Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE SEMIPRESENCIALITAT

Per demanar la semipresencialitat  cal presentar a la secretaria del centre  la següent documentació en funció de la causa:

 • Causa: Treball :
  • Informe vida laboral
  • Contracte de treball o bé informe de l’empresa, que indiqui l’horari de treball.
 • Causa:  Treball autònoms:
  • Alta de l’impost d’activitats econòmiques (IAE)
  • Rebut de cotització al règim especial
 • Causa:  Tenir fills:
  • Fills fins als 12 anys. Llibre de família (original i fotocòpia)
 • Causa:  Qualsevol altra circumstància excepcional.
  • Altres casos. Documentació emesa per algun organisme oficial, entitat social, entitat sociosanitària.

La documentació dalt esmentada cal que vagi acompanyada d’una  sol·licitud (descarregueu aquí el model de sol·licitud general) i una declaració jurada en els casos en els quals les casuses són tenir fills o qualsevols altra circumstància excepcional (descarregueu aquí la declaració jurada)


 
OBSERVACIONS

Quan sol·liciteu la semipresencialitat heu de tenir en compte que.

 1. Hi hagi una coincidència horària amb els mòduls/UFs que sol·liciteu
 2. Coincidència de la durada del contracte amb un mínim del 30% del curs escolar (equivalent a 1 trimestre) amb Mòduls/UFs afectats.