Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

Què estudiaràs?  

 
Mòduls Professionals Unitats formatives Hores
M01. Manteniment mecànic preventiu del vehicle

UF 1 Funcionament electromecànic del vehicle

UF 2 Manteniment i reparacions simples

33

33 

M02. Logística sanitària en emergències

UF1 Desplegament en emergències 

UF2 Materials, subministraments i comunicacions

UF3 Coordinació d'evacuació

30

40

29 

M03. Dotació sanitària

UF 1 Manteniment de la dotació sanitària

UF 2 Condicionament de la dotació sanitària

UF 3 Control del material

UF4 Control de la documentació

44

30

25

33

M04. Assistència sanitària inicial en situacions d'emergència

UF 1 Atenció sanitària immediata 96

UF 2 Atenció a múltiples víctimes

96

36

M05. Assistència sanitària especial en situacions d´emergència

UF1 Material i medicació

UF2 Lesions per agents físics

UF3 Lesions per agents químics i biològics

UF4 Patologia orgànica d'urgència

UF5 Patologia neurològica i psiquiàtrica d'urgència

UF6 Atenció al part imminent

 

26

105

40

93

33

33

M06. Evacuació i trasllat

 

 

UF 1 Condicionaments d'espais d'intervenció

UF 2 Mobilització

UF 3 Immobilització

UF 4 Conducció i transferència

30

65

70

33 

M07. Suport psicològic en situacions d´emergència

UF1 Suport psicològic en situacions d'emergència

66
M08. Plans d´emergència i dispositius de riscs previsibles

UF 1 Plans d'emergència

UF 2 Dispositius de risc previsibles

33

33

M09. Teleemergències

UF 1 Centres coordinadors 33

UF 2 Recepció i valoració de la demanda

33

 

33
M10.Anatomofisiologia i patologia bàsiques

UF1 L'organització del cos humà

UF2 La salut i la malaltia

UF3 El moviment i la percepció

UF4 L'oxigenació i la distribució de la sang

UF5 El metabolisme i l'excreció

UF6 La regulació interna i la seva relació amb l'exterior

 

19

22

22

22

22

25

M11. FOL

UF1 Incorporació al treball

UF2 Prevenció de riscos laborals

66

33

M12. EIE

UF1 Empresa i iniciativa emprenedora

66

M13. Anglès tècnic

UF1 Anglès tècnic

99

M14. Crèdit de síntesi UF1 Síntesi

66

M15. Formació en centres de treball UF1 Formació en centres de treball

383