Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

Inscripció: del 20 de març (a partir de les 9 h) fins al 29 de març de 2017
Per a més informació: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/