Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

Durada:
2 cursos acadèmics
Horari:
1r de 8h a 14,30h
2n de 15,00h a 20,30h
Hores de pràctiques:
383
Modalitat Dual:
No
Informa't a:
Secretaria o
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Aprèn treballant

És un cicle de dos cursos on podràs aprendre a treballar per a donar assistència adreçada a les persones dependents, no autosuficients a nivell funcional i que requereixen un ajut, vigilància o cura especial.

Els col•lectius amb els quals podràs treballar en el futur s’ inclouen en els grups següents: persones grans, malalts crònics amb dependència i pacients en situació terminal, malalts amb demència, així com persones amb malaltia mental i persones amb diversitat funcional física i cognitiva.

A CFGM d’Atenció  a persones en situació de dependència, aprendràs treballant fent pràctiques en empreses tant públiques com privades del nostre territori

 

Què faràs?

 • Determinar les necessitats assistencials i psicosocials de la persona en situació de dependència.
 • Organitzar les activitats d’atenció a les persones en situació de dependència (higiene personal, atenció psicosocial, alimentació...), afavorint la seva col•laboració i la de la família.
 • Gestionar la documentació bàsica i el pressupost de la unitat de convivència.
 • Realitzar les activitats de manteniment i neteja del domicili de l’usuari.
 • Realitzar els trasllats, mobilitzacions i suport a la deambulació de les persones en situació de dependència.
 • Realitzar la gestió bàsica per a la creació i funcionament d’una petita empresa

 

De què pots treballar?

 • Governant/a o responsable de planta en les institucions residencials.
 • Cuidador/a de persones grans, persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial en les diferents institucions.
 • Tècnic/a d’atenció a domicili.
 • Treballador/a familiar.
 • Auxiliar d’educació especial en centres educatius.
 • Teleoperador/a d’assistència.
 • Assistent personal.

Què estudiaràs? 

 
Mòduls Unitats formatives Hores
M01: Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència

UF1. Context de la intervenció sociosanitària

UF2.  Organització de la intervenció sociosanitària

44

88

M02: Atenció Sanitària 

UF1.  Mobilització de persones en situació de dependència

UF2.  Activitats d’assistència sanitària

UF3.  Suport en la ingesta

UF4.  Aplicació de tractaments per a persones en situació de dependència

54

66

33

45

M03: Atenció higiènica

UF1.  Higiene personal

UF2.  Higiene de l’entorn

33

33

M04: Atenció i suport psicosocial

 

UF1.  Suport en el desenvolupament dels hàbits d’autonomia personal i social

UF2.  Suport en l’estimulació cognitiva de les persones

UF3.  Suport en l’animació grupal

UF4.  Suport en el desenvolupament de les relacions socials

66

66

33

66

M05: Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència.

 

UF1.  Autonomia personal

UF2.  Persones grans

UF3.  Persones amb malaltia mental

UF4.  Persones amb discapacitat intel•lectual

UF5.  Persones amb discapacitat física

43

42

27

26

27

M06: Teleassistència

UF1.  Teleassistència

66

M07: Suport domiciliari

UF1.  Organització del treball domiciliari

UF2.  Gestió i administració de la llar

UF3.  Gestió i preparació de l’alimentació

UF4.  Manteniment i neteja de la llar

45

40

60

53

M08: Suport en la comunicació

UF1.  Suport en la comunicació

66

M09: Destreses socials

UF 1.  Habilitats socials del professional

UF2. Treball en equip

50

49

M10: Primers auxilis

UF1.  Recursos i trasllat d’accidentat

UF2.  Suport vital bàsic (SVB) i ús dels desfibril•ladors

UF3.  Atenció sanitària d’urgència

22

22

22

M11: Formació i orientació laboral

UF 1: Incorporació al treball.

UF 2: Prevenció de riscos laborals.

66

33

M12: Empresa i iniciativa emprenedora

UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora.

66

M13: Anglès tècnic UF 1: Anglès tècnic. 99
M14: Síntesi UF 1: Síntesi. 66
M15: Formació en centres de treball   383

 

 

 

Durada:
2 cursos acadèmics
Horari:
1r curs de 8h a 14,30h
2n curs de 15,00h a 20,30h
Hores de pràctiques:
350
Modalitat Dual:
No
Informa't a:
Secretaria o
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Aprèn treballant

T’agradaria treballar en una farmàcia? El tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia assisteix en la dispensació i elaboració de productes farmacèutics i realitza la venda de productes parafarmacèutics, és a dir , productes relacionats amb la salut, higiene corporal, estètica, cosmètica  o dietètica.

També fomenta la promoció de la salut i executa tasques administratives i de control de magatzem.

 

Què faràs?

 • Rebre i atendre als clients.
 • Entendre  les necessitats dels clients. 
 • Informar, assessorar i aconsellar als clients.
 • Empaquetar els productes venuts i realitzar el cobrament als clients.
 • S'encarrega de controlar els subministraments dels productes. 
 • Realitzar tasques administratives lligades a la gestió de receptes mèdiques, cobrament, control de caixa i tramitació de liquidacions transferides.
 • Gestionar l'estoc de productes per tal d'evitar caducitats.
 • Emet i transmet les comandes a proveïdors.
 • Gestiona la recollida selectiva de medicaments i altres productes caducats i els fa arribar als punts de recollida selectiva pertinents.

 

De què pots treballar?

 • Personal tècnic en farmàcia.
 • Personal tècnic auxiliar de farmàcia.
 • Personal tècnic de magatzem de medicaments.
 • Personal tècnic en farmàcia hospitalària.
 • Personal tècnic en establiments de parafarmàcia

Què estudiaràs?  

 
Mòduls Professionals Unitats formatives Hores
M01. Oficina de farmàcia

UF1 Organització farmacèutica

UF2 Control d'existències

UF3 Documents de compravenda

UF4 Documents de dispensació

30

36

50

49

M02. Dispensació de productes farmacèutics.

UF1 Protocols de dispensació

UF2 Farmacologia

UF3 Terapèutica

UF4 Dispensació hospitalària

UF5 Homeopatia

UF6 Fitoteràpia

50

46

66

36

33

33

M03. Dispensació de productes parafarmacèutics

UF1 Parafarmàcia

UF2 Dermofarmàcia

UF3 Dietètica

UF4 Biocides

UF5 Productes sanitaris

UF6 Ortopèdia i pròtesis

25

65

65

25

25

26

M04. Formulació magistral 

UF1 Normes de correcta elaboració

UF2 Elaboració de fórmules 

35

97

M05. Promoció de la salut

UF1 Educació per a la salut

UF2 Controls analítics

UF3 Comunicació amb l'usuari i col·laboració en el consell farmacèutic 

44

40

48

M06. Disposició i venda de productes

UF 1 Condicionaments d'espais d'intervenció

UF 2 Mobilització

UF 3 Immobilització

UF 4 Conducció i transferència

30

65

70

33

M07. Operacions bàsiques de laboratori  UF1 Material i instruments de laboratori

UF2 Preparació de dissolucions

UF3 Separació de mescles de substàncies

UF4 Identificació de substàncies

UF5 Presa de mostres

30

32

20

30

20

M08. Primers auxilis

UF1 Atenció a l'usuari

UF2 Organització i venda de productes

33

33

M09. Anatomofisiologia i patologia bàsiques UF1 L'organització del cos humà

UF2 La salut i la malaltia

UF3 El moviment i la percepció

UF4 L'oxigenació i la distribució de la sang

UF5 El metabolisme i l'excreció

UF6 La regulació interna i la seva relació amb l'exterior

19

22

22

22

22

25

M10. FOL UF2 Prevenció de riscos laborals  33
M11. EIE UF1 Empresa i iniciativa emprenedora   66
M12. Anglès tècnic UF1 Anglès tècnic   99
M13. Crèdit de síntesi UF1 Síntesi   66
M14. Formació en centres de treball Formació en centres de treball 383 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Durada:
2 cursos acadèmics
Horari:
1r curs de 8h a 14,30h
2n curs de 15,00h a 20,30h
Hores de pràctiques:
383
Modalitat Dual:
No
Informa't a:
Secretaria o
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Aprèn treballant

En aquest cicle aprendràs com  traslladar i prestar atenció bàsica sanitària i psicològica en les ambulàncies així com dur a terme activitats de teleoperació i teleassistència sanitària. 

També aprendràs a col·laborar en l'organització i desenvolupament dels plans d'emergència, dels dispositius de risc previsibles i de la logística sanitària davant d'una emergència individual, col·lectiva o catàstrofe.

Aprendràs totes les tècniques necessàries mitjançant simulació de determinades situacions d’emergències mèdiques.

 

Què faràs?

 • Evacuar el pacient o la víctima emprant les tècniques de mobilització i immobilització.
 • Aplicar les tècniques de suport vital bàsic i d’atenció bàsica inicia.
 • Col·laborar en la classificació de les víctimes. Ajudar el personal mèdic i d’infermeria.
 • Donar suport psicològic bàsic al pacient, familiars i afectats.
 • Atendre als centres gestors de teleoperació i teleassistència.
 • Netejar i desinfectar l’habitacle del vehicle sanitari i la seva dotació.
 • Verificar el funcionament bàsic dels equips mèdics i mitjans auxiliars del vehicle sanitari.
 • Controlar i reposar les existències de material sanitari que hi ha a l’ambulància

 

De què pots treballar?

 • Tècnic en transport sanitari
 • Tècnic en emergències sanitàries
 • Personal operador de teleassistència
 • Personal operador de centre de  coordinació d´urgències i emergències  

Què estudiaràs?  

 
Mòduls Professionals Unitats formatives Hores
M01. Manteniment mecànic preventiu del vehicle

UF 1 Funcionament electromecànic del vehicle

UF 2 Manteniment i reparacions simples

33

33 

M02. Logística sanitària en emergències

UF1 Desplegament en emergències 

UF2 Materials, subministraments i comunicacions

UF3 Coordinació d'evacuació

30

40

29 

M03. Dotació sanitària

UF 1 Manteniment de la dotació sanitària

UF 2 Condicionament de la dotació sanitària

UF 3 Control del material

UF4 Control de la documentació

44

30

25

33

M04. Assistència sanitària inicial en situacions d'emergència

UF 1 Atenció sanitària immediata 96

UF 2 Atenció a múltiples víctimes

96

36

M05. Assistència sanitària especial en situacions d´emergència

UF1 Material i medicació

UF2 Lesions per agents físics

UF3 Lesions per agents químics i biològics

UF4 Patologia orgànica d'urgència

UF5 Patologia neurològica i psiquiàtrica d'urgència

UF6 Atenció al part imminent

 

26

105

40

93

33

33

M06. Evacuació i trasllat

 

 

UF 1 Condicionaments d'espais d'intervenció

UF 2 Mobilització

UF 3 Immobilització

UF 4 Conducció i transferència

30

65

70

33 

M07. Suport psicològic en situacions d´emergència

UF1 Suport psicològic en situacions d'emergència

66
M08. Plans d´emergència i dispositius de riscs previsibles

UF 1 Plans d'emergència

UF 2 Dispositius de risc previsibles

33

33

M09. Teleemergències

UF 1 Centres coordinadors 33

UF 2 Recepció i valoració de la demanda

33

 

33
M10.Anatomofisiologia i patologia bàsiques

UF1 L'organització del cos humà

UF2 La salut i la malaltia

UF3 El moviment i la percepció

UF4 L'oxigenació i la distribució de la sang

UF5 El metabolisme i l'excreció

UF6 La regulació interna i la seva relació amb l'exterior

 

19

22

22

22

22

25

M11. FOL

UF1 Incorporació al treball

UF2 Prevenció de riscos laborals

66

33

M12. EIE

UF1 Empresa i iniciativa emprenedora

66

M13. Anglès tècnic

UF1 Anglès tècnic

99

M14. Crèdit de síntesi UF1 Síntesi

66

M15. Formació en centres de treball UF1 Formació en centres de treball

383

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durada:
2 cursos acadèmics
Horari:
1r de 8h a 14,30h
2n de 15,00h a 20,30h
Hores de pràctiques:
317
Modalitat Dual:
No 
Informa't a:
Secretaria o
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Aprèn treballant

En aquest cicle de dos anys podràs aprendre a executar processos de mecanització, consistents en mecanitzar peces, amb mitjans convencionals, especials i maquinària de control numèric tot verificant el producte obtingut.

Aquest cicle inclou pràctiques en empreses del sector.

 

Què faràs?

 • Interpretar la informació tècnica inclosa en els plànols, normes de fabricació i catàlegs.
 • Preparar màquines i sistemes, segons els procediments establerts.
 • Programar màquines eina de control numèric (CNC), robots i manipuladors.
 • Operar amb màquines eina d’arrencament de ferritja, de conformació i especials.
 • Verificar productes amb els instruments de mesura.
 • Fer el manteniment de màquines i equips de mecanització.
 • Aplicar procediments de qualitat, prevenció de riscos laborals i mediambientals,
 • Adaptar-se als canvis tecnològics.
 • Complir amb els objectius de la producció.
 • Crear i gestionar una petita empresa.
 • Interpretar en llengua anglesa documents tècnics .

 

De què pots treballar?

 • Ajustador operari de màquines eina.
 • Polidor de metalls i afilador d’eines.
 • Operador de màquines per treballar metalls.
 • Operador de màquines eina.
 • Operador de robots industrials.
 • Treballador de la fabricació d’eines, mecànic i ajustador, modelista matricer.
 • Personal torner, fresador i mandrinador

Què estudiaràs? 

 
Mòduls Unitats formatives Hores
M01: Processos de mecanització

UF 1 Processos de mecanització per arrencament de ferritja

UF 2 Processos de mecanització per abrasió, electroerosió, procediments especials, tall i conformat

UF 3 Costos de mecanitzat

UF 4 Tractaments tèrmics

44

33

11

11

M02: Mecanització per control numèric

UF 01 Programació de màquines de CNC

UF 02 Preparació de màquines de CNC

UF 03 Mecanització en màquines de CNC 

88

66

77

M03: Fabricació per abrasió, electroerosió, tall i conformat i processos especials

UF 1 Fabricació per abrasió

UF 2 Fabricació per electroerosió

UF 3 Fabricació per processos especials

UF 4 Fabricació per tall

UF 5 Processos de conformat

UF 6 Processos de soldadura

33

33

33

33

33

33

M04: Fabricació per arrencament de ferritja

 

UF 1 Torn

UF 2 Fresadora

UF 3 Màquines auxiliars per a l’arrencament de ferritja

UF 4 Organització de processos de mecanitzat per arrencament de ferritja 

143

110

22

22

M05: Sistemes automatitzats

 

UF 1 Preparació de sistemes automàtics

UF 2 Programació de sistemes automàtics

66

66

M06: Interpretació i representació gràfica

UF 1 Interpretació gràfica

UF 2 Representació gràfica

66

33

M07: Metrologia i assaigs

UF 1 Metrologia

UF 2 Assaigs mecànics, metal·logràfics i no destructius

UF 3 Control de processos

UF 4 Sistemes i models de gestió de qualitat

33

33

22

11

M08: Formació i orientació laboral

UF 1: Incorporació al treball.

UF 2: Prevenció de riscos laborals.

66

33

M09: Empresa i iniciativa emprenedora

UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora.

66

M10: Anglès tècnic UF 1: Anglès tècnic. 99
M11: Síntesi UF 1: Síntesi. 66
M12: Formació en centres de treball   317

 

 

 

Durada:
2 cursos acadèmics
Horari:
1r de 8h a 14,30h
2n de 15,00h a 20,30h
Hores de pràctiques:
317
Modalitat Dual:
No
Informa't a:
Secretaria o
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Aprèn treballant

El funcionament del món actual no es pot concebre sense el subministrament elèctric: Com carregaríem mòbils o tabletes? Com ens connectaríem a Internet? Com funcionarien les fàbriques?... Res seria possible sense l’electricitat. I per això, el mercat laboral, té una gran demanda de tècnics elèctrics.

En aquest cicle, aprendràs a muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats, aplicant normativa i reglamentació vigent, protocols de qualitat, seguretat i riscos laborals i assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.

I a més, amb el títol del cicle podràs acreditar la competència per ser instal.lador electricista en baixa tensió.

 

Què faràs?

 • Muntar i mantenir línies i instal.lacions de distribució de baixa tensió
 • Muntar els equips i canalitzacions associats a les instal•lacions elèctriques i automatitzades, solars fotovoltaiques i infraestructures de telecomunicacions en edificis
 • Muntar equips electrotècnics de distribució d’energia elèctrica i de protecció i control de màquines elèctriques
 • Mantenir, reparar i verificar el funcionament d’instal•lacions i equips
 • Elaborar la documentació tècnica i administrativa d'acord a la reglamentació i la normativa vigent i als requeriments del client.

 

De què pots treballar?

 • Instal.lador de línies elèctriques
 • Muntador de centres de producció elèctrica
 • Electricista general
 • Instal.lador electricista d’edificis
 • Electricista industrial
 • Muntador de quadres elèctrics
 • Bobinador
 • Instal.lador d’equips electrònics en edificis, instal.lador d’antenes, instal.lador d’equips telefònics, reparador de electrodomèstics, ...

Què estudiaràs? 

 
Mòduls Unitats formatives  
M01: Automatismes industrials

UF 1: Dibuix tècnic aplicat als automatismes.

UF 2: Mecanització de quadres elèctrics.

UF 3: Automatització elèctrica cablada.

UF 4: Automatització pneumàtica i electropneumàtica.

UF 5: Automatització programable.

33

27

72

33

66

M02: Instal·lacions elèctriques interiors

UF 1: Equips, dispositius, materials i eines.

UF 2: Instal·lacions elèctriques interiors en edificis d’habitatges.

UF 3: Instal·lacions elèctriques interiors en locals, oficines i indústries.

UF 4: Documentació tècnica de les instal·lacions elèctriques interiors.

UF 5: Informàtica bàsica aplicada al càlcul i la representació gràfica d’installacions elèctriques.

27

84

81

38

34

M03: Instal·lacions de distribució

UF 1: Centres de transformació i xarxes de distribució en baixa tensió.

UF 2: Instal·lacions d’enllaç.

40

59

M04: Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges

i edificis

 

UF 1: Instal·lacions d’antenes.

UF 2: Instal·lacions de telefonia interior i d’intercomunicació.

50

49

M05: Instal·lacions domòtiques

 

UF 1: Automatització d’habitatges.

UF 2: Instal·lacions domòtiques amb sistemes descentralitzats de bus.

UF 3: Instal·lacions domòtiques amb autòmats programables.

UF 4: Instal·lacions domòtiques amb sistemes de corrents portadors.

UF 5: Instal·lacions domòtiques amb sistemes sense fil.

17

49

29

17

20

M06: Instal·lacions solars fotovoltaiques

UF 1: Muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques.

UF 2: Manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques.

44

22

M07: Màquines elèctriques

UF 1: Transformadors.

UF 2: Màquines rotatives de corrent continu.

UF 3: Màquines rotatives de corrent altern.

22

33

44

M08: Instal·lacions elèctriques especials

UF 1: Instal·lacions d’enllumenat exterior.

UF 2: Instal·lacions de receptors i de característiques especials.

UF 3: Documentació tècnica de les instal·lacions elèctriques especials.

26

80

26

M09: Electrònica

UF 1: Electrònica digital.

UF 2: Electrònica analògica.

26

40

M10: Electrotècnia

UF 1: Corrent continu i electromagnetisme.

UF 2: Corrent altern.

UF 3: Màquines elèctriques.

UF 4: Seguretat en les instal·lacions electrotècniques.

55

44

44

22

M11: Formació i orientació laboral

UF 1: Incorporació al treball.

UF 2: Prevenció de riscos laborals.

66

33

M12: Empresa i iniciativa emprenedora

UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora.

66

M13: Anglès tècnic UF 1: Anglès tècnic. 99
M14: Síntesi UF 1: Síntesi. 66
M15: Formació en centres de treball   317

 

 

 

Durada:
2 cursos acadèmics
Horari:
1r de 8h a 14,30h
2n de 15,00h a 20,30h
Hores de pràctiques:
350
Modalitat Dual:
No
Informa't a:
Secretaria o
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Aprèn treballant

T’agradaria gestionar un petit establiment comercial? I treballar de cap de vendes, de tècnic de magatzem o de representant comercial? Ets una persona oberta, creativa i t’agrada el tracte amb les persones i el treball en equip? Si vols aprendre recursos i tècniques que et permetin desenvolupar una gestió eficaç d’un negoci de manera que siguis capaç de satisfer les necessitats dels teus clients, aquest és el teu cicle.

A CFGM d’activitats comercials, aprendràs treballant:

 • Utilitzem la metodologia Lean Startup per tal de fomentar la creativitat i el treball pràctic en equip 
 • Podràs fer pràctiques als principals comerços de les Terres de l’Ebre
 • Aprendràs a gestionar negocis de comerç convencional i comerços online

 

Què faràs?

 • Administrar i gestionar un petit establiment comercial
 • Realitzar la venda de productes i/o serveis a través dels diferents canals de comercialització tant online com offline
 • Organitzar les operacions de l’emmagatzematge de les mercaderies
 • Dissenyar aparadors i material de comunicació
 • Gestionar les xarxes socials i la web d’un negoci 
 • Elaborar un pla de màrqueting
 • Realitzar vendes especialitzades de productes i/o serveis.
 • Organitzar el departament d'atenció al client i aprendre a utilitzar diferents tècniques de comunicació 

 

De què pots treballar?

 • Venedor 
 • Representant comercial
 • Promotor
 • Tècnic d’informació i atenció al client en empreses
 • Administrador/a de continguts en línia
 • Comerciant de botiga
 • Gerent de petit comerç
 • Cap de magatzem
 • Tècnic en Logística de magatzem
 • Responsable de recepció de mercaderies 

Què estudiaràs?  

 
Mòduls Professionals Unitats formatives Hores
M01. Dinamització del punt de venda

UF1 Organització de l’espai comercial i gestió de l’àrea expositiva

UF2 Aparadorisme: muntatge i manteniment. 

UF3 Accions promocionals en el punt de venda. 

66

66

33

M02. Gestió de compres

UF1 Aprovisionament 

UF2 Procés de compra i seguiment 

33

66

M03. Gestió d’un petit comerç

UF1 Emprenedoria i creació d’empresa. 

UF2 Gestió econòmica d'un petit comerç. 

UF3 Procés administratiu, comptable i fiscal. 

33

66

66

M04. Processos de venda

UF1 Venda al consumidor final. 

UF2 Venda a intermediaris, empreses i organitzacions. 

UF3 Terminal punt de venda (TPV) i altres eines de gestió de venda. 

66

66

33

M05. Serveis d’atenció comercial

UF1 Atenció presencial i telefònica al client 

UF2 Atenció per escrit al client 

UF3 Serveis al consumidor 

44

44

44

M06. Tècniques de magatzem

UF1 Organització i seguretat del magatzem. 

UF2 Recepció de mercaderies. 

UF3 Expedició de mercaderies. 

UF4 Inventari i gestió d’estocs. 

33

33

33

33

M07. Venda tècnica

UF1 Venda de serveis 

UF2 Venda de productes comercials 

UF3 Venda de productes industrials, del sector primari i immobiliaris 

UF4 Telemàrqueting 

66

45

33

21

M08. Anglès

UF1 Anglès Tècnic 

99

M09. Aplicacions informàtiques pel comerç 

UF1 Tecnologies digitals i eines d’internet per l’empresa. 

UF2 Edició digital de material publicitari. 

UF3 Gestió informatitzada per al comerç. 

33

88

44

M10. Comerç electrònic

UF1 Gestió de la web i la botiga virtual 

UF2 Execució del pla de màrqueting digital 

UF3 Comunicació empresarial en l’entorn digital 

45

33

21

M11. Màrqueting en l’activitat comercial

UF1 Màrqueting i investigació de mercats 

UF2 Polítiques comercials i pla de màrqueting 

45

54

M12. Formació i orientació laboral

UF1 Incorporació al treball 

UF2 Prevenció dels riscos laborals

66

33

M13. Síntesi d’activitats comercials 

UF1 Síntesi d’activitats comercials 

66
M14. Formació pràctica en centres de treball

UF1 Formació en centres de treball

350

 

 

 

 

Durada:
2 cursos acadèmics
Horari:
1r de 8h a 14,30h
2n de 15,00h a 20,30h
Hores de pràctiques:
350
Modalitat Dual:
Estada a
empresa remunerada 
Informa't a:
Secretaria o
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Aprèn treballant

És el disseny gràfic la teva passió? T’agradaria treballar amb edició d’imatges, dissenys vectorials, fer publicacions digitals i interactives o elaborar pàgines web amb animacions? Al cicle de Preimpressió digital podràs aprendre a fer tot això utilitzant equipaments teconològics d’última generació com ara els equips informàtics de la família d’Apple, escàners, impressores i plòtters d’impressió digital i tall de producció professional.

A CFGM de preimpressió digital, aprendràs treballant:

 • Utilitzem la metodologia de simulació d’empreses que ens permet convertir l’aula en una empresa de disseny i arts gràfiques.
 • Participaràs en la maquetació, disseny i impressió de projectes reals amb els quals podràs posar en pràctica els coneixements apresos a l’aula.
 • Podràs fer pràctiques a les principals empreses d’arts gràfiques i estudis de disseny de les Terres de l’Ebre
 • Podràs estudiar en modalitat Dual combinant la formació a l’aula amb una beca amb sou a una empresa.

 

Què faràs?

 • Digitalitzaràs, retocaràs i tractaràs imatges 
 • Il•lustraràs vectorialment
 • Maquetaràs i compaginaràs publicacions 
 • Supervisaràs la qualitat dels productes gràfics. 
 • Realitzaràs la tirada complint les especificacions tècniques i aplicant les condicions del plec i les mesures de seguretat.
 • Efectuaràs la imposició digital dels diversos productes gràfics 
 • Acoblaràs els diversos elements de les publicacions electròniques i els seus enllaços. 
 • Podràs verificar l’adequació dels materials al producte gràfic a executar. 

 

De què pots treballar?

 • Tècnic en preimpressió
 • Tècnic en tractament de textos
 • Tècnic en tractament d'imatges
 • Maquetador/ compaginador digital
 • Preparador d'arxius digitals
 • Escanista 
 • Tècnic en imposició digital
 • Operador d'equips de filmació 

A més fomentem,  l’esperit emprenedor de manera que en un futur pugues també crear la teva pròpia empresa.


Què estudiaràs? 

 
Mòduls Unitats formatives Hores
M01 Tractament de textos.

UF1 Equips i programari de tractament de textos

UF2 Digitalització de textos

UF3 Tractament digital de textos

UF4 Aplicació de normes de correcció

15

50

80

20

M02 Tractaments d’imatges en mapa de bits.

UF1 Classificació i preparació d’originals d’imatge.

UF2 Obtenció d’imatges digitals

UF3: difusió de projectes d’intervenció social. 

UF4 Realització de fotomuntatges

UF5 Obtenció de proves de color

20

40

80

93

31

M03 Imposició i obtenció digital de la forma impressora.

UF1 Traçat i imposició digital

UF2 Obtenció digital de formes impressores 

57

75

M04 Impressió digital.

UF 1 Tractament de la informació digital

UF 2 Preparació de matèries primeres, consumibles i equips d'impressió digital

UF 3 Impressió, acabats i manteniment preventiu amb dispositius digitals

25

47

93

M05 Compaginació.

 

UF1 Elaboració de maquetes i fulls d'estil

UF2 Compaginació de productes editorials

UF3 Compaginació de productes extra-editorials

UF4 Correcció de proves de compaginades

25

60

60

20

M06 Il·lustració vectorial.

UF1 Imatges vectorials i retolació

UF2 Composició infogràfica i il·lustració

40

59

M07 Identificació de materials en preimpressió

UF1 Processos i productes gràfics

UF2 Formes impressores i emulsions

UF3 Suports d’impressió

UF4 Tintes d’impressió

32

20

60

20

M08 Realització de publicacions electròniques 

UF1 Preparació d'arxius de text, d'imatge, vídeo i so

UF2 Realització d'animacions

UF3 Creació i publicació de pàgines web

UF4 Compaginació i publicació de llibres electrònics

UF5 Realització de productes multimèdia

15

30

40

60

53

M09 Formació i orientació laboral 

UF1 Incorporació al treball 

UF2 Prevenció de riscos laborals 

66

33

M10 Empresa i iniciativa emprenedora

UF1 Empresa i iniciativa emprenedora

66

M11 Anglès tècnic

UF1 Anglès

99

M12 Síntesi

UF1 Síntesi

66

M13 FCT  

350

 

 

 

 

Durada:
2 cursos acadèmics
Horari:
1r de 8h a 14,30h
2n de 15,00h a 20,30h
Hores de pràctiques:
350
Modalitat Dual:
No
Informa't a:
Secretaria o
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Aprèn treballant

En aquest cicle podràs realitzar activitats de recolzament administratiu en l’àmbit laboral, comptable, financer i fiscal. També d’atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat assegurant la satisfacció del client i actuant segons normes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental. 

A CFGM de Gestió Administrativa, aprendràs treballant:

 • Utilitzem la metodologia de simulació d’empreses que ens permet convertir l’aula en una empresa organitzada per departaments
 • Podràs fer pràctiques en empreses tant públiques com privades del nostre territori
 • Assistiràs a fires simulades 
 • Podràs conèixer altres països i millorar l’anglès amb el projecte “Student Entrepreneurship in Europe”

 

Què faràs?

 • Elaborar i tramitar documentació i comunicacions internes en l’empresa.
 • Classificar, enregistrar i arxivar documents i comunicacions. 
 • Enregistrar comptablement la documentació amb seguretat.
 • Dominar els programes informàtics que utilitza l’empresa la seva activitat diària.
 • Realitzar gestions administratives de tresoreria i en les àrees de selecció formació i gestió de recursos humans segons la normativa vigent.
 • Activitats d’atenció al client/usuari en l’àmbit administratiu i comercial.

 

De què pots treballar?

 • Auxiliar administratiu 
 • Ajudant d’oficina
 • Auxiliar administratiu de cobraments i pagaments
 • Administratiu comercial
 • Auxiliar administratiu de gestió de personal
 • Auxiliar administratiu de les administracions publiques .
 • Recepcionista
 • Empleat d’atenció al client
 • Empleat de tresoreria
 • Empleat de mitjans de pagament

Què estudiaràs?

 
Mòduls Professionals Unitats formatives Hores
M01. Comunicació empresarial i atenció al client

UF1 Comunicació empresarial oral 

UF2 Comunicació empresarial escrita 

UF3 Sistemes d’arxiu 

UF4 Atenció al client/usuari

33

66

33

33

M02. Operacions de compravenda

UF1 Circuit administratiu de la compravenda 

UF2 Gestió d’estocs 

UF3 Declaracions fiscals

77

33

55  

M03. Operacions de recursos humans

UF1 Selecció i formació 

UF2 Contractació i retribució 

UF3 Processos de l’activitat laboral 

33

33

33

M04. Operacions de gestió de tresoreria

UF1 Control de tresoreria 

UF2 Instruments financers i d’assegurances 

UF3 Operacions financeres bàsiques 

33

66

33

M05. Tècnica Comptable

UF1 Patrimoni i metodologia comptable 

UF2 Cicle comptable bàsic 

UF3 Cicle comptable mitjà  

33

33

99 

M06. Tractament de la documentació comptable

UF1 Preparació i codificació comptable 

UF2 Registre comptable 

UF3 Comptes anuals bàsics 

UF4 Verificació i control intern 

40

60

16

16

M07. Tractament informàtic

UF1 Tecnologia i comunicacions digitals 

UF2 Ordinografia i gravació de dades 

UF3 Tractament de la informació escrita i numèrica 

UF4 Tractament de dades i integració d’aplicacions 

UF5 Presentacions multimèdia de continguts 

UF6 Eines d’internet per a l’empresa 

33

33

66

33

33

33

M08. Operacions administratives de suport 

UF1 Selecció i tractament de la informació 

UF2 Operacions logístiques de suport administratiu 

33

33

M09. Anglès

UF1 Anglès tècnic

99
M10. Empresa i Administració

UF1 Innovació i emprenedoria 

UF2 Empresa i activitat econòmica 

UF3 Administracions públiques 

UF4 Fiscalitat empresarial bàsica 

33

24

60

48 

M11. Empresa a l’aula

UF1 Empresa a l'aula 

132
M12. Formació i orientació laboral

UF1 Incorporació al treball 

UF2 Prevenció dels riscos laborals

66

33

M12. Formació pràctica en centres de treball

UF1 Formació en centres de treball

350