Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

Què estudiaràs? 

 
Mòduls Unitats formatives Hores

M01: Muntatge i manteniment d’equips 

UF 1: Electricitat a l’ordinador

UF 2: Components d’un equip microinformàtic

UF 3:  Muntatge d’un equip microinformàtic

UF 4: Noves tendències de muntatge 

UF 5: Manteniment d’equips microinformàtics

UF 6: Instal•lació de programari

25

28

28

28

28

28

M02: Sistemes operatius monolloc 

 

UF 1: Introducció als sistemes operatius

UF 2: Sistemes operatius propietaris

UF 3: Sistemes operatius lliures

33

33

33

M03 Aplicacions ofimàtiques 

 

UF 1: Aplicacions ofimàtiques i atenció a l’usuari

UF 2: El correu i l’agenda electrònica

UF 3: Processadors de text  

UF 4: Fulls de càlcul  

UF 5: Bases de dades  

UF 6: Imatge i vídeo – Presentacions   

20

20

30

30

35

30

M04 Sistemes operatius en xarxa 

UF 1: Sistemes operatius propietaris en xarxa

UF 2: Sistemes operatius lliures en xarxa

UF 3: Compartició de recursos i seguretat

UF 4: Integració de sistemes operatius 

36

36

24

36

M05  Xarxes locals 

UF 1: Introducció a les xarxes locals

UF 2: Configuració de commutadors  i encaminadors

UF 3: Resolució d’incidències en xarxes locals

66

66

33

M06  Seguretat informàtica

UF 1: Seguretat passiva

UF 2: Còpies de seguretat

UF 3: Legislació de seguretat i protecció de dades

UF 4: Seguretat activa

UF 5: Tallafocs i monitoratge de xarxes

24

26

20

24

38

M07  Serveis de xarxa  

UUF 1: Configuració de la xarxa (DNS i DHCP)

UF 2: Correu electrònic i transmissió d’arxius

UF 3: Servidor web i servidor intermediari o proxy

UF 4: Accés a sistemes remots

36

32

32

32

M08  Aplicacions Web

UF 1: Ofimàtica  i  eines web

UF 2: Gestors d’arxius web

UF 3: Gestors de continguts

UF 4: Portals web d’aprenentatge 

UF 5. Fonaments d'HTML i fulls d'estils

22

25

30

30

58

M09: FOL

UF 1: Incorporació al treball

UF 2: Prevenció de riscos laborals

66

33

M10: EIE

UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora

66

M11 Anglès tècnic

UF 1: Anglès tècnic

99

M12 Síntesi UF1: Síntesi 99
M12: Formació en centres de treball   350