Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

CONSULTA ELS LLISTATS D'ADMESOS I EN LLISTA D'ESPERA:

 

Alumnes preinscrits amb plaça assignada (matrícula ordinària): 

 • De l'1 al 7 de setembre de 2020 (En cas de no formalitzar la matrícula, es considera que renuncien a la plaça adjudicada).

El centre gestionarà el tràmit de la matrícula de forma telemàtica (presentant tota la documentació a través dels formularis habilitats per aquest fi) i tan sols en casos excepcionals es podrà demanar cita prèvia. Una vegada rebuda la documentació correctament el  centre respondrà amb un correu de confirmació de recepció, com a justificant de la formalització de la matrícula.

Correu electrònic per dubtes i consultes: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Telèfon de contacte: 977500949643552697.

 

INFORMACIÓ SOBRE LA GESTIÓ DE LES LLISTES D'ESPERA I DE CICLES AMB PLACES VACANTS PEL CURS 2020-2021

Cliqueu aquí per a més informació.

 

DOCUMENTACIÓ PER A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

HEU DE SEGUIR ELS PASSOS SEGÜENTS:

IMPORTANT

LA DOCUMENTACIÓ LA PODEU ANAR PREPARANT DURANT EL MES D’AGOST I A PARTIR DEL DIA 1 DE SETEMBRE ESTARÀ ACTIU EL FORMULARI PER PRESENTAR TOTA LA DOCUMENTACIÓ. ESPEREU A FER EL PAGAMENT AL SETEMBRE.

EL FULL DE MATRÍCULA ÉS  AUTOEMPLENABLE, ÉS NECESSARI QUE ESTIGUI BEN EMPLENAT I AMB MAJÚSCULES (CAL DESCARREGAR EL DOCUMENT I AFEGIR AL NOM DEL FITXER EL VOSTRE NOM I COGNOM, PER DESPRÉS PENJAR-LO AL FORMULARI). NO CAL SIGNAR EL DOCUMENT, LA SIGNATURA SERÀ RECOLLIDA A L’INICI DE CURS. 

LA DOCUMENTACIÓ SOLS S'ADMETRÀ ENVIADA AL FORMULARI.

 1. Empleneu el full de matrícula de CFGM (descarregueu-lo AQUÍ i guardeu-lo, afegint el vostre nom i cognom al fitxer per desprès penjar-lo al formulari)
 2. Pengeu la següent  documentació al formulari (Al formulari s’indiquen amb números els documents a adjuntar)

                    FORMULARI GM ACTIU A PARTIR DE L’1 DE SETEMBRE  

 

Documentació :

(1) Full de matrícula de CFGM

(2) Fotografia mida DNI 

(3) Foto del  DNI 

(4) Resguard de pagament: Cal fer el pagament de l’Assegurança Escolar Obligatòria i de l’AFA (voluntària), al Banc de Sabadell. MIREU LES INSTRUCCIONS PAGAMENT

(5) Requisit d’accés (Fotocòpia de Títol ESO o resguard d'ESO, prova d’accés a grau mitjà, CAM i altres estudis equivalents)

En cas de ser menor d’edat:

(6) Foto llibre de família (full on consten titulars i full on consta l'alumne/a)

(7) Document d’identificació del pare, mare  o tutor/a responsable 

De manera excepcional es podrà demanar cita prèvia, trucant al telèfon    977500949 i 643552697. 

 

DOCUMENTACIÓ PER A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

HEU DE SEGUIR ELS PASSOS SEGÜENTS:

IMPORTANT

LA DOCUMENTACIÓ LA PODEU ANAR PREPARANT DURANT EL MES D’AGOST I A PARTIR DEL DIA 1 DE SETEMBRE ESTARÀ ACTIU EL FORMULARI PER PRESENTAR TOTA LA DOCUMENTACIÓ. ESPEREU A FER EL PAGAMENT AL SETEMBRE

EL FULL DE MATRÍCULA ÉS  AUTOEMPLENABLE, ÉS NECESSARI QUE ESTIGUI BEN EMPLENAT I AMB MAJÚSCULES (CAL DESCARREGAR EL DOCUMENT I AFEGIR AL NOM DEL FITXER EL VOSTRE NOM I COGNOM, PER DESPRÉS PENJAR-LO AL FORMULARI). NO CAL SIGNAR EL DOCUMENT, LA SIGNATURA SERÀ RECOLLIDA A L’INICI DE CURS. 

LA DOCUMENTACIÓ SOLS S'ADMETRÀ ENVIADA AL FORMULARI.

 1. Empleneu el full de matrícula de CFGS (descarregueu-lo AQUÍ i guardeu-lo, afegint el vostre nom al fitxer per després penjar-lo al formulari)
 2. Pengeu la següent  documentació al formulari (Al formulari s’indiquen amb números els documents a adjuntar)

            FORMULARI GS ACTIU A PARTIR DE L’1 DE SETEMBRE 

 

Documentació :

(1) Full de matrícula 

(2) Fotografia mida DNI 

(3) Foto del  DNI 

(4) Resguard de pagament: Cal fer el pagament de l’Assegurança Escolar Obligatòria i/o de l’AFA (voluntària), taxes de CFGS al Banc de Sabadell. MIREU LES INSTRUCCIONS PAGAMENT

(5) Justificant d’exempció o bonificació, si s’escau.

(6) Requisit d’accés (Fotocòpia de Títol batxillerat o resguard batxillerat, prova d’accés a grau superior, CAS, títol o resguard de grau mitjà o altres estudis equivalents)

En cas de ser menor d’edat:

(7) Foto llibre de família (full on consten titulars i full on consta l'alumne/a)

(8) Document d’identificació del pare, mare  o tutor/a responsable 

De manera excepcional es podrà demanar cita prèvia, trucant al telèfon    977500949643552697. 

 

ALUMNAT DE CFGS  QUE REALITZA MATRÍCULA PER UF SOLTES

En cas de realitzar la matrícula per UF soltes, cal que us descarregueu el full de currículum del cicle al qual us inscriviu indicant les UFs, i després adjunteu-lo  al formulari.

CFGS
1r CFGS Administració i finances  
2n CFGS Administració i finances 
1r CFGS Assistència a la direcció
2n CFGS Assistència a la direcció 
1r CFGS Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia
2n  CFGS Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia
1r CFGS Modelisme i Matriceria Ceràmica
2n  CFGS Modelisme i Matriceria Ceràmica
1r CFGS Màrqueting i publicitat
2n CFGS Màrqueting i publicitat
1r CFGS Automatismes i robòtica industrial
2n  CFGS Automatismes i robòtica industrial
1r CFGS Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica
2n CFGS Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica
1r CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica
2n CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica
1r CFGS Administració de sistemes informàtics en la xarxa (ciberseg)
2n CFGS Administració de sistemes informàtics en la xarxa (ciberseg)
2n CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
1r CFGS Laboratori clínic i biomèdic
2n  CFGS Laboratori clínic i biomèdic
1r CFGS Dietètica
2n CFGS Dietètica
1r CFGS Integració social
2n  CFGS Integració social
1r CFGS Educació infantil
2n  CFGS Educació infantil

  

NOTA INFORMATIVA 

 • Per matricular-se cal presentar la documentació que acredita el compliment dels requisits d'accés. 
 • Els alumnes que els compleixen però que per causes justificades no poden presentar la documentació es matriculen condicionalment (la matrícula s'anul·la si, abans de l'inici del curs, no presenten la documentació pendent).
 • Els alumnes amb titulacions estrangeres han d'acreditar que han iniciat el tràmit d'homologació o convalidació amb la presentació del volant d'inscripció condicional vigent. Cal tenir present que el volant acreditatiu d'haver iniciat el tràmit d'homologació manté la seva vigència únicament durant un curs acadèmic i que la matrícula queda condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d'homologació. Els centres han d'informar al Departament d'Educació dels alumnes que tinguin matriculats condicionalment amb volant acreditatiu d'haver iniciat el tràmit d'homologació i n'han de fer el seguiment fins a la resolució de l'expedient d'homologació o convalidació, a fi de comprovar el compliment dels requisits d'accés.
 • Als alumnes que han participat en el procés de preinscripció però no compleixen els requisits acadèmics per matricular-se en el període ordinari de matrícula, no se'ls manté la plaça assignada.
 • Un cop finalitzat el període ordinari de matrícula, si queden places vacants, el centre ofereix aquestes places als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l'ordre de la llista d'espera. La llista d'espera està en funcionament fins al 18 de setembre de 2020.
 • A partir del dia 18 s'adjudicaran les places vacants.