provisionals a partir del 25/04/2022
  • període de reclamacions Del 26/04/2022 al 28/04/2022

 

PUBLICACIÓ DE QUALIFICACIONS DEFINITIVES I LLIURAMENT DE CERTIFICATS

 • Publicació de qualificacions definitives: a  partir del 03/05/2022
 • Lliurament de certificats de qualificacions: a partir del 03/05/2022