Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

Què estudiaràs?  

 
Mòduls Professionals Unitats formatives Hores
M01. Dinamització del punt de venda

UF1 Organització de l’espai comercial i gestió de l’àrea expositiva

UF2 Aparadorisme: muntatge i manteniment. 

UF3 Accions promocionals en el punt de venda. 

66

66

33

M02. Gestió de compres

UF1 Aprovisionament 

UF2 Procés de compra i seguiment 

33

66

M03. Gestió d’un petit comerç

UF1 Emprenedoria i creació d’empresa. 

UF2 Gestió econòmica d'un petit comerç. 

UF3 Procés administratiu, comptable i fiscal. 

33

66

66

M04. Processos de venda

UF1 Venda al consumidor final. 

UF2 Venda a intermediaris, empreses i organitzacions. 

UF3 Terminal punt de venda (TPV) i altres eines de gestió de venda. 

66

66

33

M05. Serveis d’atenció comercial

UF1 Atenció presencial i telefònica al client 

UF2 Atenció per escrit al client 

UF3 Serveis al consumidor 

44

44

44

M06. Tècniques de magatzem

UF1 Organització i seguretat del magatzem. 

UF2 Recepció de mercaderies. 

UF3 Expedició de mercaderies. 

UF4 Inventari i gestió d’estocs. 

33

33

33

33

M07. Venda tècnica

UF1 Venda de serveis 

UF2 Venda de productes comercials 

UF3 Venda de productes industrials, del sector primari i immobiliaris 

UF4 Telemàrqueting 

66

45

33

21

M08. Anglès

UF1 Anglès Tècnic 

99

M09. Aplicacions informàtiques pel comerç 

UF1 Tecnologies digitals i eines d’internet per l’empresa. 

UF2 Edició digital de material publicitari. 

UF3 Gestió informatitzada per al comerç. 

33

88

44

M10. Comerç electrònic

UF1 Gestió de la web i la botiga virtual 

UF2 Execució del pla de màrqueting digital 

UF3 Comunicació empresarial en l’entorn digital 

45

33

21

M11. Màrqueting en l’activitat comercial

UF1 Màrqueting i investigació de mercats 

UF2 Polítiques comercials i pla de màrqueting 

45

54

M12. Formació i orientació laboral

UF1 Incorporació al treball 

UF2 Prevenció dels riscos laborals

66

33

M13. Síntesi d’activitats comercials 

UF1 Síntesi d’activitats comercials 

66
M14. Formació pràctica en centres de treball

UF1 Formació en centres de treball

350