Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

Termini de matrícula ordinària (alumnes preinscrits amb plaça assignada): del 4 a l'11 de juliol de 2018.

Finalitzada la matrícula i tancada la llista d'espera, el 4 de setembre de 2017 el Departament d'Ensenyament informa dels centres i cicles amb places vacants.

S'obre un segon període d'admissió en què només poden participar: 

  • les persones que van participar en el primer període i no van obtenir plaça i
  • les persones que van obtenir plaça però no es van matricular.
  • Els participants han d'acreditar amb els certificats corresponents que compleixen els requisits d'accés i la qualificació dels estudis o de la prova que els dóna accés als cicles.

L'acreditació d'haver pres part en el procés de preinscripció ordinari es pot fer amb la còpia de la sol•licitud corresponent.

  • Termini per presentar la sol•licitud i la documentació: dies 5 i 6 de setembre de 2018
  • Llista d'admesos al centre: abans de la data d'inici del curs 2018-2019

En aquest segon període, els centres assignen les places segons l'ordre següent:

  • persones que van participar en el procés de preinscripció ordinari, complien els requisits d'accés al cicle i no van obtenir plaça, tenint en compte la qualificació al•legada,
  • persones que van obtenir plaça però no es van poder matricular perquè estaven pendents de la qualificació de setembre de l'ESO.

En cas d'empat, per ordenar les sol•licituds s'utilitza la qualificació global de l'ESO o dels estudis o prova que dona dret a l'accés. Si persisteix l'empat, l'ordre es determina per sorteig.

Les qualificacions de les proves d'accés als cicles formatius s'han de presentar durant el període de preinscripció, juntament amb la sol•licitud. 

DOCUMENTACIÓ

Descarrega i emplena aquests documents