Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

 

 Calendari

 • Publicació de l’oferta formativa: 7 de maig de 2021. Cliqueu aquí per fer la consulta
 • Període de Presentació de sol·licituds: de l’11 al 17 de maig de 2021.*
 • Publicació de les llistes de sol·licitud amb la puntuació provisional: 8 de juny de 2021. CONSULTA EL BAREM PROVISIONAL AQUÍPer fer una reclamació cliqueu aquí.
 • Termini per presentar una reclamació: del 9 al 15 de juny de 2021 utilitzant l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions.
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb puntuació un cop resoltes les reclamacions: 18 de juny de 2021. CONSULTA EL BAREM UN COP RESOLTES LES RECLAMACIONS AQUÍ
 • Publicació de la llista ordenada: 23 de juny de 2021. CONSULTA LA LLISTA ORDENADA AQUÍ
 • Publicació de la relació d’alumnes admesos  i llista d’espera:  9  juliol de 2021.
  • Publicació de la relació d’alumnes admesos. 9  juliol de 2021. Consulta AQUÍ la llista d'alumnes admesos
  • Publicació de la llista d'espera.  9  juliol de 2021.  Consulta AQUÍ la llista d'espera
 • Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: del   12 al 16  de juliol de 2021.
 • Publicació de vacants per cicles formatius: 1 de setembre de 2021.
 • Presentació de sol.licituds per a la segona fase d’admissió de participants en el procés de preisncripció: de l’1  al 3 de setembre de 2021.

 

 Preinscripció

*PRESENTAR SOL.LICITUD EN SUPORT ELECTRÒNIC:

La presentació de la sol·licitud ha de fer-se electrònicament. No s’accepten sol·licituds en paper.

El tràmit acaba amb l’enviament del formulari, on s’adjunta la documentació acreditativa necessària, i no s’ha de presentar cap còpia al centre.

Documentació identificativa:

Si s’ha indicat el número identificador de RALC de l’alumne/a, no cal presentar cap documentació identificativa.

Accés a la sol·licitud de preinscripció

– Una vegada enviada la sol·licitud, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si cal. En aquest cas, les dades que es validen són les de la darrera modificació. Igualment, durant el període de presentació de documentació es pot adjuntar la documentació acreditativa que es consideri.

*PRESENTAR SOL.LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC:

Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica poden utilitzar el formulari en suport informàtic disponible al web del Departament d’Educació.

Documentació a adjuntar a la sol·licitud en suport informàtic:

 • Alumne/a Major d’edat (o  fa els anys durant aquest any)
  • DNI o NIE o passaport o document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea.
 • Alumne/a  Menor d’edat (i no  fa els 18 anys durant l’any 2021):
  • De l’alumne: DNI o NIE o passaport o document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea
  • Del pare/mare/tutor: DNI o NIE o passaport o document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea
  • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

Documentació a efectes de baremació:

 • Si encara s’està cursant l’ESO: certificat amb nota mitjana de 1r, 2n, 3r ESO
 • Si ja s’ha finalitzat l’ESO: certificat acadèmic amb nota mitjana numèrica ESO. Si s’ha finalitzat l’ESO a partir del curs 2017-18 o si es cursa actualment el 4t d’ESO d’Educació no cladrà adjuntar cap certificat de qualificació mitjana, Si no s’ha pogut obtenir, no cal  certificació acadèmica (s’obtindrà de les bases de dades  del Departament d’educació) en cas de no obtenir-la caldrà presentar-lo abans de finalitzar el període de reclamació (del 9 al 15 de juny).
 • En el cas d’estudis d’ESO anteriors al curs 2017-2018, cal adjuntar la certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l’etapa.
 • Certificat prova d’accés. No cal certificat si la prova d’accés va ser superada a partir del 2011. Si no s’ha pogut obtenir el certificat, es pot adjuntar la certificació de la superació de la prova fins al final del període de reclamacions (del 9 al 15 de juny).
 • Per a preinscripció a 2n curs: últim butlletí de notes de 1r curs.

Accés a la sol·licitud de preinscripció

IMPORTANT  

REVISEU LES DADES QUAN ES PUBLIQUEN LES LLISTES AMB EL BAREM PROVISIONAL (8 DE JUNY 2021), I COMPROVEU QUE LA VIA D'ACCÉS I LA QUALIFICACIÓ S'HA VALIDAT CORRECTAMENT. SI NO S'HA VALIDAT, ADJUNTEU LA DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITA LA QUALIFICACIÓ DURANT EL PERÍODE DE RECLAMACIONS (DEL 9 AL 15 DE JUNY) 

 

 Matrícula

Els alumnes admesos són únicament els que s'han de matricular. Es considera que els alumnes que no formalitzin la matrícula en el període establert renuncien a la plaça.

Període de matrícula

Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 12 al 16 de juliol de 2021, ambdós inclosos.

Informació important

 • Donada la situació actual i per tal de garantir les mesures de prevenció pel COVID, i reduir al màxim l’entrada de persones al centre:
 1. Cal presentar-se al centre el dia indicat al calendari, amb tota la documentació emplenada i fotocopiada i amb els originals.
 2. El pagament de l’assegurança i/o AFA realitzats.

Quins documents necessito per matricular-me? 

 1. Full de matricula (emplenat i signat). Descarrega aquí el full
 2. Documentació acreditativa dels requisits d'accés als cicles
 3. DNI de l'alumne o alumna o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas d'alumnat estranger.
 4. Targeta sanitària individual
 5. Pagament de l’assegurança i/o AFA (voluntària), presentar el resguard de pagament alhora de realitzar la matrícula. Consulta aquí les instruccions de pagament
 6. La foto es realitzarà a la secretaria del centre

Si l'alumne és menor d'edat:

 1. Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 
 2. DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres. 

CALENDARI DE MATRÍCULA DELS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ CURS 2021-2022

Cal venir a formalitzar la matrícula en la data indicada segons cicle:  

DIA 12 DE JULIOL

CFGM Gestió administrativa

CFGM Preimpressió digital

CFGM Activitats comercials

CFGM Farmàcia i parafarmacia

DIA 13 DE JULIOL

CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques

CFGM Manteniment electromecànic

CFGM Mecanització

CFGM Soldadura i caldereria

DIA 14 DE JULIOL

CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes

CFGM Atenció a persones en situació de dependència

DIA 15 DE JULIOL

CFGM Cures auxiliars d'infermeria (LOGSE)

CFGM Emergències sanitàries

 

DIA 16 DE JULIOL

 

 

Tots aquells que no l’han pogut  fer el  dia corresponent

 

 

Per qualsevol dubte o presentació de documentació al correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.o per telèfon al 977500949/643552697.