Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

Podeu sol·licitar el títol acadèmic a partir del dia 12 de juliol.

Cal presentar a la secretaria del centre:

  • Imprès emplenat  de  sol·licitud  de  títol  acadèmic. Descarrega’l aquí  
  • Fotocòpia del DNI/NIE
  • Ingressar l’import de la taxa corresponent i tornar a la secretaria el resguard signat i segellat per La Caixa.

Taxes

  • Títol de tècnic/a: 66,90 euros
  • Títol de tècnic/a superior: 74,95 euros