Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

Inscripció de l’alumnat que els queden pendents crèdits   dels cicles formatius LOGSE ja extingits: del 3 al 14 d’octubre (inscripció a la secretaria del centre).
Cicles formatius LOGSE ja extingits:
- CFGS Gestió comercial i màrqueting
- CFGS Secretariat
- CFGS Laboratori de diagnòstic clínic
- CFGM Comerç