Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

Termini per fer la matrícula: (alumnes preinscrits amb plaça assignada) del 18 al 23 de juliol de 2018

GESTIÓ DE VACANTS

Un cop finalitzat el període de matrícula, si queden places vacants, el centre ofereix aquestes places als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l'ordre de la llista d'espera.

DOCUMENTACIÓ

Descarrega i emplena aquests documents