Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

DOCUMENTACIÓ  PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA

GRAU MITJÀ: Matricula: Del 9 al 15 de juliol de 2019.

I haureu de dur-nos:

 • 2 fotos mida DNI
 • 2 fotocòpies DNI
 • En cas de ser menors d'edat: original i fotocòpia del llibre de família i 1 fotocòpia DNI mare/pare/tutor/a.
 • Certificat d’estudis finalitzats
 • fer el pagament a consergeria de l’Assegurança Escolar Obligatòria i de l’AMPA

 

GRAU SUPERIOR : Matrícula: del 18 al 23 de juliol de 2019

I haureu de dur-nos: 

 

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA  

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Calendari preinscripció i matrícula CF Grau Mitjà:

 • Publicació de l'oferta inicial: 10 de maig de 2019
 • Termini per presentar sol·licituds: del 14 al 21 de maig de   2019  SOL·LICITUD TELEMÀTICA   
 • Termini per presentar documentació: 23 de maig de 2019
 • Publicació llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 7 de juny de 2019
 • Termini per presentar una reclamació: del 10 al 14 de juny de 2019
 • Publicació llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 19 de juny de 2019
 • Sorteig del número de desempat: 20 de juny de 2019 a les 11 h (serveis centrals del Departament d'Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona).
 • Publicació llista de sol·licituds ordenada definitiva: 25 de juny de 2019
 • Publicació de l'oferta final: 5 de juliol de 2019
 • Publicació de la llista d'admesos i llista d'espera: 8 de juliol de 2019
 • Termini de matrícula ordinària (alumnes preinscrits amb plaça assignada): del 9 al 15 de juliol de 2019
 • Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants: 2 de setembre de 2019
 • Presentació de sol·licituds per a la segona fase d'admissió de participants en el procés de preinscripció: dies 2 i 3 de setembre de 2019
 • Llista d'admesos de la 2a fase: 4 de setembre de 2019

Més informació a la web del Departament d'Ensenyament.

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Calendari preinscripció i matrícula CF Grau Superior

 • Publicació de l'oferta inicial: 24 de maig de 2019
 • Termini per presentar la sol·licitud: del 29 de maig al 5 de juny de 2019   SOL·LICITUD TELEMÀTICA
 • Termini per presentar la documentació: 7 de juny de 2019
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 28 de juny de 2019
 • Termini per presentar reclamacions: de l'1 al 4 de juliol de 2019
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 8 de juliol de 2019
 • Sorteig del número de desempat: 9 de juliol de 2019 a les 11 h. (serveis centrals del Departament d'Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona)
 • Llista ordenada definitiva: 10 de juliol de 2019
 • Publicació de l'oferta final: 16 de juliol de 2019
 • Llistes d'alumnes admesos i llistes d'espera: 17 de juliol de 2019
 • Termini per fer la matrícula (alumnes preinscrits admesos): del 18 al 23 de juliol de 2019

Més informació a la web del Departament d'Ensenyament.