Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

CFGM

HORARI

CFGM Gestió administrativa

dimarts 13 abril 19:00 hores

CFGM Preimpressió digital

dijous 15 abril 19:00 hores

CFGM Activitats comercials

dijous 22 abril 18:30 hores

CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques

dijous 15 abril 19:00 hores

CFGM Manteniment electromecànic

dimecres 14 abril 19:00 hores

CFGM Mecanització

dimarts 20 abril 19:00 hores

CFGM Soldadura i caldereria

dimecres 21 abril 19:00 hores

CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes

dimecres 14 abril 19:30 hores

CFGM Cures auxiliars d’infermeria

dimarts 13 abril 19:00 hores

CFGM Emergències sanitàries

dimarts 20 abril 19:00 hores

CFGM Farmàcia i parafarmàcia

dilluns 12 abril 19:30 hores

CFGM Atenció a persones a la dependència

dilluns 12 abril 19:30 hores

CFGS

HORARI

CFGS Administració i finances

dimecres 14 abril 18:30 hores

CFGS Assistència a la direcció

dimecres 14 abril 19:00 hores

CFGS Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia

dimecres 14 abril 19:00 hores

CFGS Màrqueting i publicitat

dimarts 13 abril 19:00 hores

CFGS Automatització i robòtica industrial

dimecres 14 abril 19:00 hores

CFGS Eficiència energètica

dimecres 21 abril 19:00 hores

CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica

dimecres 28 abril 19:00 hores

CFGS Administració de sistemes informàtics en la xarxa amb( ciberseguretat )

dilluns 12 abril 19:00 hores

CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

dimarts 20 abril 19:00 hores

CFGS Laboratori clínic i biomèdic

dijous 15 abril 19:00 hores

CFGS Dietètica (LOGSE)

dimarts 20 abril 19:00 hores

CFGS Integració social

dimarts 20 abril 19:00 hores

CFGS Educació infantil

dijous 22 abril 19:30 hores

CAM

HORARI

Curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà

dimecres 14 abril 19:00 hores

IFE

HORARI

Itinerari formatiu específic - Manteniment d'instal·lacions esportives

dimecres 14 abril 19:00 hores

  

L’accés al centre es durà a terme en grups de 10 persones, complint amb les mesures organitzatives i de seguretat antiCovid. En cas que un cicle tingui una demanda superior a 10 persones, es proposarà una altra data alternativa. Des del centre se us confirmarà el dia, hora i lloc de la jornada de portes obertes.

 

 Si esteu interessats en diferents cicles, podeu completar el qüestionari més d’un cop.

 

Les famílies professionals de l’Institut de l’Ebre són: 

 
  CFGM
 
  CFGS
     
 
  Administració i gestió
 
  Arts gràfiques
     
 
  Comerç i màrqueting
 
  Electricitat i electrònica
     
 
  Energia i aigua
 
  Instal.lació i manteniment 
     
 
  Fabricació mecànica
 
  Informàtica i comunicacions
     
 
  Sanitat
 
  Serveis socioculturals i a la comunitat