Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

És un mecanisme d’identificació i signatura electrònica orientat a la ciutadania i basat en l'enviament d’una contrasenya d'un sol ús al mòbil. Es pot utilitzar per a identificar-se en la majoria de tràmits amb les administracions catalanes i des de qualsevol dispositiu (no cal instal·lar res). Obtindre'l és necessari per realitzar el pas 2, consultar el teu número d'identificador.

 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/

 

L'identificador de l'alumne és el número d'inscripció al Registre d'alumnes de Catalunya (RALC), que s'assigna (de manera única) a un alumne quan fa la primera matrícula en centres educatius públics i privats d'ensenyaments reglats no universitaris que desenvolupen l'activitat a Catalunya. Aquest número el necesitarás per realitzar la preinscripció.

 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne?moda=1

 

PREINSCRIPCIÓ A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Calendari preinscripció i matrícula CF Grau Mitjà:

 • Publicació de l'oferta inicial: 10 de maig de 2019
 • Termini per presentar sol·licituds: del 14 al 21 de maig de   2019  SOL·LICITUD TELEMÀTICA   
 • Termini per presentar documentació: 23 de maig de 2019
 • Publicació llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 7 de juny de 2019
 • Termini per presentar una reclamació: del 10 al 14 de juny de 2019
 • Publicació llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 19 de juny de 2019
 • Sorteig del número de desempat: 20 de juny de 2019 a les 11 h (serveis centrals del Departament d'Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona).
 • Publicació llista de sol·licituds ordenada definitiva: 25 de juny de 2019
 • Publicació de l'oferta final: 5 de juliol de 2019
 • Publicació de la llista d'admesos i llista d'espera: 8 de juliol de 2019
 • Termini de matrícula ordinària (alumnes preinscrits amb plaça assignada): del 9 al 15 de juliol de 2019
 • Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants: 2 de setembre de 2019
 • Presentació de sol·licituds per a la segona fase d'admissió de participants en el procés de preinscripció: dies 2 i 3 de setembre de 2019
 • Llista d'admesos de la 2a fase: 4 de setembre de 2019

Més informació a la web del Departament d'Ensenyament.

PREINSCRIPCIÓ A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Calendari preinscripció i matrícula CF Grau Superior

 • Publicació de l'oferta inicial: 24 de maig de 2019
 • Termini per presentar la sol·licitud: del 29 de maig al 5 de juny de 2019   SOL·LICITUD TELEMÀTICA
 • Termini per presentar la documentació: 7 de juny de 2019
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 28 de juny de 2019
 • Termini per presentar reclamacions: de l'1 al 4 de juliol de 2019
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 8 de juliol de 2019
 • Sorteig del número de desempat: 9 de juliol de 2019 a les 11 h. (serveis centrals del Departament d'Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona)
 • Llista ordenada definitiva: 10 de juliol de 2019
 • Publicació de l'oferta final: 16 de juliol de 2019
 • Llistes d'alumnes admesos i llistes d'espera: 17 de juliol de 2019
 • Termini per fer la matrícula (alumnes preinscrits admesos): del 18 al 23 de juliol de 2019

Més informació a la web del Departament d'Ensenyament.

PODEU REALITZAR LA VOSTRA SOL.LICITUD DE DOS MANERES

Sol·licitud electrònica

Requereix:

a) Identificació idCat Mòbil (del tutor legal si l’alumne és menor d’edat)

b) Disposar d’IDALU (número d’identificació de l’alumne). El disposa l’alumnat escolaritzat a Catalunya des del 2015/2016 i l’ha de facilitar el centre on s’està escolaritzat o bé obtenir-lo a través de la pàgina web del departament d’Educació.

No s'ha de presentar el resguard de la sol·licitud ni cap documentació d'identificació de la persona sol·licitant ni de l'alumne. El tràmit de presentació de la sol·licitud acaba amb l'enviament del formulari.

Només cal presentar la documentació si no s'ha pogut validar electrònicament, al centre que s'ha demanat en primer lloc i en el termini establert.

Sol·licitud amb suport informàtic(per a aquells que no la poden fer amb sol·licitud electrònica)

Cal presentar la documentació següent al centre escollit en primera opció:

 • Resguard de la sol·licitud.
 • Si l'alumne es major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2019 ha de presentar original i fotocòpia del DNI o NIE si no s'ha pogut validar el document telemàticament; original i fotocòpia del passaport o del document d'identitat del país d'origen, si es tracta d'estrangers comunitaris, si és el document amb que s'ha identificat.

Si l'alumne és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2019 també s'ha de presentar:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne i de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), si no s'ha pogut validar el document telemàticament; o original i fotocòpia del passaport o del document d'identitat del país d'origen si es tracta d'estrangers comunitaris, si és el document amb què s'han identificat.