Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

Finalitzada la matrícula i tancada la llista d'espera, el 4 de setembre de 2018 el Departament d'Ensenyament informa dels centres i cicles amb places vacants.

S'obre un segon període d'admissió en què només poden participar

  • les persones que van participar en el primer període i no van obtenir plaça i
  • les persones que van obtenir plaça però no es van matricular.

Els participants han d'acreditar amb els certificats corresponents que compleixen els requisits d'accés i la qualificació dels estudis o de la prova que els dóna accés als cicles.

L'acreditació d'haver pres part en el procés de preinscripció ordinari es pot fer amb la còpia de la sol•licitud corresponent.

  • Termini per presentar la sol•licitud i la documentació: dies 5 i 6 de setembre de 2018. Els participants que vulguin ampliar les peticions de la sol•licitud de preinscripció, d’entre les places vacants existents, ho han de fer mitjançant un formulari electrònic.(Rebreu un correu electrònic)
  • Llista d'admesos al centre: el dia 13 de setembre de 2018

En aquest segon període, els centres assignen les places segons l'ordre següent:

  • persones que van participar en el procés de preinscripció ordinari, complien els requisits d'accés al cicle i no van obtenir plaça, tenint en compte la qualificació al•legada,
  • persones que van obtenir plaça però no es van poder matricular perquè estaven pendents de la qualificació de setembre de l'ESO.

En cas d'empat, per ordenar les sol•licituds s'utilitza la qualificació global de l'ESO o dels estudis o prova que dona dret a l'accés. Si persisteix l'empat, l'ordre es determina per sorteig.

Les qualificacions de les proves d'accés als cicles formatius s'han de presentar durant el període de preinscripció, juntament amb la sol•licitud. 

Més informació a la web del Departament d'Ensenyament.