Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

Què estudiaràs? 

 
Mòduls Unitats formatives Hores
M01: Processos de mecanització

UF 1 Processos de mecanització per arrencament de ferritja

UF 2 Processos de mecanització per abrasió, electroerosió, procediments especials, tall i conformat

UF 3 Costos de mecanitzat

UF 4 Tractaments tèrmics

44

33

11

11

M02: Mecanització per control numèric

UF 01 Programació de màquines de CNC

UF 02 Preparació de màquines de CNC

UF 03 Mecanització en màquines de CNC 

88

66

77

M03: Fabricació per abrasió, electroerosió, tall i conformat i processos especials

UF 1 Fabricació per abrasió

UF 2 Fabricació per electroerosió

UF 3 Fabricació per processos especials

UF 4 Fabricació per tall

UF 5 Processos de conformat

UF 6 Processos de soldadura

33

33

33

33

33

33

M04: Fabricació per arrencament de ferritja

 

UF 1 Torn

UF 2 Fresadora

UF 3 Màquines auxiliars per a l’arrencament de ferritja

UF 4 Organització de processos de mecanitzat per arrencament de ferritja 

143

110

22

22

M05: Sistemes automatitzats

 

UF 1 Preparació de sistemes automàtics

UF 2 Programació de sistemes automàtics

66

66

M06: Interpretació i representació gràfica

UF 1 Interpretació gràfica

UF 2 Representació gràfica

66

33

M07: Metrologia i assaigs

UF 1 Metrologia

UF 2 Assaigs mecànics, metal·logràfics i no destructius

UF 3 Control de processos

UF 4 Sistemes i models de gestió de qualitat

33

33

22

11

M08: Formació i orientació laboral

UF 1: Incorporació al treball.

UF 2: Prevenció de riscos laborals.

66

33

M09: Empresa i iniciativa emprenedora

UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora.

66

M10: Anglès tècnic UF 1: Anglès tècnic. 99
M11: Síntesi UF 1: Síntesi. 66
M12: Formació en centres de treball   317